Tanáraink voltak

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Elődeink Emlékfája újabb névtáblákkal bővült a szeptember 8-i kari tanácsülést követően.

Dr. Oroszlány István egyetemi tanárról dr. Villányi László dékán, dr. Tóth Pál egyetemi tanárról dr. Zéman Zoltán, a Pénzügyi és Számviteli Intézet igazgatója, dr. Walleshausen Gyula nyugalmazott könyvtári főigazgatóról Koósné Török Erzsébet, a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár igazgatója emlékezett meg

A kar a múlt tanévben állította fel a gödöllői főépület első emeleti lépcsőházában a GTK Emlékfát a gödöllői felsőoktatás kezdetének hatvanadik, a Szent István Egyetem alapításának 10. évfordulója alkalmából, a fakultás és elődei elhunyt nagynevű tanárainak tiszteletére.

Dr. Oroszlány István 1958 augusztusában kapott megbízást a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Földméréstani és Kultúrtechnikai Tanszékének vezetésére, s iskolateremtő munkásságot fejtett ki a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén. Dr. Tóth Pál a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyik meghatározó szaktanszékét alapította és vezette hosszú időn át. Dr. Walleshasusen Gyula az egyetem történetének volt kimagasló kutatója és egyetemi hallgatók generációival szerettette meg a könyvtárak használatát.