Új tanév, újuló kar Jászberényben

 A 90 éve alapított jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Karon szeptember 10-én tartották a tanévnyitó ünnepséget. Elsőként a Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói kedveskedtek műsorral a gólyáknak, majd dr. Solti László rektor köszöntötte a hallgatókat a következő gondolatokkal.

  - A felsőoktatásban, általában az oktatásügyben az elmúlt évtizedekben egyetlen dolog volt állandó, a folytonos változás. Nem biztos, hogy ez túl jó az oktatásügynek. Ezen kívül mostanában oktatási intézmények bezárása, tanítók, tanárok elbocsátása borzolja a kedélyeket. Azokban a fiatalokban, akik mindezek ellenére mégis pedagógusnak jelentkeztek, minden bizonnyal nagyobb az elhivatottság az átlagosnál. Gratulálok ehhez és a továbbiakban is erre szeretném önöket biztatni. Nagy örömmel hallgattam a minap az oktatási miniszter kijelentését arról, hogy az iskolának vissza kell adni az alapfeladatát: tanítsa meg a gyermekeket írni, olvasni, számolni és olyan tudással bocsássa ki őket, amely révén a nemzetközi felmérések kedvezőbb képet alkotnak róluk az elmúlt években tapasztaltnál. Sikeres egyetemi éveket, majd örömteli pályát kívánok mindannyiuknak!

   Dr. Barkó Endre dékán elmondta, hogy a Jászberénybe jelentkezők stabil forrása a Jászság. Bár a fakultás közvetlen környezetében, 40-50 kilométeres körben 3-4 hasonló oktatási intézmény is található, mégis ide jönnek a hallgatók.

  - Ez a ragaszkodás minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy elődeink jól végezték a munkájukat - emelte ki a dékán.

  Az új tanévben felújított kollégiumba költöztek a diákok, a kar két új felsőfokú szakképzést indított és egy korszerű sportlétesítményt eredményező beruházásra készül.

  Huszonöt éven át végzett közalkalmazotti munkájáért emléklapot vett át az ünnepségen László Jánosné könyvtáros, Szabóné Darócz Mária gyakorló iskolai tanár és Terjék Lászlóné tanulmányi osztályvezető.

  Eskütételük után Nagy András alpolgármester Jászberény polgáraivá fogadta az elsős hallgatókat.

  Egyik felvételünk a Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban készült, amelynek számos terme megszépülve fogadta a kisdiákokat és pedagógusaikat