fghfghfhgrtterwe

Három elsőség a Biológia Szekcióban

 

A BIOLÓGIA SZEKCIÓ versenyét a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán rendeztek meg április 4-6-ig. Egyetemünk hallgatói a következő eredményeket érték el.

 

ÁLLATÉLETTAN ÉS -SZERVEZETTAN TAGOZAT

 

3. Tarján Anikó (ÁOTK) Lúdamiloidosis szcintiográfiás vizsgálata Témavezető: Kovács Beáta Marianna

BIOTECHNOLÓGIA TAGOZAT

 

Különdíj: Kutsch Edit (MKK) A Fusarium verticillioides „white collar" génjeinek jellemzése Témavezető: Dr. Láday Miklós és Szabóné Stubnya Veronika Csilla

Taxonomy upgrade extras:

Különdíjeső a tagozatnyertes Sinkó Edinának

 

A TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓT a Debreceni Egyetem tudományegyetemi karai rendezték meg április 2-4-ig.

  Egyetemünkről az ANYANYELVI NEVELÉS TAGOZATON 3. lett Kiss Viktória (ABK) Az írástanítás művészete a Waldorf alsó tagozatán, a formarajztól a betűk írásáig című dolgozatával.

  A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYEK PEDAGÓGIÁJA TAGOZAT versenyét Sinkó Edina (ABK) nyerte Az epilepsziával kapcsolatos ismeretek a felsőoktatásban segítő szakmát tanulók körében című munkájával. Sinkó Edina kapta a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány valamint a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága különdíját, továbbá elnyerte a Mindentudás Egyetem és az OTDT „Prezentációs Díjáért" folytatott konferenciájára szóló delegálást.

Taxonomy upgrade extras:

Egy hét Moszkvában

 

LENCSÉS ENIKŐ

Abban a páratlan szerencsében volt részem márciusban, hogy másodmagammal részt vehettem egy tudományos diákköri konferencián Moszkvában. Egy hetet töltöttem az orosz fővárosban, amely eléggé zsúfoltra sikerült. A konferencián az orosz hallgatókon kívül 5 ország 15 diákja vett részt. Voltak hallgatók Szlovákiából, Lengyelországból, Fehéroroszországból, Kazasztánból és természetesen Magyarországról. Három nagyobb témakörben - közgazdaságtan, agronómia és kertészet - lehetett előadni. Ezen belül számos kisebb-nagyobb szekció volt még. Az egyhetes konferencia alatt összesen körülbelül 300 előadásra került sor, ezek nagy részét orosz nyelven tartották meg. Mivel én nem beszélek oroszul, ezért előadásomat angolul tartottam, egy orosz tolmács segítségével.

Taxonomy upgrade extras:

Diákköri konferencia a Tyimirzajev Akadémián is

 

DR. SZABÓ LAJOS

egyetemi tanár, koordinátor

A moszkvai Tyimirzajev Mg. Akadémia meghívására a 60. tudományos diákköri konferencián Lencsés Enikő (GTK) A precíziós gazdálkodás ökonómiai értékelése és Takács Tamás (MKK) Energiatakarékos talajművelés Berettyóújfalu térségében című dolgozatával vett részt.

Hallgatóink sikeres, jó előadásokat prezentáltak szekciójukban. Számos kérdést kaptak nemcsak az orosz, hanem az ott lévő lengyel, kazah, fehérorosz hallgatóktól is. A részvételről szóló diplomát részükre ünnepélyes keretek között dr. Bautin V. M., az intézmény rektora adta át.

Taxonomy upgrade extras:

Tradíció és innováció

Ötven éve indult a közgazdasági képzés egyetemünkön. A félévszázados évforduló megünneplésére egy konferenciát szervezünk Tradíció és innováció címmel. Hagyomány és újítás! Olyan egyszerű ennek a két kifejezésnek egymás mellé helyezése, de történelmünk bizonyítja, hogy nekünk, magyaroknak milyen nehéz - szinte megoldhatatlan - problémát jelentett együttes alkalmazásuk. Agrártörténetünk mutatja, hogy azokat az időket nevezhetjük mezőgazdaságunk aranykorának, amikor a gazdag magyar tradíciókra építve volt erő, pénz szellemi muníció az elavult struktúra megújítására. Két olyan időszaka volt ágazatunknak, amikor össze tudtuk párosítani hagyományainkat a modernizációval, de erről majd később.

