fghfghfhgrtterwe

Pályapedagógia – Barkó Endre új könyve

A Szaktudás Kiadó Ház gondozásában jelent meg dr. Barkó Endre új kötete, amelynek ismertetőjét idézzük.  

Pályapedagógia"Közismert, hogy a gazdaságban és a társadalomban az elmúlt másfél évtizedben bekövetkezett változások milyen hatással voltak, vannak és lehetnek a szervezett, iskolarendszerű oktatás elvére és tartalmára, szervezeti formáira, eszközeire és módszereire egyaránt. Elég tekintetbe venni az általános és szakmai képzés törvényben rögzített összhangját, a képzési rendszerben helyet kapó pályaorientáció folyamatát, az időben kitolt pályaválasztási időpontokat, illetve annak a lehetőségét, hogy többféle iskolaválasztás, különböző időpontokban; különféle iskolafokon lehetséges, és a döntés korrigálható, a rendszer átlátható és átjárható.

Taxonomy upgrade extras:

Szakdolgozati téma börze először a SZIE-n

A Szent István Egyetem Közösségi Tanulás és Önkéntes Központja (KÖTÖK) és a városi székhelyű Civil és Önkéntes Központ (CÖK) március 6-án 14 órától 17:30-ig a gödöllői kampusz földszinti rektori dísztermében rendezi meg az első szakdolgozati téma börzét a SZIE-n. Tanszékeket, civil szervezeteket, önkormányzatokat, valamint kis- és középvállalkozásokat kerestünk meg, hogy ajánlják fel kutatási kérdéseiket a szakdolgozati, illetve TDK téma választására készülő diákoknak.

Taxonomy upgrade extras:

A cigány kultúra napja a SZIE-n

 

A Cigány kultúra napja a Szent István Egyetemen címmel rendez programot a SZIE és a Roma Szövetség Közhasznú Egyesület március 1-jén 14 órától Gödöllőn, a földszinti rektori tanácsteremben. A rendezvényt dr. Molnár József rektor és Jóni Tibor, az egyesület elnöke nyitja meg, majd előadások hangoznak el. 16 órakor a Fővárosi Cigány Ház Romano Kher Képzőművészeti közgyűjteményéből nyílik kiállítás. 17 órakor kerekasztal-beszélgetés kezdődik a magyarországi cigányok kultúrájáról. 19 órától sajtótájékoztató lesz a Szociológia Docentúra épületében, a CNTE Néprajzi és Történeti Romológiai Gyűjteményét Nagy Pál történész, gyűjteményvezető mutatja be. Ugyanebben az időben táncház nyílik a rektori tanácsteremben. A program egész ideje alatt cigány témájú könyvek és CD-k bemutatója, kiállítás és vásár lesz.

Taxonomy upgrade extras:

Az egyetem rektora a Gazdasági Rádióban

 

A Gazdasági Rádió A nap vendége című műsorának február 9-i adásában dr. Molnár József rektorral beszélgetett Péli Nagy Kata.

A riporter először a Szent István Egyetem hat karán megvalósuló fejlesztésekről kérdezte a rektort.

Dr. Molnár József elmondta, óriási felelősséget vállal a szenátus és a rektor is, amikor ilyen mértékű beruházások mellett dönt. A fejlesztések nagy része PPP típusú, magántőke bevonásával megvalósuló, elsősorban felújítás jellegű projekt.

Taxonomy upgrade extras:

Mezőgépész kutatási és fejlesztési tanácskozás


Az MTA Agrárműszaki Bizottsága január 23-án tartotta XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását egyetemünkön. Az eseményen megjelent és előadást tartott miniszter, az elnökségben helyet foglalt többek között dr. Molnár József rektor, dr. Dimény Imre akadémikus, dr. Horn Péter akadémikus, osztályelnök és dr. Beke János, a Gépészmérnöki Kar dékánja. Lapunk dr. Szendrő Pétert, a rendező akadémiai bizottság elnökét, a Gépészmérnöki Kar egyetemi tanárát kérdezte a konferenciáról.

Taxonomy upgrade extras:

Nyílt nap – harmadszor

 

 A GTK február 9-én is tartott nyílt napot - a harmadikat a felsőoktatási felvételi időszakban. A földszinti rektori díszterem újra zsúfolásig megtelt fiatalokkal. Talán még többen is eljöttek mint a legutóbbi nyílt napra, hiszen már csak pár nap volt hátra a felvételi jelentkezések február 15-i határidejéig. 

  - Ismerős arcokat látok önök között, azok arcát, akik január 19-én is itt voltak - mondta bevezető előadásában dr. Villányi László dékán. - Ezek szerint még nem döntöttek. Nekem és a részletesen tájékoztató szakvezetőknek viszont az a feladatunk, hogy az önök meggyőzésével hozzájáruljunk ahhoz, hogy ebből a kitűnő társaságból minél többüket hallgatóvá tudjuk fogadni szeptemberben. Ehhez igyekszünk segítséget adni, de a döntés felelőssége az önöké.

Taxonomy upgrade extras:

Halas focisták avagy focis halasok

Halas focisták avagy focis halasok

 

DR. URBÁNYI BÉLA

játékos és szervező

SZIE, Halgazdálkodási Tanszék

 A gödöllői Halgazdálkodási Tanszék (Szent István Egyetem, Mezőgazdaság - és Környezettudományi Kar) munkatársai a múlt évben határozták el, hogy részben a sportszeretet, részben az egészséges életmódra való figyelemfelhívás céljából szerveznek egy halételek kóstoltatásával egybekötött kispályás labdarúgótornát. A rendezvény tervezése és szervezése előtt közvélemény-kutatást tartottak a szakma szereplői között, és mivel a halászságban dolgozók jelentős hányada pozitívan fogadta az ötletet, így elindult a szervezés.

Taxonomy upgrade extras:

Címlapunkról: nyitás előtt a forrásközpont

A SZIE vezetése nevében dr. Guth László egyetemi főtitkár köszönte meg a pályázatot bonyolítók, a tervezők és a kivitelezők munkáját a gödöllői kampuszon létesült forrásközpont február 2-i műszaki átadásán.

A SZIE valamennyi kampuszát érintő, az Informatikai Hivatal által koordinált Humán Erőforrás-fejlesztési Program keretében elnyert pályázat fejlesztései az Állatorvos-tudományi Karon, a jászberényi Általános Bölcsészettudományi karon és az Ybl Miklós Építéstudományi Karon már a múlt évben megvalósultak.

Taxonomy upgrade extras:

„Minden munkatársunknak része van a sikerben…” – Beszélgetés a Szent-Györgyi Albert-díjas Huszenicza Gyulával

 

Huszenicza Gyula professzor, az Állatorvos-tudományi Kar továbbképzési ügyekért felelős dékánhelyettese, az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola vezetője, a Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék munkatársa a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szent-Györgyi Albert-díjban részesült. Az elismerést minden évben tizenöt olyan személy kapja, aki az általa művelt tudományterületen több évtizedes, iskolateremtő tevékenységet fejt ki. Huszenicza Gyulával erről a tevékenységről beszélgettünk.

RADÓ GÁBOR

Taxonomy upgrade extras:

Oldalak