Átvilágítással zárul a ciklus

 

Tanévi hetedik ülését tartotta a SZIE Szenátusa április 25-én Gödöllőn. A testület Tatár Imre gazdasági főigazgató előterjesztésében elfogadta a múlt évi költségvetési beszámolót és az univerzitás idei költségvetését. Nem került napirendre az előzetesen kiküldött átoktatási szabályzat és a címzetes egyetemi tanári címek adományozásáról is később döntenek. A szenátus szakok létesítését és indítását támogatta.

B. G.

  A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2007. évi büdzsét beterjesztő Tatár Imre elmondta, hogy a Gazdasági Tanács (GT) mindkét anyagot jóváhagyta, a beszámoló alapján kiegyensúlyozottnak ítélte a tavalyi gazdálkodást, az ideivel kapcsolatban pedig az előirányzatok következetes teljesítését kérte az egyetemi vezetéstől. A gazdasági főigazgató arról is szólt, hogy a GT az egyetem, s azon belül a gödöllői kampusz gazdasági átvilágítását javasolta.

  Dr. Molnár József rektor hozzátette, az oktatási tárca már 2008-tól kezdődően 3 éves finanszírozási megállapodást akar kötni a felsőoktatási intézményekkel, szigorú feltételekkel.  Az erről szóló anyagot véleményezés céljából elküldték a karoknak, várják az észrevételeket, hogy azokat továbbítani tudják az OKM-nek.

  Dr. Dimény Judit, az MKK dékánja elmondta, a legutolsó napok egyeztetései után elfogadja az előterjesztéseket. Dr. Barkó Endre, az ÁBK dékánja azt javasolta, hogy a múltra pontot téve a szenátus fogadja el a múlt évi beszámolót, az idei költségvetésről viszont csak akkor döntsön, ha az egyetemi és kari vezetőkből álló grémium tárgyalásának eredményeként arányos előterjesztés születik.

  Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár kifejtette, az egyetem legfőbb döntéshozó szerve a szenátus, amely elfogadta, hogy a két anyagot egy napirendi ponton belül tárgyalja meg.  Eltérő tartalmú határozatokat így is hozhat. Javasolta a tavalyi büdzsé végrehajtásáról szóló dokumentum elfogadását. Megkérdezte, hogy a kari vezetők, a jelenlegi és a megválasztott rektor elfogadhatónak tartják-e a 2007-es anyagot.

  Tatár Imre szerint dr. Barkó Endre nyitott kapun kopogott, hiszen éppen az átvilágítás segíti az új követelményeknek is megfelelő 2008. évi büdzsé kialakítását. Ilyen vizsgálatra egy független szervezet a legjobb. De addig is gazdálkodni kell. Dr. Molnár József emlékeztetett rá, hogy a költségvetési egyeztetés karonként történt. Mint elmondta, az átvilágításra két kezdeményezés érkezett. Elsőként a GT kérte azt márciusban, azzal érvelve, hogy jó lenne a felmérés eredményeivel lezárni a rektori ciklust. S ez volt a megválasztott rektor, dr. Solti László kérése is. Ezt az átvilágítást magam is fontosnak tartom, tette hozzá dr. Molnár József.

  Dr. Solti László megválasztott rektor tarthatatlannak tartotta, hogy nincs költségvetése az egyetemnek, miközben az év első harmada már eltelt. Ez nem feltétlenül a SZIE hibája, hasonló gondokkal küzdenek a magyar egyetemek. Nem úgy Ausztriában, ahol már novemberben megszületik a következő évi költségvetés és január 2-án a számlára kerül a pénz. El kell tehát fogadni az előterjesztést, még akkor is, ha az ülésen hangot kapott és ő is tudja: nagy a feszültség a költségvetés körül. Éppen e feszültség oldásához van szükség a külső átvilágítás eredményére, amit maga is kezdeményezett. Örül, hogy erre a döntésre jutott GT is. Remélhetően a felmérés eredményeként is születnek olyan javaslatok, amelyek alapján konszenzus teremthető. Az előttünk fekvő költségvetésen viszont nagy változtatásokat már nem lehet tenni.

  Dr. Hajdú Miklós főiskolai docens (YMÉK) rámutatott, akkor demokratikus a döntés, akkor kelt bizalmat és konszenzust, ha a költségvetési keretek elosztásánál az egyes karok nem csak arról értesülnek, hogy mit kapnak a nagy kalapból, hanem azzal is tisztában vannak, mit kapnak vagy nem kapnak a többi karok. Nehezíti a tisztánlátást, az összehasonlítást, hogy nem ismert, a nem kari jogállású szervezeti egységekhez tartozó keretek és dolgozók mennyiben szolgálják a gödöllői karok és mennyiben a SZIE egészének feladatait. Tatár Imre elmondta, az átvilágítás remélhetően ezekre a kérdésekre is megadja a választ.

  A vitát követően a szenátus egy tartózkodással elfogadta a 2006-os beszámolót, majd 8 nem és egy tartózkodás ellenében az idei büdzsét.

  A testület támogatta a Gépészmérnöki Kar előterjesztését a kommunikáció technika, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a logisztikai mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök MSc szakok indítására. Hasonlóan döntött a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar előterjesztéseiről a hidrobiológus MSc szak létesítésére és indítására valamint a mezőgazdasági menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzési szak indítására. .

Taxonomy upgrade extras: