Minél többen, minél jobb helyeken

Minden felsõoktatási intézmény törekszik arra, hogy a végzett szakemberei közül minél többen, minél jobb helyeken tudjanak elhelyezkedni. Ez a törekvés néhány nagyobb intézménynél több évre visszanyúlóan állásbörzék szervezésében is megnyilvánul, aminek az is jelentõséget ad, hogy szinte minden szakterületen szûkültek a munkahelyi lehetõségek.

Különösen áll ez az agrárképzési területre, ahol az egyetemeken, fõiskolákon kiképzettek és a munkahelyi lehetõségek igen messze estek egymástól. Emiatt a kiképzettek nagyobb része nem tud a szakterületén elhelyezkedni és ott érvényesíteni a tudását, hanem más, eltérõ területeken kénytelen munkát vállalni. Így kimondhatjuk azt, hogy az ágazat nagyon sok kiváló szakember tudását kénytelen nélkülözni, mivel a végzettek nem találnak megfelelõ lehetõségeket szakterületükön.

Az agrárintézményekben a képzés szerencsére széles horizontra készíti fel hallgatóit, biológiai, mûszaki, közgazdasági területeken, ezért elõbb-utóbb mindenki megtalálja helyét a társadalomban.

A kialakult helyzetre tekintettel áprilisban immár második alkalommal szerveztük meg egyetemünkön az állásbörzét, azzal a céllal, hogy megkeressük azokat a munkaadókat, akik a különbözõ szakterületekre szeretnének fiatal szakembereket fogadni.

Fiatal szakembereinknek korlátozott lehetõségeik vannak a termesztési, az állattenyésztési és a környezetvédelmi területeken. Nagyobb a kereslet gépészmérnökök iránt. Vannak olyan munkáltatók, melyek gyakornoki helyeket ajánlanak fel.

A munkahelyek felkutatása manapság komoly feladat. Több szervezetet kerestünk meg részben postai, részben elektronikus levéllel. A nagyobbak közül megemlíthetõk a MOSZ, az MVH, a tészek és az észek; gazdaságok, termelési rendszerek…

A beérkezett igények szerint két változat alakult ki. Az aulában felállított standot kértek és ott fogadták a hallgatókat a következõk:

 1. IKR Bábolna, dr. Nagy Lajos vezérigazgató-helyettes, tel.: 34-569-000 8-l0 fõ gyakornoki helyet ajánlott fel
 2. OTP Bank Budapest Tantics Viktória, tel.: 2-359-212 5-10 munkahely Pest megyében
 3. Bóly Mg. Termelõ Kereskedelmi Zrt., 7754 Bóly, Ady u.21. 1 fõ gépész, 3 fõ agrár-mérnök
 4. KITE Nádudvar, tel.: 54-480-401 4-5 fõ gépész
 5. Agro-Lõrinc Kft. tel.: 73 570-023 2 fõ gé-pész
 6. Tarnamenti 2000 Zrt. tarnamenti@invitel.hu 1 fõ laboráns
 7. Pálhalmai Agrospeciál Kft. 2 fõ agrár-mérnök
 8. Aprítógépgyár Jászberény 1 fõ gépész
 9. AXIÁL Büksi János igazgató, tel.: 79-525-400 1 fõ gépész részére ajánlott munkahelyet.

A másik kategóriába azok a munkaadók sorolhatók, akik e-mailen jelezték igényüket a szakemberek iránt, ezek:

 1. Comagro-Sardo Kft. 2691 Nógrádkövesd, Kossuth u.49. 1 fõ asszisztens
 2. Grafton Recruiment Kft. 1052 Budapest, Károlyi M. u.12. tel.: 2-352-650 1 fõ menedzser
 3. Humán Consulting Kft. Béres Gábor tel.: 20-544-0320 3 fõ agrármérnök
 4. CIB Lizing Csoport Bonifert Andrea abonifert@cib.hu 1 fõ bioenergetikus
 5. Kovács Gábor HR tanácsadó, tel.: 70- 379-9238 3 fõ agrármérnök
 6. Pannonfa Mg. Zrt. Nagy Piroska, Bonyhád, tel.: 74-450-022 1 fõ gépész
 7. Döbrököz Mg. Zrt. Szabó István vezérigazgató, tel.: 435-304 1 fõ gépész, 1 fõ növ. véd.
 8. Jászberényi Kossuth Zrt. Deme József vezérig. h. jbikossuth@vnet.hu 1 fõ gépész, 1 fõ agrármérnök
 9. Jászapáti Mg. Zrt. Lóczi Miklós vezérig. 1 fõ agrármérnök
 10. Agrárcenter Zrt. Kovács Béla igazgató Encs, tel.: 46-587-060 2 fõ közgazdász
 11. Aranyfürt Mg. Szövetkezet dr. Szûcs László elnök Béri Balogh Á. u. 56. aranyfürt@t-online.hu 7100 Szekszárd 1 fõ gépész
 12. Aranykalász Mg Szövetkezet Kollár János elnök, aranykalasz@freemail.hu 1 fõ agrármérnök
 13. Trenkwalder-Multiman Kft. tel.: 1-312-7587
 14. Regina Központ

