A diploma értéke a mérce – Interjú dr. Solti László rektorral

 Lapunknak adott interjújában kellemes diákéveket kíván, hallgatók és oktatók közös erőfeszítésével elnyerhető, a munkaerő-piacon magas árfolyamon beváltható diplomát ajánl a most belépő gólyáknak dr. Solti László rektor. A Szent István Egyetem vezetője arról is szól, hogy az univerzitás működésének átvilágításával, az intézményfejlesztési terv aktualizálásával új stratégia készül az év végére. A beiskolázás eredményes volt, ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy a PPP beruházások következményeképpen rendkívüli módon megnövekednek az egyetem kiadásai.

BALÁZS GUSZTÁV

- A SZIE vezetőjeként és 1972 óta majdnem valamennyi évfolyam oktatásában részt vevő tanárként, mit tanácsol a gólyáknak és mit kér tőlük?

- Kívánom, hogy érezzék jól magukat! Legyen életük legboldogabb időszaka az a 3-5 év, amit a SZIE polgáraiként Gödöllőn, Budapesten vagy Jászberényben töltenek el! Jókívánságaimban nincsen nagy kockázat, hiszen az egyetemi évekre magam is mint életem legfelhőtlenebb időszakára emlékezem. A diák többnyire szegény, és - főleg a vizsgaidőszakban - óriási mennyiségű tanulnivalója van, ami miatt sok másra nem jut ideje, ugyanakkor viszont kortársaival töltheti napjait és alakíthatja ki a világnézetét. A sikeres felvételi értesítő kézhezvételekor buktatóival együtt is gyönyörű időszak kezdődött az életükben. S hogy mit üzenek a gólyáknak? A felsőoktatás egészét érinti az a változás, hogy a mennyiségi növekedés időszaka lezárult. A gyereklétszám folyamatos csökkenése miatt mára eljutottunk oda, hogy az általános iskola első osztályába belépők létszáma nem éri el a felsőoktatási férőhelyek számát, tehát érvényét veszíti a „Tömegesítjük a felsőoktatást!" jelszó. Szeretnénk persze a mai szint közelében tartani a hallgatói létszámot, de elsősorban arra törekszünk, hogy a munkaerő-piacon jól beváltható diplomát adjunk a kezükbe, amiből majd meg tudnak élni. A megértésüket kérem tehát, amiért a középiskolákban megszokottnál nehezebb követelményeket támasztunk, mert az ilyen oklevelek megszerzése elsősorban az Önök érdeke! Ha erre készülnek fel, eredményes lehet a vállalkozásuk. Mi azzal igyekszünk segíteni, hogy az eredményes tanuláshoz, felkészüléshez szükséges minden információt megadunk, egyúttal olyan hallgatói értékelési módszert dolgozunk ki, amellyel nyomon követhető az oktatás minősége.

- A megválasztása és kinevezése óta eltelt időszakban mélyebben megismerhette intézményünk adottságait és lehetőségeit, az itt folyó munka körülményeit, a SZIE társadalmi megítélését. Milyennek látja egyetemünk helyzetét most?

