A sikeresebb tanári pályázatokért

A SZIE Gödöllői Karok Professzori Tanácsa április 16-i ülésén napirend előtt a tanács jelenlévő tagjai kegyelettel emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt egykori professzor­társukról dr. Varga Jánosról, köszöntötték dr. Dimény Imrét, aki Széchenyi-díjat kapott a nemzeti ünnepen, dr. Villányi Lászlót, aki a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét (polgári tagozat) vette át ugyancsak a nemzeti ünnepen és dr. Ángyán Józsefet, aki elnyerte az MTA Doktora címet.

Az ülés napirendjén a Hogyan tehetnénk sikeresebbé az egyetemi tanári pályázatokat? téma szerepelt. A márciusban megkezdett gondolatcsere célja az, hogy elősegítse az egyetemünkről benyújtott tanári pályázatok "találati arányának" javulását.

A gödöllői karok dékánjai tájékoztatást adtak a téma kari összefüggéseiről és elmondták elképzeléseiket a jövőbeni teendőkről.

Dr. Villányi László (GTK) szólt az egyetemi autonómia problémáiról, a habilitáció erősítésének és a nemzetközi publicitás fokozásának szükségességéről, továbbá a fiatal munkatársakkal való fokozott törődés szerepéről. Dr. Beke János (GÉK) kiemelte az oktatói előmenetel és a tudományos kritériumok között feszülő ellentmondásokat, az interdiszciplinaritásból fakadó nehézségeket, az egyetemi egzisztencia előnytelen hatásait és a hazai minősítési-bírálati gyakorlat néhány kedvezőtlen elemét. Dr. Dimény Judit (MKK) a professzorjelöltek kiválasztását és összefogásra alapozó menedzselését, továbbá a forrásbiztosítás jelentőségét emelte ki, hangsúlyozva a habilitációs eljárások felértékelésének szükségességét is.

A napirend vitájában 10 felszólalás hangzott el. Ezek egyrészt - többnyire konkrét esetekre épülő - információkkal egészítették ki az előterjesztők gondolatait, másrész javaslatokat fogalmaztak meg a napirend címében szereplő célkitűzés realizálásához. Határozott igényként fogalmazódott meg, hogy a professzori tanács kapjon több és hatásosabb jogosultságot a leendő professzorok kiválasztásának folyamatában.

Taxonomy upgrade extras: