Nemzetközi konferencia a Pedagógiai Karon

 Cigányság és oktatás a XXI. században címmel tartottak nemzetközi konferenciát február 11-én Szarvason. A Pedagógiai Kar gyakorlóiskolájának tanulói cigány és magyar nyelvű verssel köszöntötték a vendégeket. A konferenciát dr. Lipcsei Imre, a Szent István Egyetem Pedagógiai Karának dékánja nyitotta meg.

A résztvevőket dr. Solti László rektor köszöntötte, aki elmondta, hogy természettudósként különös érdeklődéssel fordul a pedagógusképzés aktuális kérdései felé. Emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy pontosan egy éve nyílt meg Szarvason a Roma Kutatóközpont. Raduly István,  az Oktatási Minisztérium tanácsosa miniszteri hivatalnokként és cigányemberként üdvözölte a rendezvény meghívott előadóit, és megköszönte a szervezőknek a legidőszerűbb társadalmi feladatokhoz illő témaválasztást.

 Vizi E. Szilveszter agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke előadásában a tudás alapú társadalom és a hozzáadott szellemi érték, valamint tudás, hatalom és erkölcs szerepét emelte ki. Rámutatott arra, hogy a közoktatás és a romák helyzete kormányzati szintű megoldást kíván.  Szemléletesen mutatta be az ember korlátozott fizikai képességei és a folyamatosan növekvő szellemi teljesítmények közötti eltérést. A jövő magyar társadalmáról szólva fölvetette a demográfiai krízis és az életkilátások változásának kérdését.

 Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke előadásában bemutatta a kárpátaljai cigányság szociológiai és demográfiai helyzetét, és kiemelte a magyar pedagógusképzés feladatait a roma kisebbség iskolai oktatásával kapcsolatban.

 A Partiumi Keresztény Egyetem kancellárja, Flóra Gábor a Hajdú-Bihar és Bihar megye határán átnyúló közös pályázati projektről számolt be, amely a különböző kompetenciák fejlesztésével kívánja növelni a romák munkaerő-piaci esélyeit.

 Szabadkáról, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karáról érkezett Lepes Josip kari tanácselnök, aki a gyakorlatban működő horgosi modellt mutatta be, ahol a romák integrálása nemcsak a gyerekekre, hanem a szülőkre is irányul. A horgosi roma napközi példája azt igazolta, hogy az állam, az önkormányzat és a pedagógusok együttes áldozatvállalása vezethet eredményre.

 A Roma Kutató Központ vezetője, Csorba Zoltán, a Pedagógiai Kar adjunktusa Szarvas város és a Pedagógiai Kar helyzetére és lehetőségeire vonatkozóan aktualizálta a romák iskoláztatásának ügyét.

 A konferencia tanulságait dr. Puskás János mb. rektorhelyettes foglalta össze zárszavában, kiemelve, hogy a tudásalapú társadalom igényeihez a jövőben a vállalkozói szemléletnek is társulnia kell.

Az előadások után Tessedik Sámuel egykori „szorgalmatossági iskolájának" épületében fogadáson látták vendégül a konferencia résztvevőit, ahol dr. Lentvorszi Anna főiskolai tanár és a Pedagógiai Kar hallgatói adtak rövid, hangulatos műsort, majd Babák Mihály polgármester mondott pohárköszöntőt.

 A konferencia gondolatokat ébresztett a hallgatóságban a többségi társadalom és a közoktatás felelősségéről, a szegregáció újfajta értelmezésének lehetőségéről. A határon túli előadók részéről ismételten elhangzott, hogy a sikeres integráció érdekében a cigány családok anyagi támogatását a gyermekek iskolalátogatásához kötik - a cigányság felemelkedéséhez ez tűnik járható útnak.

Fotók: Szakács János