Az állásbörze megnyitása után országos hatáskörû szervezetek képviselõi adtak tájékoztatást a foglalkoztatásról, a támogatásokról és egyéb területekrõl a hallgatóknak. Rövid elõadás hangzott el Bárdos B. Edittõl, a Magyar Mezõgazdaság hetilap felelõs szerkesztõjétõl, aki felajánlotta, hogy nagyobb figyelmet szentelnek a munkaadók álláshirdetéseinek. A jövõben ezt a lehetõséget jobban ki kellene használnunk.

A vidékfejlesztési szakemberek támogatási lehetõségeirõl dr. Maácz Miklós fõosztályvezetõ-helyettes (FVM) adott részletes tájékoztatást, majd dr. Nagy Lajos vezérigazgató-helyettes és Antos Gábor igazgató (Bábolnai IKR) ismertették a szakemberekkel kapcsolatos elvárásokat. Ezután a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány igazgatója, dr. Nagy Miklós szólt az új versenyképességi programról és annak karrier aspektusairól. Hágon Timea, a Regionális Munkaügyi Központ osztályvezetõje a munkaerõpiac nehézségeirõl és a támogatási lehetõségekrõl adott tájékoztatást. Az OTP részérõl Kákonyi Boglárka ismertette a náluk lévõ álláslehetõségeket, illetve azokat a pénzügyi támogatásokat, amelyekkel a fiatal szakemberek élhetnek.

Tanulságok, javaslatok

Az ifjú szakemberek szervezett segítése ma már nem "divat". Ennek ellenére a szakmai érdek és az általános emberi kötelesség is azt diktálja, hogy segítsük a jövõ generációk beilleszkedését a megváltozott körülmények közé. Õk lesznek a kiváló szakemberek és a jövõ letéteményesei. A másik szempont az, hogy rajtuk keresztül tudjuk lemérni, milyen területeken kell erõsíteni az oktatást, hogyan kell még jobban felkészíteni a jövõ feladataira. A harmadik: nem közömbös, hogy milyen a kapcsolata az intézménynek az itt végzett szak-emberekkel, a gyakorlattal, illetve a szakembereknek a tudomány mûvelõivel. Ezen szem-pontokat figyelembe véve is fontosak az állásbörzék.

A javaslatok közül a következõket is érdemes figyelembe venni:

 • meg kell ismertetni az alsóbb - I., II. - évfolyamokkal is a gyakorlati élet követelményeit, hogy legyen idejük azokra felkészülni;
 • nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elméleti felkészítés mellett a gyakorlati jártasságok elsajátítására, a tárgyalóképes nyelvtudásra és a számítógép gyakorlati használatára;
 • a gyakorlat megköveteli a jármûvekhez szükséges jogosítványokat;
 • ki kell fejleszteni a kommunikációs készségeket;
 • több idõt kell fordítani az álláshelyek országos felderítésére, ezt egy hivatalosan mûködõ karrieriroda felállításával lehetne megoldani;
 • jobban kell támogatni a karoknak az állásbörze szervezését, és közreadni az általuk ismert álláshelyeket;
 • a jövõben jobban kell élni a Magyar Mezõgazdaság által felajánlott segítséggel;
 • fel kell kutatni azokat az intézményeket, amelyek szerzõdéses viszonyt akarnak kiépíteni a hallgatókkal;
 • meg kell keresni azokat a vállalatokat, intézményeket, amelyek gyakornoki állásokat kínálnak fel a hallgatóknak, mint erre jó példa az IKR, OTP és a KITE.
 • Mindenképpen javasoljuk a karrieriroda létrehozását, amely a jövõben megoldaná
 • az öregdiákok szakmai összefogását;
 • a megyei hallgatói klubok és a megyék tudományos igényeinek koordinációját;
 • a leendõ munkahelyek felkutatását;
 • a karok részére a gyakorlati helyek rendszerének kidolgozását,
 • szakmai klubok és tudományos értekezések szervezését;
 • országos és szakmai kreatív klubok megszervezését, amelybe be lehetne kapcsolni a hallgatói kreatív klubokat is.

Az állásbörzék szervezésen keresztül szorosabbá válna az egyetem és a gyakorlat kapcsolata.

Dr. Vajdai Imre

Taxonomy upgrade extras: