Gépészmérnöki Kar: megállapodás a Mérnöki Kamarával

 

 Együttműködési megállapodást kötött október 2-án a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a SZIE Gépészmérnöki Kara. Az erről szóló dokumentumot Kassai Ferenc elnök és dr. Beke János dékán írta alá a kamara elnökségének a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumban tett látogatása során.

Az együttműködés a következő területekre terjed ki.

- a mérnöktársadalmon belüli kapcsolatépítés szorgalmazása,

- a szakmai munka hatékonyságának erősítése,

- az etikus mérnöki viselkedés elterjesztése,

- a mérnöki munka elismertségének fokozása.

A mérnöktársadalmon belüli kapcsolatépítés érdekében a kar és a kamara a birtokukban lévő információkkal segítik egymás munkáját; újságokban időközönként hírt adnak a másik fél tevékenységéről, szakmai eredményeiről; a felek honlapjaikon jól látható helyen szerepeltetik egymás rövid ismertetőjét, illetve egymás honlapjának elérhetőségét, a kar megismerteti hallgatóival a kamara tevékenységét, a kamara pedig bemutatkozó előadásokat tart a diákoknak.

A hatékony szakmai munka és szakmai együttműködés erősítése céljából rendszeresen összehangolják a mérnöki gyakorlat elvárásait és az oktatásfejlesztést. A kar közreműködik a kamara által szervezett szakmai tanfolyamok lebonyolításában. A kamara diplomaterv témákat javasol, diplomaterv pályázatokat ír ki, a kar pedig szorgalmazza a témák kiválasztását, illetve pályamunkák benyújtását. A kamara bevonja a kar oktatóit a jogosultsági körébe tartozó szakmai véleménynyilvánítások megfogalmazásába; a felek saját eszközeik felhasználásával közösen gondoskodnak a kamarai hatáskörben lévő szakértői hálózat folyamatos fejlesztéséről; segítik egymást egy koherens mérnöki továbbképzési rendszer kidolgozása, továbbfejlesztése, valamint annak széleskörű társadalmi elfogadottsága érdekében.

Az etikus mérnöki tevékenység kiszélesítéséért a kar a Mérnöki etika és a Kutatói etika című tárgyak keretében megismerteti a hallgatókkal a Magyar Mérnöki Kamara Etikai Kódexét és elemzi azt.

A mérnöki munka elismertségének fokozása érdekében a kar és a kamara kölcsönösen felkutatják a kiemelkedő tevékenységet végző mérnököket és azok ismertségét és elismertségét szorgalmazzák.

A megállapodással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartók a kamara részéről dr. M. Csizmadia Béla egyetemi tanár, a kar részéről Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens.

Balázs Gusztáv felvétele