Debreceni hagyományokról

„A nagy múltú önszervező, önképzőköri hagyományokról úgy gondolom éppen itt, Debrecenben fontos, egyben kötelesség szólni. A felsőszintű oktatás gyökerei Debrecenben a 16. századig, a híres Debreceni Református Kollégium alapításáig nyúlnak vissza. Ezen Kollégium falai között a kezdetektől megtalálhatjuk a többnyire diákok, de tanárok által is kezdeményezett diákköröket, az önképzőkörök igen széles és igen színes formáit. Már egy 1564-ből való jegyzőkönyvből is olvasható erre való utalás: az iskola idősebb, tehetségesebb diákjai nyilvános vitákon mérkőztek egymással és gyakorolták a dialektika tudományát. Az egyházi tárgyak köre mellett megtalálhatók az irodalmi és tudományos önképzőkörök, mint a poétika, az irodalom, olvasás, de a matematika-, a fizika-, a kémia- és földrajzoktatáshoz kapcsolódó önképzőkörök is, majd később a zenei és festőkörök. Igen híres volt az akkor 18 éves Csokonai Vitéz Mihály Nyelvtanuló irodalmi köre, akit ugyan egy idő után a maradi professzorok kiutasítottak a kollégiumból. Ilyen volt a Kollégium szükségleteként létrejött Rézmetsző diákok társasága, akik nemcsak térképeket metszettek, hanem tankönyveket is illusztráltak, s közben igen sok, mélyebb ismeretek szereztek; a Tanítóképző- a Joghallgatók Önképzőkörei; a különböző Természettudományi Önképzőkörök, és még hosszasan sorolhatnám. Ezek a körök azzal a szándékkal jöttek létre, hogy a tagjaik tanulmányaikat önképzéssel, modern nyelvi és irodalmi ismeretekkel egészítsék ki. Voltak olyanok közöttük, amelyek nem tanári kezdeményezésre, sőt tanári engedély nélkül, nem a Kollégium falain belül, hanem titkosan, azon kívül működtek. Rendszeresen üléseztek, találkoztak, felolvastak, vitatkoztak, érveltek, választott vezetésük volt. Gyakran saját lapot is alapítottak, hogy tagjaik munkáinak, írásbeli dolgozataiknak publicitást teremtsenek.

  Még egy nagyon érdekes adalék: A Tanítóképzősök Csokonai Önképzőkörében a tevékenység egy idő eltelte után kisebb csoportokra, szakterületekre oszlott: 1. irodalmi-művészeti, 2. pedagógiai, 3. természettudományi, 4. történelmi, 5. táj- és népkutató, s ennek megfelelően közös, plenáris üléseket, versenyeket is tartottak. Mint az OTDK tagozatok?"

 

(Részlet Koósné Török Erzsébet könyvtáros, az OTDT titkára előadásából, amely a
XXVIII. OTDK Agrártudományi Tagozat díjátadó ünnepségén hangzott el április 18-án, Debrecenben)

Taxonomy upgrade extras: