Képkönyvár

 Újabb fontos állomáshoz érkezett a Rövid távú Rektori Program Intelligens tanulási környezet, modern Egyetemi Könyvtár és informatikai szolgáltatások kialakítása című intézkedésének megvalósítása február 18-án, amikor is újabb számítástechnikai eszközökkel gyarapodott a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. Az eseményen részt vett dr. Solti László rektor, dr. Villányi László, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja és Tóth Sándor, az Informatikai Hivatal vezetője.

A GTK 10 számítógépet és egy nyomtatót adományozott a könyvtárnak. Ezek a gépek a hallgatók különböző szintű könyvtárhasználati oktatását, a könyvtári képzést, az önálló hallgatói kutatómunkát, az adatbázisokban való keresést szolgálják majd. Az elmúlt időszakban, s a jelenlegi tanévben is egyre növekvő számban történik a GTK-s hallgatók könyvtárhasználati képzése, felkészítése a könyvtári programok keretében. Az eszközöket dr. Villányi László dékán adta át és a könyvár nevében Koósné Török Erzsébet igazgató vette át.

A SZIE Informatikai Hivatallal kötött együttműködési megállapodás keretében januártól 2 multifunkcionális digitális fénymásolót kapott tartós használatra a könyvtár. Ezzel sikerül kiváltani az elavult, gyakran meghibásodott korábbi könyvtári másolókat. A két új fénymásoló teljes mértékben biztosítja a minőségi reprográfiai szolgáltatást. A könyvtár és az Informatikai Hivatal a szenátus által elfogadott intézkedés részeként, illetve a két szervezet közötti tartalmi megállapodás értelmében keresi a további lehetőségeket az utóbbi által működtetett Forrásközpont szélesebb körű, hatékonyabb könyvtári hasznosítására is.

Az eseményen a Magyar Digitális Képkönyvtár pályázat keretében beszerzett számítástechnikai eszközöket is bemutatták. A Reneszánsz év alkalmából kiírt pályázaton a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, valamint az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum 6 millió 22 ezer forintot nyert. Az összeg a digitális tartalmak konvertálásához és tartalmi feltárásához szükséges, valamint a digitális tartalmak szolgáltatását lehetővé tevő számítástechnikai eszközök beszerzését segíti. A pályázat keretében 12 olvasói munkaállomáshoz és a képkönyvtári szolgáltatáshoz szükséges egyéb eszközökhöz sikerült jutni. Ebből 6 számítógép a Gödöllőn működő könyvtáré, 5 az ÁOTK, egy pedig az YBL Könyvtárát illeti.

A Magyar Digitális Képkönyvtár szolgáltatás célja a magyar könyvtárakban őrzött képek (plakátok, metszetek, térképek, fényképek, képeslapok stb.), illetve képként digitalizált szöveges dokumentumok (kódexek, oklevelek, kéziratok) széles körű hozzáférhetővé tétele az oktatás és a nagyközönség számára egy központi szolgáltatás keretében, amely egyúttal a könyvtárakban fellelhető értékek megismertetését és népszerűsítését is szolgálja.

A digitális tartalomról, a képkönyvtár működéséről a pályázat teljes megvalósulása után, várhatóan májusban számol be a könyvtár.

Az érdeklődés felkeltésére már most jelezzük, hogy a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár az alábbi témakörökben teszi közzé a fent leírt képkönyvtárban a már digitalizált képi emlékeit: a vidék épített és élő környezet emlékei a XIX. századi metszeteken; az egyetem történetének képi emlékei; az egyetemen található műalkotások képei közül azokat, amelyek még nem találhatóak meg az országos rendszerben, adattárakban.

A könyvtár munkatársai tudják, még számtalan teendő van az intelligens tanulási környezet, a modern könyvtár létrehozásában, de úgy ítélik meg, hogy a fenti fejlesztésekkel még közelebb kerültek programjaik megvalósításához. Ahhoz, hogy az olvasói igényeknek megfelelően megbízható, egyben hatékony, s magas színvonalú informatikai hátteret alakítsanak ki. Ezzel még optimálisabb feltételeket nyújtsanak a tanuláshoz, segítsék az oktatói, kutatói, egyéb egyetemi feladatok hatékonyabb elvégzését, s támogassák az Egyetemet versenyképességének növelésében.

A program az egyetemi vezetők rövid könyvtári látogatásával zárult. Megtekintették a levéltári raktárakat és a korábban a könyvtár használatában levő IV. emeleti „Kupola" tereket.

Balázs Gusztáv felvétele