- Ami a SZIE társadalmi elfogadottságát illeti, az a legfontosabb területen, a beiskolázásban - elfogultság nélkül mondhatom - kifejezetten jó. A felvételt nyert hallgatók száma alig csökkent az előző évihez képest, ez a változás valószínűleg arányos az érintett korosztály létszámának fogyásával. Figyelemre méltó tapasztalat, hogy miközben idén az agrárképzési területen általában lanyhult az érdeklődés, ez SZIE-t kevésbé érintette, vagyis a továbbtanulni vágyók perspektivikusnak ítélték meg első helyen hozzánk jelentkezni. Szakmai elismertségünkön túl sokat segített az is, hogy a gödöllői kampusz csodálatos természeti környezetben fekszik, kiváló összeköttetése van a fővárossal, számottevő és jelentősen korszerűsödött a kollégiumi infrastruktúra. A hallgatóbarát környezethez tartozik a nyelvvizsga-központ és a (jelentős mértékben korszerűsítésre szoruló) sportlétesítmények sora. Azt hiszem, nincs szégyenkeznivalónk, tennivaló viszont bőven van. Itt kell megemlíteni, milyen nagy horderejű a képzés versenyképességéhez a mobilitás: a több kart érintő szakok indítása, a hallgatók külföldi részképzése, vagy ha mi indítunk idegen nyelvű képzést, amellyel a magyar diákok közösségébe fogadunk külföldi fiatalokat. Az Állatorvos-tudományi Karon ez már húsz éves gyakorlat, a hallgatók több mint fele külföldről, 17 különböző országból érkezik. Örömteli, hogy az idegen nyelvű képzés indításának vagy éppen szélesítésének gondolatával több karunk foglalkozik. Hadd tegyem hozzá, rektori megbízásom első munkanapján a kínai Hebei tartomány küldöttségével találkoztam, nemrég pedig a Kínai Népköztársaság oktatásért felelős budapesti attaséjával tárgyaltam. Mindkét alkalommal kifejeztem, hogy nagyon örülnék, ha kínai hallgatókat iskolázhatnánk be egyetemünkre.

- Melyek az előttünk álló feladatok?

- Közismert, hogy a rektorváltás előtt elkezdődött az egyetem átvilágítása, amit a gazdasági tanács javasolt és az én elképzelésemmel is találkozott, a munkára a REORG Zrt. kapott megbízást. Több workshop áll már mögöttünk, amelyeken a dékánok és a nem kari jogállású szervezeti egységek vezetői is megfogalmazhatták elképzeléseiket. A pénzügyi átvilágítás után a szervezeti felépítés, az egyetem struktúrájának elemzése következik. Közösen tekintjük át, hol szükséges és érdemes javítani a SZIE működését, módosítani a jövőképét. A beérkező véleményeket, javaslatokat figyelembe véve dolgozzuk ki a közép- és hosszú távú stratégiát, amit szélesebb körben is megvitatunk, hogy az egyetemi közösség minél inkább a sajátjának érezze azt.

- Említené e munka néhány közelebbi területét?

- Szívesen. Bár ma a SZIE gazdálkodása stabil, mégis szükséges átvilágítani, hiszen hosszabb távon reálisan a hallgatói létszám csökkenésével kell számolnunk. És ami talán ennél is fontosabb: rendkívüli módon megnövekednek a fizetnivalóink, mert hamarosan befejeződik a gödöllői és jászberényi kollégium PPP konstrukcióban történő felújítása és ezt követően évi több százmillió forintot kell törlesztésre fordítani. Ezek még akkor is súlyos terhek, ha az üzemeltetési költségek egy részét is magukban foglalják.

Időszerű a képzési kínálat átgondolása is: akkreditálás előtt és alatt állnak a mesterszakok. Az idei jelentkezések tapasztalatait is figyelembe véve, „kart karba öltve" mérjük fel, hogy a változó keresletnek megfelelően hol kell a kínálatunkat módosítani, mindvégig szem előtt tartva, hogy ne szűküljön a képzési piramis alapját adó BSc képzésre jelentkezők száma. Ahol pedig úgy ítéljük meg, hogy az MSc képzésben is erősek lehetünk, együtt kell működni azokkal az alapképzést folytató társintézményekkel, ahonnan mesterképzéseink diákokat fogadhatnak.

- Hogyan illeszkedik a most készülő stratégia a SZIE 2006-ban elfogadott intézményfejlesztési tervéhez?

- Benyújtott intézményfejlesztési tervünket az Oktatási és Kulturális Minisztérium „A" minősítéssel elfogadta, célunk tehát ennek a tervnek a finomhangolása és aktualizálása,. Bár a munka még javában tart, meggyőződésem szerint a következő esztendő kikristályosodott stratégiával indítható.