Taxonomy upgrade extras:

Réti (Lantos) László: Ipar, kereskedelem és pénzügy Gödöllőn a két világháború között

I. 4. A bürokratikus radikalizmus

 

  A helyi gazdaságot erősen átpolitizált és túlideologizált szervezett nyilvánosság, hivatalos közélet vette körül. Ennek létrejöttében és alakításában - más összetevők között - meghatározó szerepe volt a községi (járási) közigazgatást két évtizedig irányító Endre Lászlónak, (1.) aki a rendszer „saját" ellenzékén belül is különösen agresszív és militáns erők emblematikus „figurája" volt. Szélsőjobboldali csoportok különösen 1919 és 1921 között alakultak nagy számban. Karakterüket jellemzi, hogy a megvizsgált 26 ilyen szerveződés alapszabályaiban 21-szer fordul elő a „kereszténység", 21-szer a „nemzet", 12-szer a „faj" és ötször az „antikommunizmus" kifejezés. Ezek a szerveződések egymásba olvadtak, integrálódtak, s a konszolidációs politika jórészt „pacifikálta" is őket. Figyelmet érdemel, hogy a legjelentősebb integrátor az Ébredő Magyarok Egyesülete /EME/ igazgatóságának, választmányának 165 pót- és rendes tagjából 32,1% a mindféle biztonságában megrendült  köztisztviselő volt, közöttük Endre László (2.)

Taxonomy upgrade extras:

Építészek, építőmesterek ünnepe

 „Ybl Miklós, a Mester, gazdag életműve, országunkat meghatározó alkotásai, "országjobbító" törekvései, éveken át viselt közéleti tisztségei, a városi képviselőtestületben, a Fővárosi Közmunkák Tanácsában, a Magyar Mérnök és Építész Egyletben; választott tagsága a parlament főrendi házában példamutató és követendő érték. Régi adósságot törlesztünk, ha e jeles napot ismételten, hagyományőrzően megünnepeljük, hogy az ő neve fémjelezze, nemcsak őt, hanem a szakmát, az épített környezetet, a várost is ünneplő rendezvényünket."

Taxonomy upgrade extras:

Lovaskocsival kezdődött

 

Lapunkban már többször beszámoltunk a RECORA programról, ami az Európai Unió által támogatott, több ország együttműködését ösztönző terv a megújuló energiaforrások alkalmazásának területén. Mivel a program magyarországi résztvevője Gödöllő városa, így - különböző módokon - egyetemünk szakemberei és hallgatói is bekapcsolódtak a megvalósításba.

RADÓ GÁBOR 

  Az együttműködés részeként az ausztriai Tulln városában már húsz éve sikeresen működő Hulladék Munkaszövetség szakemberei és aktivistái nyújtanak segítséget a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez Gödöllőn. A RECORA program hazai feladatait összehangoló gödöllői Városüzemeltetési és Szolgáltató Kht. szakemberei, pedagógusok, a helyi sajtó képviselői és civil aktivisták márciusban kétnapos szakmai program keretében Tullnban ismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtéssel, április 17-én és 18-án pedig az osztrák szakemberek látogattak el Gödöllőre, amikor is a helybéliek műhelymunkáját segítették.

Taxonomy upgrade extras:

Oláh Pál: Igazi tél van…

Igazi tél van,
egy kicsit hideg.
Esik a hó és süvít a szél
az adó antennán zenél.

Nézem a szürkéskék eget
vonszol a hátán sok nehéz felleget.
Kérdésem felteszem neki
De nincs rá felelet.

Jön majd a szép tavasz
elűzi a telet.
Eltűnik majd a hó
s viszi kérdésemet.

A madarak csókolóznak
szép zöld lombok között.
Amott a patakban
kérdésem kikötött.

Ha jön a forró nyár
s a kövér lomha dél.
Egy nagy fa árnyában
kérdésem ott henyél.

Szénaboglya tövén
simul egy boldog pár.
Kérdésem szemérmes
s így nem mehet tovább.

A vén nap korongja
nem lesz oly tüzes már.
Megérkezik az ősz
és búcsút int a nyár.

Véget ér az ősz is
ismét eljön a tél.
Újra tőle kérdem:
- Szerethetlek-e még?

Taxonomy upgrade extras:

Mindenki városa

 

A gyerekek nem tartanak a szélerőművektől, több terepasztalon is a gödöllői jövő elképzelt részeként mutatják be a megújuló energiát felhasználó, a városi környezetbe illesztett berendezéseket a GATE Zöld Klub Egyesülete által szervezett kiállításon a művelődési központban. Új színfoltként szerepelnek a maketteken a hamarosan beinduló szelektív hulladékgyűjtés tárolóedényei és a sokak által óhajtott kerékpárutak szalagjai is.

  A szervező egyesület célja az volt, hogy a Föld Napja, az Erdők Nemzetközi Hete, valamint a Madarak és Fák Napja alkalmából, a Gödöllő Ökováros koncepcióhoz kapcsolódva láttassák  a mai döntéshozók számára is , hogyan képzelik el a holnapot a jövő választópolgárai.

Taxonomy upgrade extras:

Oldalak