Tanévzáró ünnepi ülés a gödöllői aulában

 A Szent István Egyetem Szenátusa június 8-án tartotta tanévzáró ünnepi ülését a gödöllői aulában. Elsőként dr. Magyar Bálint államtitkár (Fejlesztéspolitikai Irányító Testület), majd dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere mondott köszöntőt. Az ünnepségen doktorokat avattak, jubileumi okleveleket, egyetemi és kollégiumi kitüntetéseket adtak át. A tanévet dr. Molnár József rektor zárta be. Részt vett az eseményen dr. Solti László, a SZIE megválasztott rektora is.

DR. MAGYAR BÁLINT KÖSZÖNTŐJE

A szenátus ünnepi ülése dr. Magyar Bálint államtitkár köszöntőjével kezdődött, aki elöljáróban elmondta: a reformok idejét éljük, és ez fájdalmas lehet. Ezután a felsőoktatást ért jelentős változásokat foglalta össze attól kezdve, hogy 1993-ban az első szabadon választott Országgyűlés elfogadta a felsőoktatási törvényt.

1996 és 2000 között végbement az integráció. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás folyamatában a felsőoktatás kapcsolódott a bolognai folyamathoz. Bevezette a kreditrendszert, elkezdte az átállást a többciklusú képzésre.

Harmadikként dr. Magyar Bálint azt emelte ki, hogy a kormányzat felmérve az intézményhálózat infrastrukturális állapotát, magántőke bevonásával 150 milliárd forintos fejlesztési programot indított el az oktatás és a tanulás feltételeinek javítása érdekében. Ebből a programból a SZIE jelentősen kivette részét, új kollégium építésével, régiek felújításával, a nemsokára induló gödöllői rekonstrukcióval.

Az államtitkár a felsőoktatási intézmények gazdasági autonómiájához vezető folyamattal foglalkozott a leghosszabban.

- Sajátos diszkrepancia alakult ki a felsőoktatás világában - mondta. - Az egyik oldalon az akadémiai autonómia érvényesült, a másikon állami gyámság alatt éltek az intézmények. Először, 2004-ben és 2005-ben ennek a béklyóit kezdtük széttördelni. Lassan lehetővé válik, hogy az egyetemek és főiskolák vállalkozásokat hozzanak létre. Ismét a T. Ház előtt áll a felsőoktatási törvény módosítása, amely, ha elfogadják, lehetővé teszi azt, hogy az intézmények legyenek a szellemi alkotások tulajdonosai és ezekkel szabadon gazdálkodjanak. Az állami vagyonról szóló jogszabálytervezet, amelyről szintén hamarosan tárgyalni fog az Országgyűlés, non-profit jellegű zártkörű rt-k és kft-ék alakítását támogatja, akár kisebbségi felsőoktatási részesedéssel is. A tervek szerint ezek további vállalkozásokat hozhatnak létre annak érdekében, hogy az így megnyíló vállalkozási lehetőségekkel élni tudjanak az intézmények. A kormány megvizsgálja az egyetemek és főiskolák önkéntes alapon gazdasági társaságokká alakulásának lehetőségét is. Nem privatizációról van szó - fogalmazott dr. Magyar Bálint -, hanem arról, hogy gazdasági társasági formában üzemeltetnék, működtetnék az állami tulajdonú intézményeket.

Ezzel párhuzamosan készítik elő a II. Nemzeti Fejlesztési Tervet, amely révén a felsőoktatás jelentős beruházásokhoz jut. A forrásokból remélhetően a SZIE is részesülni fog. A napokban zajlanak a közép-magyarországi régió felsőoktatási projektjeit áttekintő tárgyalások, mondta a továbbiakban az államtitkár. Ezek közé tartozik egy olyan konferenciaközpont megvalósítása Gödöllőn, amely egyaránt szolgálná az ökopólusok, a FAO és a SZIE igényeit, s amellyel az egyetem a tudásgazdaság erős intézményévé válhat.

