Dr. Szüle Zsolt

(1936-2010)

 

Ismét búcsúznunk kell! Mély megrendüléssel vettük tudomásul, hogy kedves tanárunk, barátunk, kollégánk, dr. Szüle Zsolt, nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa augusztus 3-án, életének 74. évében csendben, békében elhunyt. Súlyos betegségét a tőle megszokott természetességgel vette tudomásul. „Most néhány hónapig ritkábban jövök Gödöllőre” – mondta. Optimizmusa elaltatta éberségünket. Bár ismertük betegsége természetét, a rossz hír mégis váratlanul ért bennünket. Igazán még elbúcsúzni sem tudtunk Tőle.

Életművét a mezőgépész szakma minden hazai és számos európai képviselője ismeri, és elismeri. Ezt bizonyítja az elnyert számos magas rangú kitüntetés is: a Munka Érdemrend bronz fokozata, az Apáczai Csere János-díj, a SZIE Babérkoszorú Arany fokozata, és mindközül a legfényesebb, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje.

Dr. Szüle Zsolt a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán folytatott egyetemi tanulmányainak befejezése után 1961-től a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetben (ma FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet) dolgozott, ahol 1971-től tudományos osztályvezetőként irányította a növénytermesztéssel kapcsolatos gépesítési kutatásokat. Tudományos fokozatát 1977-ben nyerte el, melynek alapján a BME jogot adott számára a műszaki doktori cím viselésére.

Tevékenysége 1986-tól a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, később Szent István Egyetem Géptani Intézetéhez kötődött, ahol docensként, 1991-től pedig kinevezett egyetemi tanárként dolgozott. 1990 és 2001 között a Mezőgazdasági Géptani Tanszék vezetője, valamint 1990-2000 között megszakítás nélkül a kar tudományos és általános dékánhelyettese volt.

Oktatási tevékenysége a mezőgazdasági gépészeti jellegű tantárgyak oktatásához, a tananyag fejlesztéséhez fűződik. Nevéhez kötődik a Mezőgazdasági iparok gépei című tantárgy kidolgozása, több szakirány megszervezése, szakmérnöki képzések beindítása. Tagja volt a SZIE Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tanácsának. A doktori képzésben több tantárgy felelőseként és témavezetőjeként működött közre.

Sikeres kutatási tevékenységét több OTKA kutatási téma eredménye fémjelzi. Haláláig irányította az EU által támogatott nemzetközi konzorciumban a SZIE Gépészmérnöki Karának egyik kutatócsoportját.

Közéleti tevékenységei közül az MTA Agrár-Műszaki Bizottságában, illetve a Mezőgazdasági Géptant Oktató Tanszékek Kollégiumában betöltött szerepét említjük meg. Megszervezte, és elnökként irányította a GATE Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum Szakmúzeumi Tanácsát. Tagja volt a Járművek, Építőipari- és Mezőgazdasági Gépek folyóirat szerkesztőbizottságának, valamint több egyetem és főiskola záróvizsga bizottságának. Kiterjedt szakmai kapcsolatot tartott fenn több európai egyetemmel, gépgyárral és kutató intézettel.

Emlékét tisztelettel őrizzük. Nyugodjon békében.