A június 6-i szenátusi ülés határozatai

A Szent István Egyetem Szenátusa június 6-i ülésén jóváhagyta

- a Létesítménymérnök MSc szak indítását a Gépészmérnöki Karon,

- a Marketing MSc szak indítását a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon,

- a Vidékfejlesztési és gazdasági agrármérnök MSc szak indítását a GTK-n,

- a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc szak indítását a GTK-n,

- a Regionális és környezeti gazdaságtan MSc szak indítását a GTK-n,

- a Vállalkozásfejlesztés MSc szak indítását a GTK-n,

- a Pénzügy MSc szak indítását a GTK-n,

- a Vezetés és szervezés MSc szak indítását a GTK-n,

- a Szakképzési felnőttképzési szakértő szakirányú továbbképzési szak indítását a GTK-n,

- a Növénytermesztő mérnök MSc szak indítását a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon.

*

A szenátus támogatta dr. Brydl Endre (ÁOTK), dr. Farkas Róbert (ÁOTK), dr. Nemes Péter (ÁOTK), dr. Dinnyés András (MKK), dr. Csáki György (GTK), dr. Farkasné dr. Fekete Mária (GTK), dr. Szegedi Zoltán (GTK), dr. Szilágyi Klára (GTK), dr. Fenyvesi László (GEK), dr. Kalácska Gábor (GEK) és dr. Szentpétery Zsolt (GEK) egyetemi tanári, dr. Jankó László (YMÉK) főiskolai tanári pályázatát, valamint dr. Sikos Tomay Tamás pályázatát egyetemi tanári munkakör betöltésére.

*

A szenátus címzetes egyetemi tanári címet adományozott a következő személyeknek: dr. Dudás Illés egyetemi tanár (GEK), prof. Patrick De Baets egyetemi tanár (GEK), dr. Balogh Andrásné egyetemi docens (GTK), dr. Harald Deisler vezérigazgató (GTK), Jean de Kervasdou intézetvezető (GTK), dr. Lukács János egyetemi docens (GTK), dr. Markó Béla vezető főtanácsos (GTK), dr. Marsalek Sándor főiskolai tanár (GTK), dr. Persányi Miklós igazgató (GTK), dr. Velikovszky László egységvezető (GTK).

A szenátus egyetemi magántanár címet adományozott dr. Pauk János tud. tanácsadónak (MKK).

*

A szenátus jóváhagyta a módosított Egyetemi Doktori Szabályzatot azzal a kikötéssel, hogy a további módosítási javaslatokat augusztus 31-ig vitassa meg az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács és terjessze elő a 2007/2008-as tanév első rendes szenátusi ülésére.

*

A szenátus jóváhagyta a SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát.

*

A szenátus úgy döntött, hogy az átoktatási szabályzat további egyeztetéseket igényel, és az átvilágítással összekötve újra kell tárgyalni.

*

A szenátus jóváhagyta a következő tanszékvezetői, intézetigazgatói megbízások kiadását: dr. Gálfi Péter egyetemi tanár (ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani Tanszék), dr. Nemes Péter egyetemi docens (ÁOTK Kémiai Tanszék), dr. Solti László egyetemi tanár (ÁOTK Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék), dr. Vörös Károly egyetemi tanár (ÁOTK Belgyógyászati tanszék és Klinika), dr. Lóczi Márta főiskolai docens (ÁBK Természettudományi és Testnevelési Tanszék), dr. Szarvák Tibor főiskolai docens ( ÁBK Szociálpedagógiai Tanszék), dr. Hullár István egyetemi docens (ÁOTK Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet).

*

A szenátus elfogadta a 2007. évi kollégiumi térítési díjakat.