Magyar Digitális Képkönyvtár — egyetemünkön is

Az Országos Széchényi Könyvtár irányításával 48 magyar könyvtár - köztük a SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum, valamint a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár - egy olyan különleges digitális képkönyvtárat hozott létre, amely korszerű hálózati szolgáltatásként közvetíti a magyar kulturális örökség részét képező, értékes képi dokumentumokat az oktatás, a kutatás szereplői, a kultúra iránt érdeklődők, illetve a legszélesebb nagyközönség számára, határainkon innen és túl.

A Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) pályázatát a Reneszánsz Év programsorozat keretében, 2008 tavaszán írta ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Célként a magyar könyvtárakban őrzött, már digitalizált képanyag - kódexek, oklevelek, kéziratok, plakátok, metszetek, térképek, fényképek, képeslapok stb. - hozzáférhetővé tételét fogalmazták meg, felhasználóbarát felületen való központi szolgáltatás keretében.

A pályázat során 48 könyvtár részesült összesen csaknem 220 milliós támogatásban. A támogatottak között 2 nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, 12 egyházi, 8 felsőoktatási, 20 múzeumi és 6 szakkönyvtár szerepel. A legnagyobb összeget természetszerűen (80 millió) a projektet gondozó Országos Széchenyi Könyvtár nyerte el.

A megvalósult projekt során egy olyan oktatási, kulturális és tudományos szempontok alapján összeválogatott digitális gyűjtemény/adatbázis jött létre, amely áttekintést nyújt az érdeklődő olvasók, használók számára az eddig nehezen, vagy egyáltalán nem hozzáférhető, a magyar könyvtárakban őrzött, a magyar kulturális örökség részét képező gazdag képanyagról.

A legtöbb képet a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára adta be, mintegy 9200 darab fényképet, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 4000 képet, a Magyar Természettudományi Múzeum pedig 4200 fényképet töltött fel különböző gyűjtőexpedícióiról. A témakörök felsorolása szinte lehetetlen, csak néhány példa: biológia, fizika, földrajz, gépészet, irodalom, kémia, biokémia, képzőművészet, környezetvédelem, matematika, mezőgazdaság, néprajz, orvostudomány, állatorvostan, pedagógia, sport, természettudományok.

Egyetemünk két könyvtára egyrészt a digitális tartalmak meghatározott formában történő konvertálásához és tartalmi feltárásához szükséges kiadásokra, valamint a digitális tartalmak szolgáltatását lehetővé tevő számítástechnikai eszközök beszerzésére pályázott sikeresen (6.022.000 Ft).

A folyamatosan gyarapított, bővített képkönyvtárban a Szent István Egyetem két résztvevő szakkönyvtára jelenleg 1200 képpel szerepel (fényképek, grafikák, metszetek, érmék, plakettek). A képek a hazai állatorvosképzés, az állatorvoslás történetét és numizmatikai emlékeit mutatják be tematikus elrendezésben, továbbá bepillantást engednek az Atlas der Alpenflora és A magyar parasztház című tudományos, kulturális és egyben esztétikai értéket képviselő kiadványainkba.

Az MDK-ban könnyű eligazodni, az állomány többféle szempont szerint kereshető. A felhasználói felületen a következő művelet elvégzésére van lehetőség: ■ szabad hozzáférés a képekhez és a metaadatokhoz ■ könyvtárak listájának megtekintése ■ keresés ■ böngészés ■ megjelenítés ■ képeslapküldés ■ ajánló küldése ■ képek nagyfelbontású változatának (másolatának) megrendelése az őrzőkönyvtáraktól (a kép tulajdonosától) ■ nyomtatás ■ puzzle képösszerakó játék stb.

A Magyar Digitális Képkönyvtárban olyan szoftverek alkalmazására került sor, amelyek segítségével számos távoli képadatbázis is elérhető, így azok is, amik közvetlenül nem kerültek az MDK archívumába. Ilyen például az Europeana, az európai digitális multimédia-könyvtár.

A két SZIE könyvtár várhatóan szeptember elején bemutatót szervez a képkönyvtár használatáról és képi anyagából.

Terveink között szerepel újabb képi anyagok folyamatos beküldése, s a többi SZIE tagkönyvtár ösztönzése is értékes képeik közzétételére.

Hasznos, élvezetes keresést kívánnak a könyvtárak munkatársai nevében:

Barna Marianna és Belme Ildikó

a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár könyvtárosai

A Magyar Digitális Képkönyvtár elérhetősége:

http://www.kepkonyvtar.hu