Dr. Magyar Bálint elmondta, az egyetem értő partner volt a reformok támogatásában. Hozzátette: minden reform bizonyos érdekeket sért és ezek az érdeksérelmek visszacsaphatnak, áldozatokat követelhetnek.

- Mély tisztelettel szeretném megköszönni rektor úr munkáját, és azt az együttműködést, amely merem állítani bátran, hogy a Szent István Egyetem érdekeit szolgálta - fejezte be köszöntőjét.

KOLLÉGIUMI ARANYGYŰRŰ

A köszöntőt követően első alkalommal dr. Magyar Bálintnak nyújtotta át az Egyetemi Kollégiumi Alapítvány Kuratóriuma által idén alapított Kollégiumért Aranygyűrűt és az ezt tanúsító okiratot dr. Bujáki Gábor kuratóriumi elnök.

Magyar Bálint minisztersége idején elplántálta a PPP gondolatokat és ezzel egyetemünkön egy modern, XXI. századi hallgatói lakhatási és szabadidős szolgáltatási rendszer magvát vetette el. A közel 1700 hallgatót befogadni képes, hazánk legmodernebb kollégiumi projektjét támogatva, növelte a Szent István Egyetem versenyképességét a hazai és nemzetközi felsőoktatási küzdőtéren.

Az Egyetemi Kollégiumi Alapítvány Kuratóriuma további két Kollégiumi Aranygyűrűt adományozott a Gödöllői Egyetemi Kollégiumok jó hírnevének öregbítéséért, kiemelkedő, segítő és támogató tevékenységért dr. Molnár József rektornak és Hodján Mihály osztályvezetőnek.

DR. MANHERZ KÁROLY LEVELE

Az ünnepség keretében dr. Végvári György egyetemi docens (BCE), az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási szakállamtitkárának agrár-felsőoktatási főtanácsadója olvasta fel dr. Manherz Károly rektorhoz írt levelét: „A SZIE tanévzáró ünnepsége alkalmából tisztelettel köszöntöm önt és a résztvevőket. Ez alkalmat kihasználva szeretnék rektori megbízásának végeztével köszönetet mondani az egyetem 3 és fél éven keresztül történt vezetéséért. Az eltelt időszak során jelentős feladatokat sikerült az egyetemnek megoldania, melyek közül talán a legfontosabb volt az áttérés a duális képzési rendszerről a lineárisra. A SZIE meghatározó szerepet töltött be több alap- és mesterképzési szak kidolgozásában. Ezen túlmenően jelentős fejlesztések is megvalósultak az egyetemen, így befejeződött a kisállat-klinika kialakítása, több mint 11 milliárd forint értékű PPP-konstrukcióban történő fejlesztés kezdődött illetve kezdődik el. Az egyetem érdekében kifejtett tevékenységét ezennel még egyszer megköszönöm és további munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánok!"

DR. GÉMESI GYÖRGY KÖSZÖNTŐJE

- Megtiszteltetés a város polgármesterének, hogy a legnagyobb gödöllői intézmény, a SZIE tanévzáró ünnepségén felszólalhat. Annál is inkább, mert az egyetem nemcsak a legnagyobb, hanem meghatározó intézmény is településünkön - köszöntötte a tanévzárót dr. Gémesi György polgármester. - Örömmel értesültünk az elmúlt években megvalósult és a jövőben megvalósuló fejlesztésekről, hiszen nem kevés konferenciának ad otthon maga a város is, amihez létesítményeivel a SZIE is hozzájárul. Fontos az egyetem szellemi potenciálja a városfejlesztésben is, ugyanakkor a város is igyekszik partnerséget vállalni az egyetem kutatásaiban. Ez az együttműködés remélhetően a jövőben is folytatódik.

Dr. Gémesi György a vezetői ciklusát záró dr. Molnár József munkáját, segítségét megköszönve egy vázát nyújtott át számára. Végül gratulált, sok sikert kívánt dr. Solti László megválasztott rektornak és természetesen számára is felajánlotta együttműködését.

