fghfghfhgrtterwe

Ybl-s mérnök Ybl-s diákokat

 kalauzolt a Kőröshegyi völgyhíd építkezésének látogatásán, a legutóbbi, az építkezés befejező szakaszában rendezett kihelyezett „Hídépítéstan" órán. Urbán Gábor, a Hídépítő Rt. munkahelyi mérnöke, aki még nemrégen a mostani építéshelyi látogatás vezetőjének diákja volt az Ybl Építéstudományi Karon, részletesen bemutatta a 80 m magas pillérek tetején épülő hídszerkezet úgynevezett segédhídjának szerkezetét és működését. A különleges hídépítési technológiák közül kettőt is megvalósítanak Szántód és Balatonszárszó között, ahol a majdnem két kilométer hosszú, ívben és lejtésben készülő feszített vasbeton szekrény keresztmetszetű főtartót egy szerkezetként, tehát a teljes autópálya keresztmetszetet hordva, közbenső dilatáció nélkül építik. A mintegy 40 építőmérnök hallgató láthatta, amint az utolsó hídág helyszíni betonozással készülő záró elemét folyamatos betonozással kialakítják.

Wehner Péter
A szerző felvétele

Taxonomy upgrade extras:

Az MTA új rendes tagjai

A Magyar Tudományos Akadémia 177. közgyűlésén, május 7-én a Szent István Egyetem professzorai közül dr. Hornok Lászlót (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) és dr. Varga Jánost (Állatorvos-tudományi Kar) a tudós testület rendes tagjává választották.

Taxonomy upgrade extras:

Gödöllői siker Temesváron

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg Temesváron az Egyetemi Műszaki Napokat (ZTS). A nemzetközi tudományos konferenciára 30 műszaki felsőoktatási intézményből, egyetemről közel 200 hallgató érkezett.

A programban részt vevő országok: Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Románia és Magyarország. Hazánkat egyetemünk Gépészmérnöki Kara képviselte, amely tizenöt éve szakmai együttműködési programot ápol a Temesvári Műszaki Egyetemmel. Két diákunk a konferencián átütő sikert aratott.

Taxonomy upgrade extras:

Saját bevételből korszerűsít a Marek József Kollégium

 

 A Nagy Lajos király útjának zajos forgalmától alig néhány sarokra, ódon villáktól, kertes házaktól övezve, csendes környezetben áll az Állatorvos-tudományi Kar kollégiuma. A Marek József nevét viselő intézmény mindennapjairól Kiss László kollégiumi igazgatóval beszélgettünk, aki egyben a kar gazdasági vezetője is.

RADÓ GÁBOR

  - Mit kell tudnunk a jövő állatorvosainak otthonáról?

Taxonomy upgrade extras:

Szekeres Erzsébet kiállítása Kecskeméten

 Az egyetemünkön 1967-ben agrármérnökként végzett Szekeres Erzsébet textilművész életműkiállítását nyitotta meg a kecskeméti Cifrapalotában május 10-én Kovács Gergelyné kultúrtörténész.

Taxonomy upgrade extras:

Passzívházak (I.)

Passzívház. Korábban idegenül hangzott ez a szó, ma már egyre többet lehet hallani és olvasni róla. Az energiaínséges időkben az erőfeszítések fő iránya az, hogy hogyan lehet olcsóbban energiához jutni, a meglévő fosszilis energiaforrásokat hogyan lehet hatékonyabban, jobb hatásfokkal és alacsonyabb költségráfordítással épületeink fűtésére felhasználni. Ezt a gondolatmenetet kell elfelejteni, mivel a passzívházak koncepciója homlokegyenesen ellenkező logikával került kidolgozásra.

