Vezetői pályázatokról szavazott a szenátus

A Szent István Egyetem Szenátusa november 7-én tartotta tanévi második rendes ülését, melyen a következő határozatokat hozta.

  A szenátus támogatja Médiatechnikai mérnöki alapszak létesítését és indítását a Gépészmérnöki Karon. A szenátus támogatja Épített környezet mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak indítását az Ybl Miklós Építéstudományi Karon.

  A szenátus támogatja dr. Villányi László dékáni kinevezését a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, dr. Szabó István dékáni kinevezését a Gépészmérnöki Kar és dr. Csányi Sándor dékáni kinevezését a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar élére.

  A szenátus jóváhagyta a következő intézetigazgatói megbízásokat a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon: dr. Ángyán József  Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, dr. Bakonyi Gábor Állattudományi Alapok Intézete, dr. Csányi Sándor Vadvilág Megőrzési Intézet, dr. Dimény Judit Kertészeti Technológiai Intézet, dr. Füleky György Környezettudományi Intézet, dr. Heszky László Genetika és Biotechnológiai Intézet, dr. Jolánkai Márton Növénytermesztési Intézet, dr. Kiss József Növényvédelmi Intézet, dr. Tőzsér János Állattenyésztés-tudományi Intézet, dr. Tuba Zoltán Növénytani és Ökofiziológiai Intézet.

  A szenátus jóváhagyta a következő tanszékvezetői megbízásokat a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon: dr. Bakonyi Gábor Állattudományi Alapok Intézet, Állattani és Állatökológiai Tanszék, dr. Bárdos László Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék, dr. Mézes Miklós Takarmányozástani Tanszék, dr. Horvainé dr. Szabó Mária Állattenyésztés-tudományi Intézet, Állatnemesítés, Sertés, Baromfi és Hobbiállat-tenyésztési Tanszék, dr. Póti Péter Szarvasmarha és Juhtenyésztési Tanszék, Csákiné dr. Michéli Erika Környezettudományi Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, dr. Heltai György Kémia és Biokémia Tanszék, Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Térképészeti, Térinformatikai és Távérzékelési Tanszék, dr. Kriszt Balázs, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, dr. Ónodi Gábor Területi Tervezési Tanszék, dr. Penksza Károly Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, dr. Podmaniczky László Környezetgazdaságtani Tanszék, dr. Szalai Tamás Földhasználati és Tájgazdálkodási Tanszék, dr. Tirczka Imre Ökológiai Mezőgazdaság és Állatjóléti Tanszék, dr. Urbányi Béla Halgazdálkodási Tanszék. Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon: dr. Zalka Károly Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék, dr. Telekes Gábor Közmű- és Mélyépítési Tanszék.

A szenátus jóváhagyta Biológus MSc szak indítását a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon, Takarmányozás és takarmánybiztonsági MSc szak indítását a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon.

  A szenátus jóváhagyta főiskolai tanári pályázat kiírását a Gépészmérnöki Karon.

  A szenátus jóváhagyta az ESZMSZ módosítását.

  A szenátus jóváhagyta kollégiumi kft. létrehozását, azzal a kitétellel, hogy a létrehozandó kft az egyetem összes PPP konstrukcióban épített kollégiumát üzemelteti. A határozat a Gazdasági Tanács jóváhagyása után lép életbe.