DOKTOROK, HABILITÁLTAK

A tanévzáró ünnepség doktorrá avatással folytatódott.

Agrár műszaki tudományok tudományágban Keppler István, Oldal István és Schrempf Norbert, állatorvosi tudományok tudományágban Bálint Ádám, Bókony Veronika, Deim Zoltán, Doleschall Márton, Jurkovics Viktor, Hazai Diana, Kulcsár Margit, Malik Anna, Mándoki Mira, Máthé Ákos, Pádár Zsolt, Tarpataki Noémi és Zsarnovszky Attila, állattenyésztési tudományok tudományágban Ábrahám Csaba, Balogh Krisztián és Miskolczi Edit, biológiai tudományok tudományágban Ganyu Anita, Gyurján István, Hárs Titanilla, Nagy Zoltán Árpád, Oláh Brigitta és Szabó Lóránd, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban Felkai Beáta Olga, Fónagy-Árva Péter, Iglói Gabriella, Kóródi Márta, Laki Gábor, Mikáczó Andrea, Naárné Tóth Zsuzsanna, Nagyné Pércsi Kinga, Oroszné Csesznák Anita, Szabó Zoltán és Villányi Judit, környezettudományok tudományágban Barnáné Belényesi Márta, Gál Anita, Malatinszky Ákos és Oldal Bálint, növénytermesztési- és kertészeti tudományok tudományágban Dorner Zita, Varga Gabriella, Balogh Andrea, Kuti Csaba József és Sárfalvi Blanka szerzett doktori fokozatot.

A ceremónia után hagyományosan habilitációs oklevelek átadása következett.

Ebben az évben a habilitált címet agrár-műszaki tudományban Gelencsér Endre és Jánosi László, állatorvos-tudományban Manczúr Ferenc, Balogné dr. Thúróczy Julianna és Gerics Balázs, állattenyésztés-tudományban Gócza Elen és Póti Péter, biológia tudományban Béres Csilla, gazdálkodás- és szervezéstudományban Peszeki Zoltán, környezettudományban Hoszam Bajumi és Mészárosné Bálint Ágnes, növénytermesztési és kertészeti tudományban Lugasi Andrea és Pauk János szerezte meg.

A Szent István Egyetemmel együtt született Szent István Előadásra 7. alkalommal került sor, melyet ebben az évben dr. Lehota József egyetemi tanár tartott, Piaci orientáció, koordináció és stratégiák az agrárgazdaságban címmel.

DR. HORN PÉTER TISZTELETBELI DOKTOR

A Szent István Egyetem Szenátusa Tiszteletbeli doktori címet adományozott dr. Horn Péter professzornak tudományos, oktatói és oktatásszervezői munkásságának, valamint a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem között létrejött eredményes együttműködésnek az elismeréseként.

Az akadémikus életútját dr. Dimény Judit, az MKK dékánja ismertette.

A cím átadása után dr. Horn Péter rövid beszédében kifejtette, minden ellenkező vélemény ellenére Európának nagy szüksége lesz az agrárpotenciáljára. Az elmúlt kétszáz évben minden generáció szembesült vele, hogy a mezőgazdaság stratégiai kérdés. Napjainkban ebből egy generáció kimaradni látszik, de csak azért, mert nem számol a népesség és a vásárlóerő növekedésével, a vízkészletek csökkenésével, a globális klímaváltozással. Az agrárgazdaság leértékelődésének szomorú következményeként kevesebb tehetség választja az agrárpályákat, pedig minden jel arra mutat, olyan idők jönnek, amikor nagyon sok tehetség kell ezen a területen.

JUBILEUMI DÍSZOKLEVELEK

Rubindiplomát nyújtottak át 70 éve szerzett oklevele alapján Guseo Andornak (Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem), vasoklevelet 65 éve szerzett mezőgazdasági mérnök oklevele alapján Meuser Ivánnak (Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) és dr. Cserjés Gézáné dr. Táncsics Klárának, (Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). Gyémántdiplomát vett át 60 éve szerzett okleveles gazda diplomája alapján Barada Lajos (Magyar Agrártudományi Egyetem) és Posztoczky Iván (Magyar Agrártudományi Egyetem).

EGYETEMI ELISMERÉSEK

A Szent István Egyetem Szenátusa első ízben adományozott Szent István Aranygyűrűt. Az elismerésben dr. Scheiber Pál egyetemi tanár részesült, aki a SZIE megalakulása óta oktatási és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes. Munkájával kifejezte elkötelezettségét a felsőoktatás mellett, hozzájárult az egyetem eredményes és széles körű külkapcsolatainak kialakításához, továbbá jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségéhez.

SZIE Aranyérem kitüntetésben részesült dr. Barótfi István egyetemi tanár (GEK), dr. Veresegyházy Tamás egyetemi docens (ÁOTK), dr. Vetési Margit egyetemi docens (MKK).

SZIE Ezüstérem kitüntetésben részesült dr. Szilágyi Klára egyetemi docens (GTK) és dr. Szakál Béla főiskolai tanár (YMÉK).

Az egyetem rektora professor emeritus címet adományozott dr. Vendégh Sándor ny. egyetemi tanárnak (GTK) professor emerita címet Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanárnak (YMÉK).

Egyetemi magántanár lett dr. Máté András egyetemi docens (MKK), dr. Matúz János igazgató (MKK) és dr. Pauk János tudományos tanácsadó (MKK).

Címzetes egyetemi tanári címet kapott dr. Hegedűs Attila ny. egyetemi tanár (GEK), dr. Pay Eugen egyetemi tanár (GEK), prof. Patrick De Baets egyetemi tanár (GEK), prof. dr. Ottó Kauffmann egyetemi tanár (MKK), dr. Varga László tudományos főmunkatárs (MKK), dr. Véha Antal kari főigazgató (MKK), dr. Kiss György Botond főigazgató (MKK).

Az egyetemi szenátus SZIE Babérkoszorú Arany Fokozatot adományozott a következő munkatársaknak: dr. Gerics Balázs egyetemi docens (ÁOTK), dr. Reiczigel Jenő tudományos főmunkatárs (ÁOTK), Rimanóczi László tudományos munkatárs (ÁOTK), Tegzes Lászlóné dr. tanszéki mérnök (ÁOTK), dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens (GTK), dr. Zentai László ny. egyetemi docens (GTK VATI), dr. Szelényi László egyetemi docens (GTK), Gángóné Kalmár Matild osztályvezető (GEK), dr. Hassan Elsayed Ali egyetemi docens (GEK), dr. Nagy József egyetemi docens (GEK), dr. Hajós Lászlóné egyetemi docens (MKK), dr. Penksza Károly egyetemi docens (MKK), Thormanné Husznay Mária főiskolai docens (ABK), dr. Zalka Károly egyetemi tanár (YMÉK), Keszeyné Say Emma főiskolai adjunktus (YMÉK), Várdainé Kollár Judit főiskolai adjunktus (YMÉK), Józsa Sándorné könyvtárigazgató (Gödöllői Tudományos Könyvtár), Vendrei Klára főkönyvtáros (Gödöllői Tudományos Könyvtár), Ádám József gazdasági ügyintéző (Gazdasági Főigazgatóság /GFI/), Péli László osztályvezető (GFI), dr. Vajdai Imre címzetes egyetemi tanár (GEDBE), Berze Sándor gépjárművezető, Molnár Krisztina ügyvivő szakértő (Rektori Titkárság).

Az Egyetemi Szenátus SZIE Babérkoszorú Ezüst Fokozatot adományozott a következő munkatársaknak: Blahó Krisztina osztályvezető (ÁOTK), Edelényi Ottília könyvtáros (ÁOTK), Wölfling Anna szakoktató (ÁOTK), dr. Kenderfi Miklós egyetemi adjunktus (GTK), Herczeg Béláné igazgatási ügyintéző (GTK), Koncsekné Markó Olga egyetemi adjunktus (GTK), Keppler István egyetemi adjunktus (GEK), Kottász Zsolt tanszéki mérnök (GEK), Kári-Horváth Attila egyetemi tanársegéd, Garamszegi Beáta igazgatási ügyintéző (MKK), dr. Hausenblasz József tudományos munkatárs (MKK), Galabár Ferencné igazgatási ügyintéző (MKK), Erdészné dr. Molnár Marietta főiskolai docens (ÁBK), Kiss Lajosné testnevelő tanár (ÁBK), Telek Béla művésztanár (ÁBK), Zobor Márta tanulmányi előadó (YMÉK), Firgi Tibor főiskolai tanársegéd (YMÉK), Kámán Előd tanszéki mérnök (YMÉK), Őszi Istvánné kisegítő alkalmazott (Gödöllői Tudományos Könyvtár), Atzél Béla egyetemi tanársegéd, nevelő tanár (Gödöllői Kollégiumok Igazgatósága), Tichony Istvánné portás (Gödöllői Kollégiumok Igazgatósága), Tihon László műszaki ügyintéző (GFI), Dóczi István anyagbeszerző (GFI), Németh Mihályné gazdasági ügyintéző (GFI), Csörgőné Palotai Krisztina ügyviteli alkalmazott (Főtitkári Hivatal).

Az Egyetemi Szenátus SZIE Babérkoszorú Hallgatói Fokozatot adományozott a következő hallgatóknak: Szabára Ágnes (ÁOTK), Frisku Anita (GTK), Kocsis Krisztián (GEK), a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Jung Ivett (MKK), Márton Tamás (ÁBK), Kovács Veronika (YMÉK).

MINISZTÉRIUMI ELISMERÉSEK

Az oktatási és kulturális miniszter sokéves kiemelkedő oktatói, kutatói és oktatásszervezési munkájáért Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesítette a következő munkatársakat: dr. Gaál Tibor egyetemi tanár (ÁOTK), dr. Balló Béla egyetemi docens (GEK), dr. Barcsák Zoltán professor emeritus (MKK), Györéné Szabó Judit nyelvtanár (Zöld Út Nyelvvizsgaközpont), dr. Dede Károlyné főiskolai docens (YMÉK).

Kiváló oktató, nevelő és vezetői munkájuk elismeréséül, nyugállományba vonulásuk alkalmából az oktatási miniszter a következő egyetemi dolgozókat részesítette Pedagógus Szolgálati Emlékéremben Hodján Mihály osztályvezető (Gödöllői Kollégiumok Igazgatósága), dr. Kránicz Imre nyelvtanár (GTK), dr. Simits Katalin egyetemi adjunktus (MKK), Wágnerné dr. Straziczky Beáta főiskolai tanár (YMÉK).

 

KÖZALKALMAZOTTI ELISMERŐ CÍMEK

SZIE főtanácsos elismerő címben részesült Berla Lászlóné gazdasági ügyintéző (GFI) és Tóth Lajosné ügyvivő szakértő (GFI).

SZIE főmunkatárs elismerő címben részesült Dudásné Varga Ilona munkaügyi előadó (GFI), Kiss Józsefné titkárnő (GFI) és Kovács Gézáné igazgatási ügyintéző (GFI).

DR. MOLNÁR JÓZSEF TANÉVZÁRÓ BESZÉDE

Az ünnepi ülés dr. Molnár József rektor tanévzáró beszédével ért véget.

Tisztelt Ünnepi Egyetemi Szenátus!

Sokféle szempontból is rendhagyó ez a mai egyetemi tanévzáró.

Rendhagyó egyrészt az időpontja, hiszen az egyetemi tanévzárót hagyományosan a kari diplomaosztók után szoktuk tartani, de a központi kampusz teljes felújítása miatt előrehoztuk, hogy biztosítani tudjuk a munkálatok feltételeit.

