TDK: október 8. az első határidő

A 2007-2008-as tanévben is megrendezésre kerül az egyetemi és annak keretében a Gazdaság- és Társadalomtudományi kari Tudományos Diákköri Konferencia. A jelentkezési lap és a rezümé leadási határideje október 8., hétfő, 14 óra.

  A beküldés módja: nyomtatott formában az RGVI adminisztráción és elektronikus formában a tdk@gtk.szie.hu e-mail címre (a jelentkezési lapot és a rezümét is). A jelentkezési lap, illetve a formai követelmények letölthetőek a www.gtk.szie.hu honlapról. A határidőn túli jelentkezéseket elfogadni nem tudják a szűkös határidők miatt.

  A szekciók kialakítása a beérkezett dolgozatok függvénye. Önálló szekciót 6 dolgozat esetén tudnak indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonják, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót „A" és „B" részre bontják.

 A konferenciáról és a részvétel lehetőségeiről bővebb tájékoztatás a http://www.gtk.szie.hu honlap hallgatói információi között található.