Elfogadta az új intézményfejlesztési tervet az egyetemi szenátus

 

Cikluszáró ülését tartotta a Szent István Egyetem Szenátusa december 20-án. Ebből az alkalomból dr. Molnár József rektor megköszönte a testület munkáját, majd átadta a megbízóleveleket az új szenátus tagjainak. A szenátus számos határozatot hozott, melyek sorában az új felsőoktatási törvény által előírt határidős feladatainak is eleget tett. 

B. G.

A Szent István Egyetem Szenátusa

 •   professor emeritus címet adományozott dr. Kaifás Ferenc és dr. Szüle Zsolt nyugalmazott egyetemi tanároknak
 •   elfogadta az egyetem 2007-2011-ig szóló Intézményfejlesztési Tervét (melyből lapunk 4-5. oldalán közlünk részletet)
 •  két pont kivételével, amelyek további egyeztetést igényelnek, elfogadta a Gazdálkodási Szabályzatot.
 •  támogatta a lótenyésztő szakirányú továbbképzési szak indítását; kérte, hogy a képzés meghirdetése az Állatorvos-tudományi Karon induló hasonló szaktól eltérően történjen
 • az egyetemen folyó pedagógusképzéssel összefüggő oktatómunka és gyakorlati képzés összehangolására Pedagógusképzési Tanácsot hozott létre
 • elfogadta a Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát.
 • elfogadta a magyar és angol nyelvű andragógia mesterszak alapítására vonatkozó előterjesztést
 • támogatta a kulturális mediátor mesterszak létesítését
 • támogatta az emberi erőforrás fejlesztő és tanácsadó mesterszak létesítését
 • támogatta a pénzügy-számvitel alapképzési szak indítását
 • egyetértett az agrármérnök-tanár mesterszak létesítésével
 • egyetértett a kommunikáció szakértő mesterszak létesítésével
 • egyetértett az okleveles korai nyelvfejlesztő mesterszak létesítésével.

  A SZIE Szenátusa a karokon zajló szervezeti átalakulásokkal is foglalkozott.

  A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanácsa december 13-i ülésén egyhangúlag elfogadta a kar új struktúrájára vonatkozó előterjesztést. A kar jelenlegi intézetei és tanszékei a következőkben felsorolt 10 intézetbe kívánnak rendeződni.

1. Állattudományi Alapok Intézet

2. Növénytani- és Növényökofiziológiai Int.

3. Genetika- és Biotechnológiai Intézet

4. Növényvédelmi Intézet

5. Állattenyésztés-tudományi Intézet

6. Növénytermesztés-tudományi Intézet

7. Kertészeti Intézet

8. Környezettudományi Intézet

9. Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

10. Vadvilág Megőrzési Intézet

  A szenátus arra kérte a Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar Tanácsát, hogy az új intézeti elnevezéseket ismételten gondolja végig, az elnevezések szerepeljenek angol nyelven is. Egyértelműen derüljön ki, hogy mely tanszékek szűnnek meg, melyek működnek tovább nem önálló, intézeten belüli tanszékként. Az előterjesztést a februári ülésén tárgyalja ismételten a szenátus.

  A szenátus az Állatorvos-tudományi Karon a következő szervezeti átalakításokról döntött:

 Az Idegennyelvi Lektorátus és a Testnevelési Tanszék december 31-én megszűntek mint önálló oktatási szervezeti egységek; január 1-jétől a Kémiai Tanszéken belül működnek tovább. A Növénytani Tanszék és az Ökológiai Tanszék mint önálló tanszékek december 31-én megszűntek; január 1-jétől mint nem önálló tanszékek működnek a Zoológiai Intézet belül. A szenátus december 3l-i hatállyal megszűntette az Alkalmazott Bölcsészeti Karon a Természettudományi és a Testnevelési Tanszékeket, január 1-jével Természettudományi és Testnevelési Tanszéket hozott létre.

Taxonomy upgrade extras: