fghfghfhgrtterwe

Jászberényi hallgató nyerte el először másodszor a Szent István-ösztöndíjat

 Az Egyetemi Tanács 2002-ben, Bolyai János születésének 200. évfordulója alkalmából alapította a Szent István-ösztöndíjat, melynek összege jelenleg bruttó 300 ezer forint. Az ösztöndíjra az alapítólevélben meghatározott feltételek szerint lehet pályázni. Az idei nyertesek közül Urbán László Zoltán az első újrázó. Az ösztöndíj ugyanis több alkalommal elnyerhető, s ő vette át először másodszor. 2006-ban a jászberényi kar III. évfolyamos hallgatója volt. A szeptemberi tanévnyitóról feljegyeztük, hogy Köztársasági-ösztöndíjat vett át. Ezek szerint sikeres volt számára a múlt év. Először arról kérzdetük, hogy mit sikerült elérnie céljai közül és mit nem?

Taxonomy upgrade extras:

Környezet és informatika – Beszélgetés az Apáczai Csere János-díjas dr. Molnár Sándorral

 

 Dr. Molnár Sándor címzetes egyetemi tanár, a Gépészmérnöki Kar Informatika tanszékének vezetője mai egyetemünk vonzáskörzetében, Jászfelsőszentgyörgyön született. Gödöllői megbízásáig, 2000-ig azonban több kontinensen dolgozott. Az ELTE-n, a Közgázon és az MTA SZTAKI-ban végzett munkája mellett előadásokat tartott az Egyesült Államokban (Colorado Egyetem, Arizonai Egyetem, Chicagói Egyetem), Japánban (Metropolitan Egyetem, Tokio Instytute of Technology, Tsukuba Egyetem, Keio Egyetem) és a többi között Irkutszkban, a Szibériai Energetikai Intézetben. A magyar kultúra napjának idei ünnepségén Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki. Ebből az alkalomból kértünk tőle interjút. Beszélgetésünk során megtudtuk, a tanszékvezető és a tanszék az informatika oktatása és kutatása mellett a környezeti problémák modellezésének elkötelezettje, s ebből egy környezetinformatikai mesterszak születhet, továbbtanulási lehetőséget kínálva a SZIE különböző karain BSc képzésben részt vevő hallgatóknak.

Taxonomy upgrade extras:

Marek József Posztumusz Magyar Örökség-díjas

 

46. alkalommal adták át a Magyar Örökség és Európa Egyesület által gondozott Magyar Örökség-díjakat március 24-én az MTA-n. A testület évente négy ízben állampolgári javaslatok alapján, titkos szavazással hozza meg döntését. Posztumusz Magyar Örökség-díjas lett Marek József állatorvos professzor, akinek az "állatorvos-tudományban nyújtott kiemelkedő szerepéért" ítélték oda az elismerést. Az oklevelet és aranyjelvényt Fodor László, a SZIE Állatorvos-tudományi Kar dékánja és Láng Jenő vette át.

Taxonomy upgrade extras:

Dr. Dimény Judit vezeti az Élettudományi Kollégiumot

 

Dr. Dimény Judit egyetemi tanár, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának dékánja a Magyar Agrárkamara és a Magyar Növényvédő és Növényorvosi Kamara javaslatára tagja lett az új összetételű Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak.

  A MAB február 5-i alakuló ülésén dr. Bazsa Györgyöt, a Debreceni Egyetem tanárát választotta meg három évre elnökének.

  A bizottság február 20-án megválasztotta a 2007-2009-ig terjedő ciklusra az elnökségét, a képzési ági, valamint elnökségi bizottságok elnökeit. Dr. Dimény Juditot megválasztották a MAB Élettudományi Kollégiuma elnökének. Az MKK dékánja a MAB alelnökeként a bizottság elnökségének is tagja lett.

Taxonomy upgrade extras:

„A tanúsítványtól a CE jelölésig”

Termékbiztonság az Európai Unióban - ezzel a címmel jelent meg az a könyv magyar nyelven - nemsokára angolul is olvasható lesz - melynek alcíme is kifejező: „A tanúsítványtól a CE jelölésig".

Miért értékes, miért fontos a kötet? Egyszóval kifejezve: a biztonságunkért! Napjaink szédítő kínálatában és harsány reklámözönében kiemelkedően fontos szempont lett a termékek megbízhatósága, jó minősége a fogyasztónak, a felhasználónak, a versenyképesség szempontjait szem előtt tartó minden menedzsernek. A kötet hiánypótló, mert ilyen átfogó szakmunka még ebben a témakörben még nem készült.

Taxonomy upgrade extras:

Könyvhónap záró elismerések

 

Az idei Mezőgazdasági Könyvhónap március 1-jén az FVM-ben megtartott zárórendezvényén egyetemünkről ketten kaptak kitüntetést. Dr. Hajós László intézetigazgató egyetemi tanárnak, a GTK dékánhelyettesének Gráf József miniszter adományozott Miniszteri Elismerő Oklevelet, dr. Szűcs István intézetigazgató egyetemi tanárnak (GTK) az Agroinform Kiadó nevében a Mezőgazdasági Kiadók Szövetsége az Év Tudományos Szerzője-díjat adott át.

  Az FVM jogelődje 1992-ben alakította meg az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértő Bizottságot (ITSZB). Dr. Hajós László a bizottság alapító tagja, majd 1997 óta elnöke. Dr. Hajós László szerzőként is közreműködik a hazai szakkönyvek választékában. Több kiadást megért - általa szerkesztett mű - A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei.

Taxonomy upgrade extras:

Amerikai kórus énekelte a magyar Himnuszt

 A közönség nagy tetszéssel fogadta március 19-én az University of Washington's Chamber Singers hangversenyét a gödöllői kampuszon. A reneszánsztól a gospelig című koncertet a Himnusz eléneklésével zárták. A koncert szünetében Patricia Bach énekelt.

Az eseményen részt vett Demszky Gábor Budapest főpolgármestere, dr. Molnár József rektor és dr. Nagy Miklós, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány ügyvezető igazgatója, a SZIE gazdasági tanácsának tagja.

Taxonomy upgrade extras:

Turizmus és vendéglátás

 A Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület Idegenforgalmi Bizottsága februári tanácskozását egyetemünkön, a Gödöllői Agrárközpont Kht. épületében tartotta. Az előadások jelentős része a Szent István Egyetem és a kht. keretei között működő tangazdaságok idegenforgalmi kapcsolódásait érintette. A tagság nagy érdeklődéssel és némi meglepetéssel ismerkedett a tangazdaságok érdekes és hasznos, az idegenforgalomban is komoly értékeket felmutató jellegzetességeivel.

Taxonomy upgrade extras:

Tananyagfejlesztés után Mérnökinformatikai Központ

 

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humán-erőforrásfejlesztési Operatív Programjának (HEFOP) pályázatain a Szent István Egyetem jelentős európai uniós forrásokhoz jutott. Néhány éve az országos sajtót is bejárta a hír, hogy egyedül a SZIE könyvelhetett el két nyertes pályázatot a Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása intézkedés keretei között. Az első projekt eljutott az átadáshoz. Erről tudósítunk lapunk 6-7. oldalán. A másodikról dr. Szabó István egyetemi docenstől, a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettesétől, a Mechanikai és Géptani Intézet igazgatójától érdeklődtünk.

Taxonomy upgrade extras:

Újjáalakult az FTT

 

Megtartotta alakuló ülését az új Felsőoktatási és Tudományos Tanács március 13-án a Parlamentben. Az FTT munkájában egyetemünk polgárai közül dr. Csányi Sándor egyetemi tanár (MKK) az FVM, dr. Makovényi Ferenc főiskolai tanár, az YMÉK dékánja a kamarák képviseletében vesz részt.

 Az FTT tizenkilenc tagból áll. Ebből hat tagot delegálnak a kamarák, hármat a Magyar Rektori Konferencia, kettő-kettőt a MTA és az oktatási miniszter, egyet-egyet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési, valamint a gazdasági és közlekedési tárca első embere.

Taxonomy upgrade extras:

Oldalak