A cigány kultúra napjáról


NÁDUDVARI ANNA

 Talán egyre több főiskolán, egyetemen, esetleg már középiskolában látják majd be, mennyire szükséges, mennyire fontos, hogy ne csak távolságtartással, jórészt ellenszenvvel nézzük a hazánk népességének jelenleg hozzávetőleg 8 százalékát kitevő cigányságot, hanem megismerjük gondolkodását, szokásait, kultúráját.

Március 1-jén a Szent István Egyetemen A cigány kultúra napja című rendezvényen dr. Hajós László, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánhelyettese beszélt arról, hogy romológiai kurzusokat kívánnak indítani a közeljövőben.

Megjelent, szót kapott a cigány értelmiség néhány jeles képviselője. Daróczi Gábor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium politikai tanácsadója a romák jelenlegi iskolázottsági helyzetét, a cigány gyermekek tanulási lehetőségeit ismertette. Dr. Sziklai István szociálpolitikus azt járta körbe, mennyire veszik figyelembe a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben az ország cigány lakosságát. Jóni Tibor pszichológus, a Roma Szövetség Közhasznú Egyesület elnöke mintegy bemutatta a cigányságot, annak csoportjait. Solymosi Imre szociálpolitikus mint a Roma Szakkollégium igazgatója, Kalányosné László Julianna vezető főtanácsos mint a Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület elnöke az általa irányított intézményről szólt.

Az est moderátora, de inkább lelke Deáky Zita volt. Ő világosított fel arról, hogy a Szociológiai Docentúra épületében - az egyetemi sportcsarnok mellett - látogatható a Néprajzi és Történeti Romológiai Gyűjtemény.

Hogy milyen a cigány kultúra, abból ízelítőt kaptunk a Khamoro együttes eseményt záró hangversenyén is. Nemcsak a nagyszerű zenéből, hanem a hat fiatal zenész viselkedéséből, ahogy a gyérszámú közönség, a csekély érdeklődés ellenére teljes szívből, vidáman, a legnagyobb odaadással szerepeltek.

*

Megújították a 2006-ban megkötött együttműködési megállapodást a Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület és a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara között.

A partnerek megállapodtak abban, hogy közösen biztosítják az egyesület tulajdonát képező Romológiai-Ciganológiai Gyűjtemény nyilvános gyűjteményként Gödöllőn történő elhelyezésének, fenntartásának és tudományos célú használatának feltételeit.

A gyűjtemény szakmai gondozását Nagy Pál gyűjteményvezető, az egyesület tagja látja el.

A gyűjtemény gyarapításáról az egyesület gondoskodik.

Az egyesület és az egyetem szakmai és pályázati együttműködést vállal az alábbi területeken:

- gyűjteménygyarapítás

- kutatási programok

- oktatási és továbbképzési programok lebonyolítása

- rendezvények, konferenciák szervezése

- kiadványok megjelentetése

A megállapodás határozott időre, 2007. március 1-jétől 2015. december 31-ig jött létre a Roma Évtized Programhoz kapcsolódóan.

 

 

 

 

Taxonomy upgrade extras: