Várunk mindenkit! – Újságírás, szociográfia

Az MKK Környezet és Tájgazdálkodási Intézetének Nép- és Tájrajzi Tanszéki Csoportja ez évben is meghirdeti Vidéki és helyi újságírás című két féléves tárgyát. Indul az ugyancsak két féléves Szociográfia és népi irodalom is.

DR. DULAI SÁNDOR

egyetemi adjunktus,

újságíró

Vidéki és helyi újságírás című tárgyunk hallgatói megismerkedhetnek a magyar sajtó múltjával és jelenével, jogi és etikai problémáival, nyelvhelyességi kérdésekkel és a sajtóműfajokkal, az újságkészítéssel, a vidéki és helyi lapok közösségformáló szerepével, gondjaival, lehetőségeivel. Az írott sajtón kívül betekinthetnek a rádiózás és a televíziózás világába. A két félév alatt jut idő arra is, hogy hallgatóink ne csak mások munkáit tanulmányozhassák, hanem maguk is írjanak, sőt aki akarja, a mikrofont vagy a kamerát is kezébe veheti. Túl azon, hogy az érdemjegyek kialakításában az elkészült írásoknak (rádió- és tévériportoknak) nagy szerepük van, a legjobbak megjelenhetnek egyetemünk lapjában és a magyar vidék lapjában, a Szabad Földben (elhangozhatnak a Magyar Rádió egyes műsoraiban, képernyőre kerülhetnek a Duna Televízióban). Reméljük, hogy ebben az évben is felfedezünk új tehetségeket, akiket egyszer talán kollégaként köszönthetünk.

Szociográfia és népi irodalom című tárgyunk elválaszthatatlan a XX. század harmincas éveiben indult falukutatástól, melynek szervezői, résztvevői és a megszülető művek szerzői a népi írók. Olyanok, mint Illyés Gyula vagy Veres Péter, Kovács Imre vagy Erdei Ferenc, akiknek a mondanivalója napjainkban is sok tekintetben időszerű. Foglalkozunk természetesen a népi irodalom és a vidék sorsát kutató szociográfia mai képviselőivel is, elősegítve ezzel hallgatóink (a vidék leendő értelmisége) társadalomismeretét. A tárgyhoz filmklub kapcsolódik, ahol az Árvácskától a Talpalatnyi földig, a Dúvadtól a Magyarokig olyan alkotásokat láthatnak az érdeklődők, amelyek népi írók remekműveiből készültek.

Várjuk tárgyainkra a környezet- és tájgazdálkodási szak hallgatót, s mindazokat bármely karról, akik témáink és előadásaink iránt érdeklődnek. Az órákat szerkesztőséglátogatások és kirándulások (tanyákra, kistelepülésekre) színezik. Az érdeklődők részletesebb tájékoztatást a 06-30-9-148-833 telefonszámon kaphatnak.