Pályázat Szent István-ösztöndíjra

A Szent István Egyetem Tanácsa 2002. november 27-i ülésén a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 30. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Bolyai János születésének 200. évfordulója alkalmából, az egyetemi és főiskolai alapképzésben, valamint az ösztöndíjas doktori képzésben résztvevő, ígéretesen nagytehetségű hallgatóinak támogatására

SZENT ISTVÁN-ÖSZTÖNDÍJAT

alapított. Az ösztöndíj alapítólevelének 2.1. pontja alapján az ösztöndíj elnyerésére a következő pályázatot írom ki:

1. Az ösztöndíjat, pályázat útján, a rektor döntése alapján egy évi időtartamra, karonként legfeljebb egy fő nappali tagozatos, alapképzésben résztvevő, illetve négy fő II-III. évfolyamos, nappali tagozatos doktorandusz hallgató nyerheti el, előbbiekre az illetékes karok vezetője, utóbbiakra az EDHT tesz javaslatot. Az ösztöndíj újabb pályázattal több alkalommal is elnyerhető.

2. Az ösztöndíj nagysága bruttó 300.000 forint.

3. Az ösztöndíjra az 1. pontban meghatározott, legalább jó tanulmányi eredményű, legalább egy állami nyelvvizsgával rendelkező, tudományos diákköri (TDK) munkát, vagy egyéb, a tanulmányi kötelezettséget meghaladó szakmai tevékenységet végző, valamely diszciplínában kiemelkedően tehetséges hallgatók pályázhatnak.

4. A pályázatot 2007. december 7-ig kell 2 példányban, a rektornak címezve az adott kar dékánjához, doktoranduszoknak az EDHT elnökéhez kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell két professzor (főiskolai tanár) ajánlását, a pályázó hallgató tanulmányi, TDK vagy egyéb szakmai tevékenységét tartalmazó szakmai életrajzát és önértékelését.

5. Az ösztöndíj adományozására a dékán előterjesztésére az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tesz javaslatot a rektornak. A rektor értesíti az ösztöndíjat elnyerteket döntéséről, valamint a Szent István-ösztöndíj adományozásáról szóló levél ünnepélyes átadásának időpontjáról, amelyre előreláthatólag az Egyetemi Szenátus 2008. januári ülésén kerül sor. Az ösztöndíj kifizetése egy összegben, a hallgató folyószámlájára történő átutalással történik.

6. Azokat a pályázókat, akiknek a kérelmét elutasították, a döntés után a dékán, illetve az EDHT elnöke tájékoztatja az elutasításról.

A pályázók a Szent István-ösztöndíj Alapítólevelének teljes szövegét karuk dékáni hivatalában ismerhetik meg.

Gödöllő, 2007. november 9.

Dr. Solti László

egyetemi tanár, rektor