Burgenlandi tanulmányút

Az egyetemünkön működő kilenc megyei hallgatói klub a megyei vezetéstől eddig évenkénti támogatásban részesült. A támogatási összegek nagyobb részét az országban jól működő termelő és feldolgozó vállalatok, társulások és egyéb intézmények munkájának tanulmányozására használtuk fel. Kisebb hányadát a TDK-n jó eredményt elért hallgatók könyvjutalmazására fordítottuk. A 2006. évben a különböző megyei kluboknál megmaradt pénzeket a megyei vezetés engedélyével ebben az évben az osztrák agrárgazdaság tanulmányozására használtuk fel. A GEDBE szervezésében április 12-14. között Burgenlandban az Agrárkamara segítségével felkerestünk néhány termelőüzemet. Ezúton is megköszönjük a megyék támogatását, hogy a kitűzött programunkat teljesíthettük.

DR. VAJDAI IMRE

c. egyetemi tanár, a GEDBE titkára

   Részletes tájékoztatást kaptunk dr. Somogyi Balázs kamarai elnöktől a burgenlandi agrárgazdaság helyzetéről, az Agrárkamara szerepéről, munkájáról Az elmondottak alapján célszerű lenne az osztrák szervezet funkcióit itthon is jobban figyelembe venni az Agrárkamaránknak.

  Programunk termelő gazdaságok tanulmányozásával folytatódott. Elsőnek Hautzinger juhtenyésztő gazdát kerestük fel, aki tejtermeléssel, annak feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik. A gazdának kb. 160-as tejelő állománya van és egy-egy juh 800 1iter tejet ad évente.

   A juhok korszerű épületegyüttesben vannak és saját termelésű takarmányt fogyasztanak. Az istálló mellett található a 18 fejőállású fejőház és hűtőtároló, ahová a kifejt tej kerül, amit az ugyancsak mellette lévő sajtkészítő helyiségben dolgoznak fel. A gazda különféle sajtokat készít és maga viszi azokat a piacra.

  Tevékenysége jövedelmező, amihez hozzájárul a saját földjén termelt olcsóbb takarmány is.

  A látottak hasonló korszerű tartási és hasznosítási módok alkalmazására inspirálhatják a hallgatókat. Ma már a hagyományos kézi fejés nem alkalmazható, nem versenyképes. A gazda szerint a teljes hasznosítási vertikum megvalósítása lehet nyereséges.

  A következőkben a Sattler kertészet 3 hektáros üvegházi kertészetét néztük meg, amelyben paradicsomot termesztenek. A korszerű, holland mintára és technológiára berendezett üvegházban kőgyapotban nő a paradicsom.

  A termést a vevők igénye alapján, különböző érettségben szedik, manipulálják, csomagolják és viszik a piacra. Minden csomagban benne van a termelő azonosító jegye.

  A 30 dolgozóból 28 magyar. Ők a határ mellékéről - 15-20 kilométerről - naponta járnak munkába. A fizetésük a hazainak kb. 3-4 szerese.

  A program Lidy növénytermesztő gazda munkájának tanulmányozásával folytatódott. Üzemében kalászost, burgonyát, szőlőt és hagymát termeszt 50 ha-on, emellett több száz hektáron hagymát termesztő gazdát integrál. Az integrált termelők önállóan végzik az alapvető munkákat, a betakarító és manipuláló gépsort viszont társulás formájában közösen használják.

  Nagyon sikeresek a hagyma termesztésével, mert Burgenlandot ellátják hagymával, sőt a Dunántúlon is terjeszkedni akarnak. Itt felmerült bennünk a kérdés, hogy mit csinálnak a magyar termelők, és mit szólnak ehhez a makóiak?

  A gazdaságban alkalmazott technológiák, a tápanyag-visszapótlás hasonlít a magyarokéhoz. Az integrált termelésben az Agrárkamarának is nagy szerepe van.

  Végül az Andaui Borszövetkezetet tanulmányoztuk, amely Burgenlandban a legnagyobb.

  A mustot és a bort korszerű üzemben dolgozzák fel. A termelők a szőlőt beszállítják a központi telepre, ahol mennyiségi és cukorfok mérés után kapják meg a termény árát. A különböző színű, fajtájú és minőségű borok palackozását mobil palackozóval végzik, az árut bel- és külpiacokra (Németország) szállítják. A borszövetkezet nagyon ügyel a fogyasztók igényeire, különösen a minőséget illetően és olyan minőséget állítanak elő, amit a fogyasztók kedvelnek.

  Tanulmányutunk a szövetkezet megismerése után a különböző minőségű borok ízlelésével fejeződött be.

 

A tanulmányút tapasztalatai
 

  • Sok itthon is használható ötletet kaptak a hallgatók, a látottakat célszerű lenne összevetni hazai korszerű üzemek gyakorlatával.
  • Fokozni kellene a hazai Agrárkamara szakmai tekintélyét, erősíteni szaktanácsadási rendszerét, segítő készségét. Az osztrákoknál ez bevált.
  • Az osztrák Agrárkamara segíti a társulások megalakítását, a termelők továbbképzését, a feldolgozást és az értékesítést.
  • A kamara kiemelten fontosnak tartja a termelők védelmét és támogatását.
  • Nagyon szervezett szaktanácsadó hálózatukat itthon is jó lenne megvalósítani.
  • Számos aktuális kérdésre adott válaszokkal is gazdagodtak hallgatóink.
  • A megyei támogatások nagymértékben hozzájárulhatnak hallgatóink szakmai látókörének szélesítéséhez, tudásuk bővítéséhez.
Taxonomy upgrade extras: