„Fogadják jó szívvel, amit Gödöllő felajánl, kínálni tud”

Kedves Fiatal Barátaim!

 Mint Gödöllő város polgármestere, településünk önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm a Szent István Egyetem valamennyi hallgatóját. Megkülönböztetett szeretettel emelem képzeletbeli poharamat azokra a hallgatókra, akik most kezdik meg tanulmányaikat a gödöllői kampuszon, vagyis - ahogyan a diák zsargon mondja - a „gólyákra", új polgárainkra. A városvezetés nagyon fontosnak tartja, hogy az évről-évre hozzánk érkező fiatalok jól érezzék magukat, szeressenek itt élni. Szent István királyunk Imre herceghez intézett „Intelmek" szellemében valljuk, hogy a „vendégeket meg kell becsülni, hogy inkább nálunk lakjanak, semmint másutt."

Örömmel „újságolhatom" egyre többször és mind többektől hallani, hogy Gödöllő közel sem valamiféle álmos, poros, kis vidéki település, hanem eleven, lüktető, folytonosan új meg újabb arcát megmutató kisváros. A főváros árnyékában is önálló identitással. Gödöllő kistérségi központ, modern gazdasággal, jegyzett tudományos - kulturális - művészeti potenciállal, infrastruktúrával, izgalmas közélettel, és - remélem megtapasztalják - Európát behálózó nemzetközi kapcsolatokkal. Én egyetértek ezzel a megfigyeléssel.

Hadd hívjam ezúttal is mindannyiukat, kérem, foglaljanak helyet a képzeletbeli bőség asztalánál, amiről én azt gondolom, nem is kevés. Győződjenek meg róla, hogy városunk kitűnő természeti, földrajzi adottságokkal rendelkezik, érdemes itt üdülni és ide kirándulni. Nemes élményekkel lesznek gazdagabbak, ha megtekintik városunk épített ékességét, Európa legnagyobb, újjáépülő barokk kastélyát a színházzal, s gazdag rendezvényeit. Hadd ajánljam szíves figyelmükbe vadonatúj városi könyvtárunkat, amely információs központ is, továbbá múzeumunk gazdag gyűjteményét, rendszeresen megújított tárlatait. Mozgalmas, színes zenei, képzőművészeti, színházi és balett programokat kínál a Petőfi Sándor Művelődési Központ, nevezetes történelmi-művészeti előzményekkel is hitelesített a Gödöllői Művésztelep. Bő lehetőség van a sportolásra is.

És mert a szólás úgy tartja, hogy „nemcsak igével él az ember", hadd invitáljam meg a tisztelt hallgatóságot olyan „hívságos", de persze, a mértékletességet erényként becsülő eseményre, mint az évente megismétlődő városi sörfesztivál.

Erről sétáikon is meggyőződhetnek, a legutóbbi évtizedekben Gödöllő valósággal újjászületett. Városunk formálódó, új épített környezete, a fejlődés teremtette új harmóniát szimbolizálja, az itt élők igényét, ízlését és életérzését zárja kőbe. És úgy hiszem, erről sétáikon is meggyőződhetnek. Igen örvendenénk, ha minél többüket üdvözölhetnénk a „síneken innen". Meggyőződésem ugyanis, hogy az egyetem és a város „frigye" annál erősebb és tartalmasabb, minél többszálú a kapcsolat az emberek között.

Biztosíthatok mindenkit, a Városháza, mint eddig, ezután is nyitott és segítőkész. Kifejezetten üdvözöljük, pártoljuk, sőt nagyra becsüljük az olyan kezdeményezéseket, amikor egyetemi hallgatók keresnek meg minket, olyan kérdésekkel, amelyek alkalmat adnak számunkra, hogy megosszuk a fiatalokkal a gyakorlatban nem ritkán nehéz tapasztalatok árán megszerzett ismereteinket.

Tiszta szívből kívánom, hogy legyenek erősek és egészségesek és életvidámak! Jó eredménnyel tanuljanak, „nemes lélekkel küzdjenek", s érezzék otthon magukat!