Folytatódik az egyetemi stratégia megújítása

Legutóbb lapunk szeptemberi számában, a szenátus augusztusi ülésén elhangzottak alapján tudósítottunk a Szent István Egyetem pénzügyi átvilágításáról, az egyetemi stratégia megújításának menetéről. Arról is beszámoltunk, hogy dr. Solti László rektor fontosnak tartja a közvélemény tájékoztatását erről az átfogó munkáról, hiszen elősegíti, hogy a vezetői pályázatában kitűzött céloknak megfelelően univerzitásunk költségtakarékosabban és professzionálisabban működjön, struktúrája karcsúbb, gazdálkodása naprakész és átlátható legyen. Ezúttal a novemberi szenátusi ülésen a témában elhangzottakról tudósítunk, és interjút közlünk Rotyis Józseffel, a Reorg Zrt. vezérigazgatójával.

*

  A november 7-i szenátusi ülésen elsőként Rotyis József, a Reorg Zrt. vezérigazgatója adott tájékoztatást a SZIE gazdálkodási és működési folyamatainak vizsgálatáról és a stratégiaalkotásról. Elmondta, hogy az audit első szakaszában az egyetem egészének pénzügyi átvilágítása és a működés szabályozottságának a vizsgálata történt meg. Ezek alapján megállapítható, hogy rövid távon nem jelentkeznek gondok, de figyelembe véve a változó külső, például a finanszírozási körülményeket, érdemes tovább folytatni az elemzést, újragondolni a SZIE stratégiáját. A nyáron befejeződött vizsgálat eredményei nagyrészt a második szakaszban hasznosulnak, amely szeptember első napjaiban kezdődött és a tervek szerint február végéig befejeződik. Közben a Reorg Zrt. fontos részanyagokat készít el, amelyek az egyetemi és a kari vezetés asztalára kerülnek, és amelyekkel a szenátus is találkozni fog.

*

  A második szakaszban az átvilágítást kiterjesztették az összes karra és karon kívüli szervezeti egységre, tovább a működés, a hatékonyság és a vezetés szempontjaira. E munkának része volt az egyetemre és környezetére kiterjedő piac- és pozícióelemzés, az önköltségelemzés, az önköltség számítási modell és szabályzat kialakítása. Minderre azért van szükség, hogy a vezetés ismerje az egyetem pénzügyi folyamatait, és mérlegelni tudja, hogy a stratégiai alternatíváknak milyen költségkihatásuk van.

  Rotyis József arról is szólt, hogy a karok szintjén is elkezdődött a stratégiaalkotás. Erre építve határozhatók meg a működés korszerűsítésének kritikus pontjai. Arra törekednek, hogy a kari ágakon és az egyetemi szinten is egymásra épülő, egymással összefüggő, konzisztens és mindegyik elemében megvalósítható stratégia szülessen.

  A munka végén szeretnék meghatározni azokat a kiemelt projekteket, amelyek a Reorg ZRt. és a SZIE megítélése szerint is a megvalósítás szakaszába léphetnek. A rövid távú rektori programot december első felére véglegesítik. Ez minden bizonnyal tartalmaz majd a jövő év januárjától megvalósítható és a továbbiakban megvalósítandó elemei. A munka további termékei lesznek a megújult egyetemi és kari stratégiák.

  A vezérigazgató részletesen szólt a november közepén befejeződött pénzügyi-gazdasági átvilágítás kiemelten kezelt területeiről.

  Vizsgálták a karok és a nem kari jogállású szervezetek gazdálkodását, értékelték a karok pénzügyi helyzetét, elemezték a tevékenységek finanszírozhatóságát, a jelentősebb beszállítókat, a költségvetési előirányzatokat. Likviditáselemzést végeztek külön-külön a karokra és az egyetem egészére, cash-flow elemzést készítettek karonként, 2009 végéig. Külön foglalkoztak a PPP projektek hosszú távú pénzügyi hatásaival és finanszírozhatóságával. Átvilágították a szerződéseket, elemezték azok jogi és pénzügyi kockázatait.