BENÉCS JÓZSEF

Taxonomy upgrade extras:

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének jelentése az éghajlatváltozás várható következményeiről


Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) 4 napos vita után 2007. április 6-án Brüsszelben elfogadta a II. sz. munkacsoportjának (WGII) a politikai döntéshozók számára készített jelentését az éghajlatváltozás várható hatásairól, az alkalmazkodás lehetőségeiről és az éghajlati sérülékenységről. Az IPCC I. sz. munkacsoportjának jelentését az éghajlatváltozásról már korábban, február elején fogadták el és hozták nyilvánosságra, a III. sz. munkacsoportnak az éghajlatváltozás megelőzéséről készített jelentését 2007. májusában vitatják meg. Ez utóbbival válik teljessé a Kormányközi Testület legújabb, Negyedik Értékelő Jelentése. A politikai döntéshozók számára készült WGII jelentés (Summary for Policymakers) közvetlen összeállításában, és brüsszeli megvitatásában a világ 63 tudósa vett részt a világ számos országából, köztük egyetlen magyarként a gödöllői Szent István Egyetem Tájökológiai Tanszékének egyetemi docense, Nováky Béla hidrológus mérnök.

  A politikai döntéshozók számára összeállított 23 oldalas jelentés azon a 800 oldal tanulmányon alapszik, amelyet a világ különböző országaiból felkért kutatók 3 évi munkával állított össze az IPCC Harmadik Értékelő Jelentését követően megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási jelentések feltárásával és elemzésével. A tanulmány 20 fejezetből áll, amiből 8 az egyes régiókat, 6 az éghajlatváltozással érintett ágazatokat tekinti át, 6 fejezet átfogó kérdésekről (az éghajlatváltozást alátámasztó észlelések, a hatásvizsgálatok módszertani kérdései, alkalmazkodás a változó éghajlathoz, az alkalmazkodás és a megelőzés kapcsolata, a leginkább sérülékeny területek és ágazatok, éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés) szól. A WGII munkacsoport munkáját Osvaldo Canziani (Argentína, FEU) és Martin Parry (UK, Hadley Centre) vezetése alatt álló TSU (Technical Support Unit) Iroda szakemberei irányították. A tanulmány véglegesített változata 4 szakaszban készült el, minden szakaszban a felkért szakértők és szakpolitikusok nagyszámú észrevételei alapján pontosítva, kiegészítve, egyes részleteiben akár nagyobb mélységben is átdolgozva a korábbi változatokat. Példaképpen említhető, hogy a mintegy 40 oldalas terjedelmű Európa fejezet összeállításához feltárt és elemzett irodalom 550 tételt tesz ki, köztük számos olyant, amelyik nem sokkal a fejezet lezárását megelőzően látott napvilágot; a fejezet különböző szakaszban készült változatához 2300 észrevétel, megjegyzés, kiegészítő javaslat érkezett. A teljes tanulmány bírálatában közel 1300 vezető kutató, szakmai és kormányokat képviselő szakértő vett részt a világ 74 országából; a tanulmány valóban tükrözi mindazon legújabb és legteljesebb tudományos ismereteket, amelyekkel ma a világ tudósai rendelkeznek az éghajlatváltozás hatásai terén. 

Taxonomy upgrade extras:

Nyári szabadegyetem Miskolcon

 Nemzetközi nyári szabadegyetemet szervez július 23. és 30. között a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete. A rendezvényen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű Kárpát-medencei régiók felzárkóztatásának lehetőségeit vizsgálják majd. Az intézet több éve végez kutatást a témában, foglalkozva a perifériára szorulás, a sorsszerű elszegényedés kérdéseivel is. (edupress.hu)

Taxonomy upgrade extras:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az AGRÁR MANAGEMENT ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet egyetemi hallgatók, fiatal oktatók és pályakezdő diplomás szakemberek részére

  - mezőgazdasági vállalkozások, gazdaságok és bankok kapcsolat­rendszerének fejlesztése,

..- mezőgazdasági vállalkozások menedzselésének vizsgálata,

..- mezőgazdasági marketing, biztosítás tanulmányozása,

..- ökológiai szempontokat is figyelembe vevő gazdálkodási rendszerek ökonómiai értékelése, valamint

Taxonomy upgrade extras:

Védés az Akadémián

 Sikeresen megvédte A piaci orientáció, koordináció és versenyképesség a magyar agrárgazdaságban című doktori értekezését dr. Lehota József egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémián május 17-én megtartott nyilvános vitán.

Taxonomy upgrade extras:

Oldalak