Rendhagyó azért is, mert nemcsak egy szokásos tanévet zárunk, hanem egy három és féléves vezetői ciklust is. Érdemes ezért, hacsak címszavakban is, de számba venni az eltelt időszak néhány eredményét, fontosabb folyamatait.

A 2000. január 1-jén létrehozott 10 karú SZIE 2003. decemberében 6 karú egyetemmé zsugorodott. Felére csökkent hallgatói létszáma, nem rendelkezett jóváhagyott fejlesztési tervvel, nem kapcsolódott fejlesztési programokhoz, - kisebb felújításokat leszámítva -, nem jutott hozzá beruházási forrásokhoz.

2004. első félévében a 6 kar közös összefogással, egyértelmű koncepció mentén elkészítette az egyetem középtávú fejlesztési tervét és eredményesen bekapcsolódott a felsőoktatási fejlesztési programokba.

Ennek eredményeként egyre egyértelműbben és egyre szélesebb körben sikerült elfogadtatni, hogy a SZIE amellett, hogy őrzi és vállalja agrárhagyományait, egyre inkább a természeti erőforrás tudományok, a környezettudományok, az ehhez kapcsolódó műszaki, gazdasági, és humántudományok egyeteme, amely felelősséget vállal a vidék felemelkedéséért.

Egyre szélesebb tér felé nyitottunk azzal, hogy elmozdultunk a környezet- és az ehhez kapcsolódó egészségtudományok felé, kutatói és erre építhető oktatási programot kezdeményeztünk az életminőség, az egészség, a táplálkozás, a sport, az öko- és az egészségturizmus felé. Olyan új szakok jelentek meg, mint az egészségügyi menedzser és lovastanár és szervező posztgraduális képzések.

Valamennyiünk közös munkájának eredményeként a SZIE napjainkban a hazai felsőoktatás elismert, magabiztos, dinamikusan fejlődő intézményévé vált.

Az elmúlt időszakban kezdődött meg a felsőoktatási reform megvalósítása, az új felsőoktatási törvény előírásainak érvényesítése. Megkezdődött a lineáris képzésre való áttérés. Részt vettünk, több esetben vezetői voltunk azon konzorciumoknak, amelyek kidolgozták az új alap-és mesterszakok létesítésének dokumentumait.

Az állatorvos képzést kivéve 2006. szeptemberében minden karon megindult a kétlépcsős oktatás, összesen 30 alapképzési szakon. 39 mesterképzési szak létesítésében és indításának engedélyeztetésében vagyunk érdekeltek. Ezen kívül alapítottunk 40 szakirányú továbbképzési és 18 felsőfokú szakképzési szakot. Folyik a doktori iskolák akkreditációjának előkészítése.

2006. márciusában létrejött a Gazdasági Tanács, amely részben ellenőrzi, véleményezi, részben aktívan segíti, jogkörénél fogva befolyásolja az egyetem működését. Az elmúlt egy év során a GT és az egyetemi vezetés között kiváló munkakapcsolat jött létre. A törvény előírásainak megfelelően az ET Egyetemi Szenátussá alakult. Átdolgozta, majd elfogadta az egyetem szabályzatait, sziszifuszi munkát végzett a szaklétesítésekkel és indításokkal kapcsolatban. 2006. decemberében jóváhagyta az egyetem újabb 2007-2011 közötti középtávú fejlesztési tervét.

Jelentős lépéseket tettünk az egyetem és a környezete, az egyetem és a társadalom, az üzleti szféra, a régió és a város közötti kapcsolatok építésére. Sokat javult az egyetem regionális illeszkedése. Jó kapcsolatokat építettünk az MRK vezetőivel, és meghatározó hazai felsőoktatási intézményekkel, a nemzetközi felsőoktatási szervezetekkel, minisztériumokkal, országos hatáskörű intézményekkel.

Az egyetem és a vállalati szféra közötti jó kapcsolatot mutatja, hogy 2006-ban szakképzési és innovációs célra ettől a körtől 650 millió Ft-ot kaptunk. Az egyetem vezetésének viszonya a hallgatói és dolgozói szervezetekkel, érdekvédelemmel korrekt és együttműködő volt.