  Ugyancsak kiemelt területe volt az auditnak a vagyongazdálkodás folyamatának, szabályozottságának az értékelése. Ebbe beletartozott a SZIE vagyonelemeinek (az ingatlanoknak, az immateriális javaknak, a gépeknek és a berendezéseknek), valamint a társasági vagyonelemeknek a bemutatása és értékelése, továbbá a vagyonhasznosítási lehetőségek folyamatának, szabályozottságának a vizsgálata is. Nagy jelentőségűeknek nevezte a Reorg Zrt.vezérigazgatója az egyetem társasági vagyonelemeit. Az átvilágítás kiterjedt a többségi tulajdonú (GAK Kht., Veterinorg Kft. és GATE Kht.) valamint a kisebbségi tulajdonú (Csopak Holiday Center Kft., Pro-Natur Ökológiai Kft., Agroconsult Kft. és KAGE Rt.) gazdasági társaságokra.

**

  Az egyik legnagyobb időigényű feladatként említette Rotyis József az egyetem operatív működésének vizsgálatát. A lehető legkorrektebben kívánják bemutatni a működés mikéntjét és hogyanját, rávilágítva azokra a problémákra és lehetőségekre, amelyek véleményük szerint kritikusan befolyásolhatják a kialakítandó stratégia megvalósítását. Ezen a területen kiemelten foglalkoztak a pályázati tevékenység és a külső kapcsolatok menedzselésének vizsgálatával. Úgy látják, hogy e tekintetben biztosan szükség lesz a szervezeti áttekintés után olyan megoldásokra, amelyek egybefogottabban, átláthatóbban bonyolítják ezeket a kapcsolatokat. Javaslataikat workshopokon tesztelik, finomítják.

  Az audit kiterjedt a karok és a nem kari jogállású szervezeti egységek szervezeti felépítésének, ellátott feladataiknak, a vezetést támogató eszközöknek, rendszereknek és vezetési módszereknek az elemzésére, az ügyviteli, működési folyamatoknak a vizsgálatára, beleértve a költséggazdálkodást és a tervezési folyamatot is. A produktív időfelhasználás analízise kiterjedt a karok vállalkozási jellegű tevékenységének, az átoktatásnak és a belső árazásnak, az igénybe vett belső szolgáltatásoknak a területeire is.

***

  Rotyis József kiemelte, az egész egyetem számára kritikus jelentősége lesz, hogy milyen sikerrel tud pályázni. Átvilágították a pályázatkezelés menetét (a pályázatfigyelést, a pályázatok beadását, az önerő biztosítását, a külső résztvevők bevonását, a pályázatok nyomon követését, nyilvántartását), a pályázati tevékenység hatékonyságát karonként, a futó pályázatok vizsgálatát. Megállapításaikat esettanulmányokkal illusztrálják. A pályázati eredmények hasznosításának folyamatát is vizsgálták.     

  A vezérigazgató megköszönte mindazok erőfeszítését, akik mindennapi munkájuk mellett időt szakítottak az átvilágítókkal való együttműködésre. Hozzátette: néhány területen nem sikerült megkapniuk azokat az adatokat, amelyek bizonyos vizsgálati szempontok megvalósításához kellettek volna. Önmagában ez is figyelemfelhívó jel. Azt javasolta a vezetésnek, hogy ha a jövőben még inkább fel akarja tárni az egyetem működésében rejlő tartalékokat, kitörési pontokat, akkor ezen adatok szolgáltatásának módját is megfelelően szabályozza.

  A Reorg Zrt. folyamatosan adja át az átvilágításhoz kapcsolódó résztanulmányokat, ezzel párhuzamosan elindult a stratégiaalkotás, miközben az átvilágítás legfontosabb megállapításait a karok vezetésével is egyeztetik.  A következő időszakban workshopok munkájában kristályosodik ki a rövid távú rektori program, amit a tervek szerint december 12-én már a szenátus tárgyal. Január végére, február közepére szeretnék meghatározni a kiemelt projekteket és véglegesíteni a stratégiát.  

  - Eddig sokan csak úgy találkoztak velünk -, mondta befejezésül Rotyis József -, hogy kértünk önöktől valamit, és nem látták a dolgok velejét, célját és eredményét. Biztosíthatom önöket arról, hogy a következő hetekben nagyon sokszor találkoznak az átvilágítás eredményeivel. Abban is biztos vagyok, hogy ezek egy részét vitákon keresztül fogjuk pontosítani. Arra kérem önöket, hogy amennyire tudnak, vegyenek részt ezekben az egyetem jövőjéről szóló vitákban és beszélgetésekben.