Jászberényben gimnáziumi képzés indul a Gyakorlóiskolában

Egy iskoláról mi a hír manapság? Összevonják... megszüntetik... Nálunk nem ez történt. Örömmel tájékoztatjuk az egyetemi újság valamennyi olvasóját, hogy hamarosan megkezdi működését a Szent István Egyetem jászberényi Gyakorlóiskolájának új gimnáziuma, az iskola udvarán pedig jégpálya épül.

Mottónk: „Ép testben, ép lélek."

POMÁZI IMRÉNÉ

igazgató

A gimnáziumi osztályok mindegyikében kiemelt szerepet szánunk a sportnak, mint az egészségmegőrzés egyik legfontosabb területének. Adottságainkat kihasználva magas óraszámban biztosítjuk tanulóinknak a mindennapos testedzés lehetőségét, a tanórák mellett tömegsport és minőségi versenysport programokon vehetnek részt diákjaink /kézilabda, kosárlabda, gör- és gyorskorcsolya, tenisz/.

 Olyan komplex programot nyújtunk gyermekeinknek a testnevelés terén, mely egymásra épül és folyamatos az 1. osztálytól 12. évfolyam befejezéséig.

A minőségi sportokhoz biztosítottak a tárgyi (eszközellátottságunk, sportpályák, tornatermek) és a személyi feltételek (gyakorlóiskolai pedagógusok, főiskolai tanárok, főiskolai hallgatók szövetsége). Az épülő jégpálya új, egyedülálló lehetőséget teremt céljaink eléréséhez, s ezt szolgálja a helyi sportegyesületekkel és a felsorolt sportágak országos szövetségeivel az elmúlt évek során kiépült jó munkakapcsolatunk is.

 Intézményünk ebben a tanévben ünnepeli fennállásának 90. évfordulóját. Az eltelt majdnem egy évszázad alatt sokan, sokféleképpen kapcsolódtak ehhez az iskolához: egykori diákjai vagy tanárai voltak, majd gyermekeik jártak vagy járnak hozzánk. Művészek, olimpikonok, tudósok és híres emberek egész sora emlékezik vissza jó szívvel a nálunk eltöltött évekre. A 90. évforduló jelentős mérföldkő az intézmény életében, hiszen az elmúlt években méltán ismertté vált általános iskolai képzési rendszerünk 2008. szeptemberétől négy évfolyamos gimnáziumi osztállyal bővül.

Évfolyamonként egy osztály indítását tervezzük, melyet két csoportra bontunk: idegen nyelvi, illetve matematika csoportra. Az idegen nyelvi csoportban az angolt, a matematika csoportban pedig a matematikát emelt óraszámban, heti 5 órában tanítjuk. Mindkét területen legfontosabb célunknak tartjuk, hogy tanulóinkat az emelt szintű érettségire tanórákon, a hagyományos osztálykeret helyett kisebb csoportokban készítsük fel. A matematika tagozatot mindazoknak ajánljuk, akik műszaki, közgazdasági pályákra, egyetemek és főiskolák matematika szakjára készülnek, illetve akik bármely felsőfokú intézménybe matematikából, természettudománnyal foglalkozó tárgyakból szeretnének felvételizni Az angol nyelvi csoportba azoknak érdemes jelentkezni, akik az angol nyelvet már ismerik, jó nyelvérzékkel rendelkeznek, s akik felsőfokú intézménybe idegen nyelvből szeretnének felvételizni.

A gimnáziumi tanterv két idegen nyelv tanulását írja elő kötelezően, egyikből érettségizni is kell. Első nyelvként diákjaink az általános iskolában megkezdett angol nyelv tanulását folytatják, melyből a 10. év végére középfokú, 12. évfolyam végére felsőfokú vizsga letételére nyújtunk lehetőséget helyben, a főiskola vizsgaközpontjában. Második nyelvként - csoportlétszámoktól függően - a német, francia, orosz nyelvet kínáljuk, melyből a középfokú vizsga megszerzését 12. évfolyam végére tervezzük. .

Olyan nevelésre törekszünk, amelyben a pedagógusnak vezető szerepe van a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Differenciált képzési rendszerünkkel határozott, magas követelményeket támasztunk tanulóinkkal szemben, bármely tagozatot, csoportot választják.

Reméljük, sokan megtalálják intézményünkben az érdeklődésüknek, képességeinek leginkább megfelelő továbbtanulási lehetőséget.