Talán időben ismertük fel, hogy a felsőoktatás, amellett, hogy tudomány, kultúra, értékteremtés és értékközvetítés, egyben egyre inkább kemény piaci verseny is. Ebben a versenyben csak azok az intézmények képesek eredményesen helytállni, amelyek nemzetközi mércével mérve is képesek minőséget produkálni. Csak a minőség és együttműködés tehet minket alkalmassá a szellemi tőke és az anyagi erőforrások intézményes koncentrálására, a gyakorlatban hasznosítható tudományos ismeretek gyarapítására és átadására.

Nagy gondot fordítottunk az egyetem minőségfejlesztési tevékenységére, eredményesen túljutottunk az intézményi akkreditáció második körén, megalkottuk az egyetem minőségügyi rendszerének szabályzatát.

A Szent István Egyetem törekvése, hogy kiválósági centrum, ún. kutató egyetem legyen. A közeli jövőben ugyanis a kutató-egyetemek lesznek a vezető nyugat-európai és észak-amerikai egyetemekkel azonos fajsúlyú felsőoktatási intézmények.

Nagy figyelmet fordítunk tehát arra, hogy egyre több olyan kutatási programunk legyen, amely összefog különböző karokat, intézeteket, sőt külső intézményeket és vállalatokat is. A kutatás révén tartjuk frissen tudásunkat, így biztosíthatjuk a legújabb ismeretek átadását, de hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy a tudomány eredményei minél gyorsabban hasznosuljanak a gyakorlatban, s legyen a kutatás-fejlesztés a nemzetgazdaság hajtóereje.

Különösen nagy sikerként könyveljük el, hogy a Szent István Egyetem Környezetipari Regionális Tudásközponttá vált. Ez a program - amely élvezi a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatását - környezetbarát hulladékgazdálkodási technológiák, szennyezett területek kármentesítésére alkalmas eljárások, valamint szennyezés-előrejelző modell-rendszerek kidolgozásán dolgozik, számos együttműködő közép- és kisvállalat munkájának összefogásával. A RET egyben új típusú szerveződése az egyetemen folyó kutatás-fejlesztési innovációs tevékenységnek is.

A doktori képzés egyetemünk egyik büszkesége. Hét doktori iskolában, azaz hét tudományban folyik nálunk doktori képzés, s e tekintetben az ország vezető felsőoktatási intézményei közé tartozunk. Az elmúlt három évben, összesen 360 doktor hallgató nyert felvételt doktori iskoláinkba, és 123-an szerezték meg a Ph.D fokozatot. Növekszik azok száma, akik költségtérítéses képzés keretében folytatnak a SZIE-n doktori tanulmányokat.

Igyekszünk lépést tartani az információs forradalommal. Az Informatikai Hivatal feladata, hogy biztosítsa az egyetem mindennapos működéséhez szükséges szolgáltatásokat és ez különösebb zavarok nélkül meg is történt a mögöttünk hagyott 3,5 évben. Ugyanakkor, örömmel számolhatunk be jelentős fejlesztésekről is: sor került négy új videokonferencia rendszer telepítésére, 166 strukturált hálózati végpontot építettünk ki, új szervereket szereztünk be, és jelentősen bővítettük a háttértároló rendszert. A Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében markáns fejlesztések történtek mind a négy kampuszunkon: Jászberényben egy számítógépes labor és egy multimédiás könyvtár-informatikai gyakorlati labor került kialakításra, az Állatorvos-tudományi Karon kettő, az Ybl Miklós Építőmérnöki Karon pedig három multimédiás labor létesült. A gödöllői kampuszon kiépítettük a belső optikai gerinchálózatot és egy 2000 négyzetméteres informatikai forrásközpontot hoztunk létre, összesen 190 számítógéppel.

A minden évben érvényesülő pénzügyi megszorítások, költségvetési zárolások, kötelezően előírt pénzmaradvány ellenére szigorú, de racionális gazdálkodással elértük, hogy pénzügyi helyzetünk stabil, tartozásaink nincsenek, pozitív folyószámla egyenlegünk egy részét kamatozó kincstárjegyben tartjuk.

12 év után elkészítettük az egyetem vagyonleltárát, racionális vagyongazdálkodással is stabilizáltuk gazdasági helyzetünket.

Szigorú, de az emberi szempontokat is figyelembe vevő létszámgazdálkodást folytattuk, dolgozói létszámunk az elmúlt 3 és fél év alatt mintegy hatvan fővel csökkent, a hallgatói létszám és a feladatok növekedése mellett.

Jelentős beruházásokat valósítottunk meg, részben saját erőből, részben pályázati forrásokból, részben pedig a PPP program keretében a magántőke bevonásával.

Hogy csak a jelentősebbeket említsem:

- Gödöllő Tessedik S. út emeletráépítés 250 MFt

- HEFOP Forrásközpont 820 MFt

- Gödöllőn 464 férőhelyes új kollégium 1500 MFt

- Gödöllő A kollégium felújítása 504 MFt

- Gödöllő B kollégium felújítása, emeletráépítése 606 MFt

- Jászberényi kollégium felújítása 419 MFt

- Budapest AOTK Kisállatklinika felépítése 220 MFt

- Budapest AOTK Kisállatklinika felszerelése 120 MFt

- Budapest YMÉK akadálymentesítése 110 MFt

- Kísérleti terek, egyéb felújítása 188 MFt

A már átadott beruházások összes értéke: 3,6 MdFt

Folyamatban lévő felújítások 1 MdFt

Aláírás előtt a gödöllői teljes rekonstrukcó 6,5 MdFt

Ez mindösszesen: 11,1 MdFt

Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél. Munkatársaimmal új fejlesztési programok előkészítésén dolgozunk. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv formálódó programjaihoz önállóan, Gödöllő városával, magántőke bevonással tudományos kutatási, infrastruktúra fejlesztési, ingatlan fejlesztési területeken összesen 30 milliárd Ft értékű fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki.

Eközben megkezdtük az egyetem belső struktúrájának átalakítását is. Az elkülönült karok, sok kis tanszék nem alkalmas a jövő nagy programjainak megvalósítására. Szakok, programok mentén ütőképes egységek, intézetek létrehozására törekedtünk. 2004. januárjában a SZIE-n 132 önálló szervezeti egység, tanszék volt. Jelenleg 53. Valamennyien tudjuk, hogy ez is sok.

Tisztelt Ünnepi Egyetemi Szenátus!

Ami a három és fél évbe belefért, amit lehetőségeink, körülményeink, saját képességünk lehetővé tette, azt megtettük. Ezt tőlünk elvenni már nem lehet. Ami eredmény, új, az valamennyiünké, egy részük az utódainké is. Ami kudarc, vagy újabb nehézség, az persze a szűkebb vezetésé, még inkább a rektoré.

Én megköszönöm a sok munkát, együttműködést, kitartást, időnként türelmet az egyetem valamennyi polgárának, a Szenátus tagjainak, a Gazdasági Tanácsnak, vezető társaimnak, együttműködő külső partnereinknek.

Kívánok a július1-jével belépő új rektornak, új vezetésnek sok sikert, eredményeket, kitartást és jó egészséget.

Bár tudom, hogy még zajlanak a vizsgák, záróvizsgák, előttünk állnak a kari diplomaosztó ünnepségek, a most következő nyári szünetben kívánok az egyetem valamennyi dolgozójának és hallgatójának jó pihenést, kellemes feltöltődést az ősszel előttünk álló újabb feladatokhoz.

A 2006-2007-es tanévet bezárom.

JÁSZBERÉNYI KÓRUS

Az ünnepi ülésen a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának Énekkara működött közre. A kórust Thormanné Husznai Mária főiskolai docens vezette, zongorakísérőjük Kiss Henriett főiskolai tanársegéd volt.