Tananyagfejlesztés után Mérnökinformatikai Központ

 

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humán-erőforrásfejlesztési Operatív Programjának (HEFOP) pályázatain a Szent István Egyetem jelentős európai uniós forrásokhoz jutott. Néhány éve az országos sajtót is bejárta a hír, hogy egyedül a SZIE könyvelhetett el két nyertes pályázatot a Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása intézkedés keretei között. Az első projekt eljutott az átadáshoz. Erről tudósítunk lapunk 6-7. oldalán. A másodikról dr. Szabó István egyetemi docenstől, a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettesétől, a Mechanikai és Géptani Intézet igazgatójától érdeklődtünk.

B. G.

  Érdeklődtünk és azonnal kiderült, előbb egy harmadik pályázatról kell írnunk. Ami már ugyancsak megvalósult és nem kis mértékben emelte a fakultás presztízsét. A Gépészmérnöki Kar kezdeményezte és koordinálta ugyanis a „Felsőfokú CAE képzés - mérnökinformatikai tananyagfejlesztés" című projektet, amely „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése" program (HEFOP-3.3.1) keretében 100 millió forintos támogatást nyert.

  Dr. Szabó István elmondta, a BMGE Gépészmérnöki Karával, az SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Karával, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karával és az E-Kollégium Közhasznú Alapítvánnyal közösen 13 szakmai program tananyagát dolgozták ki a mérnök-továbbképzés számára. Mindez tankönyvekben, DVD-n rögzített figyelemfelkeltő előadásban, az egyéni tanulást és az e-tananyag használatát segítő útmutatókban továbbá az e-learning keretrendszerbe adaptált, multimédia-elemeket is tartalmazó tananyagban testesült meg. Ezek a tudáscsomagok segítséget nyújtanak a munkaerőpiacon nehézségekkel szembesülő műszaki szakembereknek.

  Miért van szükség erre, és miért erre van szükség? Azért, mert az informatikai eszközök és a különböző infokommunikációs megoldások alkalmazása (a számítógéppel támogatott mérnöki tevékenység) megváltoztatta a gépészeti konstrukciók és műszaki technológiák tervezésének, megvalósításának és üzemeltetésének sajátosságait. Átalakult a mérnöki élet, és ez új módszert, új mérnöki filozófiát igényel a gyakorló szakemberektől. A korábbi lineáris tervezést felváltotta a párhuzamos tervezés. Míg régebben a tervezési feladatok jól elhatárolhatóan egymásra épülő, időben egymást követő elemekből álltak, ma sok esetben - az informatikai rendszerek nagyobb teljesítőképességének is köszönhetően - egymás mellett végezhetők.

  A kifejlesztett tananyagokat próbakurzusokon tesztelték, mintegy 500 felsőfokú végzettségű szakembert képeztek így tovább. A projektről és e gyorsan változó szakmai terület egyes szegmenseinek kutatási-fejlesztési eredményeiről mérnökinformatikai különszámot adott ki a múlt év végén a Gépipari Tudományos Egyesület Gép című műszaki folyóirata, a szakma legkomolyabb, lektorált hazai kiadványa.

  A közbeszerzési eljárás után a kivitelezés startvonalára állt a 340 millió forintot nyert Mérnökinformatikai Központ projekt, amelynek konzorciumát a SZIE Gépészmérnöki Kara és a GATE Kht. alkotja. Ez a második pályázat, amin egyetemünk sikert aratott a HEFOP-4.1.2 program keretében. A beruházás során felújítják a képünkön látható, 1000 négyzetméteres laboratórium-együttest és még egy szintet ráépítenek. A tető felújítására és az épület akadálymentesítésére is sor kerül szeptemberig. A fejlesztés eredményeként olyan gyakorlatorientált képzési hely alakul ki, amelyben a mérnökinformatikai oktatáshoz szükséges korszerű számítógépek és eszközök (például CNC vezérlésű robotok) is helyet kapnak.

  

 

  A tananyagot és az oktatási infrastruktúrát fejlesztő programok közös célja a Gépészmérnöki Kar versenyképességének további javítása az egyre élesebb felsőoktatási versenyben. Elismerést érdemlő tény, tehetjük hozzá, hogy az első területen ehhez a versenytársak közül is sikerült partnereket szerezni. Merthogy ők sem akarnak lemaradni.

Taxonomy upgrade extras: