fghfghfhgrtterwe

Átvilágítással zárul a ciklus

 

Tanévi hetedik ülését tartotta a SZIE Szenátusa április 25-én Gödöllőn. A testület Tatár Imre gazdasági főigazgató előterjesztésében elfogadta a múlt évi költségvetési beszámolót és az univerzitás idei költségvetését. Nem került napirendre az előzetesen kiküldött átoktatási szabályzat és a címzetes egyetemi tanári címek adományozásáról is később döntenek. A szenátus szakok létesítését és indítását támogatta.

B. G.

Taxonomy upgrade extras:

A 2006. évi költségvetés teljesítése

 

A Szent István Egyetem 2006. évi gazdálkodásának alapját az Oktatási és Kulturális Minisztérium által jóváhagyott intézményi költségvetés képezte. Az intézményi költségvetés karokra, nem kari jogállású szervezeti egységekre történő lebontását a Gazdasági Tanács és a Szenátus jóváhagyta. A szervezeti egységek gazdálkodásának előirányzatait a részükre jóváhagyott részelőirányzatok képezték.

  Az egyetem költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait minden évben az OKM határozza meg az előző évi költségvetés előirányzatai és a költségvetési törvényben jóváhagyott, a felsőoktatást érintő változások figyelembe vételével. Az egyetem elemi költségvetése, illetve részletes bevételi és kiadási előirányzatai az OKM által meghatározott előirányzatokra épül. Ez a tervezési rendszer nem teszi lehetővé, hogy az egyetem rendszeres és tartós többletfeladat vállalásainak bázis évben ténylegesen elért bevételeit és kiadásait a tárgyévi előirányzatok tartalmazzák. Ennek következménye, hogy a költségvetési beszámolóban az eredeti előirányzatok, a teljesített bevételek és kiadások között jelentős eltérések tapasztalhatók.

Taxonomy upgrade extras:

A SZIE idei költségvetése

 

I. Általános rész

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVIl. törvény 1. sz. melléklete alapján az egyetem 2007. évi költségvetési kiemelt előirányzatait a következőkben határozta meg (E Ft-ban)

Kiadások

1. Működési költségvetés

Taxonomy upgrade extras:

A szenátus március 28-i ülésének döntései

A Szent István Egyetem Szenátusa március 28-i ülésén egyetemi kitüntetésekről, címekről és elismerésekről döntött, majd a további határozatokat hozta.

-          támogatta dr. Bölcskei Attila főiskolai tanári kinevezését az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Ábrázolás és Számítástechnikai Tanszékére,

-          támogatta az alábbi főiskolai tanári kinevezéseket az Alkalmazott Bölcsészeti Karon:
Erdészné dr. Molnár Marietta a Neveléstudományi Tanszékre, dr. Koltay Tibor az Informatikai és Könyvtártudományi Tanszékre, dr. Lóczi Márta a Testnevelési Tanszékre, Szilágyiné dr. Hodossy Zsuzsanna az Idegennyelvi, Irodalmi Tanszékre és Lektorátusra.

Taxonomy upgrade extras:

A Magyar Örökség-díjas Marek Józsefről

 Előző számunkban megírtuk, posztumusz Magyar Örökség-díjas lett Marek József állatorvos professzor; az oklevelet és aranyjelvényt Fodor László, a SZIE Állatorvos-tudományi Kar dékánja és Láng Jenő vette át március 24-én az MTA-n. A tudósról az ÁOTK könyvtárának honlapján (www.konyvtar.univet.hu) a következőket olvashatjuk:

Marek József (1868-1952), oktató 1901-1935 között. 1901-ben a járványtant különválasztották a belgyógyászattól. A belgyógyászat oktatását Marek vette át. 1907-ben írt az általa felfedezett új kórképről, a "tyúkbénulásról", a majdani Marek-féle betegségről. Ő dolgozta ki a lovakon addig kivihetetlennek nyilvánított gyomormosás technikáját. Az általa szerkesztett előbb kettős majd, együregű, tág ún. "Marek-szonda" segítségével lovak ezreinek életét mentette meg. 1918-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia tagjává.

Taxonomy upgrade extras:

Versenyre hív a Purdue Egyetem – Beszélgetés dr. Gyuricza Csaba dékánhelyettesselA Purdue Egyetem hat doktoranduszi helyet ajánlott fel három közép-európai egyetem hallgatói számára, de ezek elnyeréséért versenyezniük kell, tájékoztatta lapunkat egyetemi küldöttségünk március végi amerikai látogatásának eredményeiről dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese. A delegáció tagja volt dr. Dimény Judit egyetemi tanár, dékán, dr. Michéli Erika egyetemi tanár (MKK) és dr. Daróczi Miklós egyetemi docens (Gépészmérnöki Kar).

Taxonomy upgrade extras:

A diploma menetjegy a versenyre induló autóbuszra

Valódi tudásra a piacon kereslet van. Az egyetemi diploma azonban csupán buszjegy a munkaerõ-piaci versenyre vivõ buszra. Az érvényesülésre, a szakmai karrierre nincsen recept, de nyílt titok, hogy a munkáltatók nem a leckekönyv átlagát nézik. Ezekben a kulcsmondatokban foglalható össze az Agrárgazdaságtan tantárgy fórumként jegyzett április 17-i elõadása. Dr. Villányi László egyetemi tanár, dékán felkérésére négy vendégelõadó tartott vitaindítót, majd a negyedik évfolyamos hallgatók kérdéseire válaszoltak.

 

Taxonomy upgrade extras:

TÉT találkozó Ceske Budejovicében

 

A SZIE GTK delegációja (dr. Villányi László egyetemi tanár, dékán, dr. Szabó Lajos egyetemi tanár, koordinátor és dr. Zsarnóczai J. Sándor egyetemi docens, tudományos és technológiai menedzser) márciusban a Dél-Csehországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karára látogatott. A felek megtartották első konzultatív találkozójukat az EU finanszírozás lehetséges hatásai Csehországban és Magyarországon (2007-2008-ban) témáról.

Mivel a múlt évben a meglátogatott egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karából kivált a Közgazdasági Szekció és karrá alakult, időszerűvé vált új szerződés megkötése is. (Az eredeti szerződés 2002-ben született, melyet az MKK részéről dr. Dimény Judit egyetemi tanár, dékán, a GTK­ részéről dr. Molnár József egyetemi tanár, dékán látott el kézjegyével).

Taxonomy upgrade extras:

Debrecenbe kellett menni…

BALÁZS GUSZTÁV

 Gödöllő a Duna-Tisza közén (éppen a vízválasztóján), Debrecen a Tiszántúlon fekszik. Túl a Tiszán - ahová, eddig úgy tartottuk és tapasztaltuk -, sok időbe telik eljutni. Az autópályán robogva ma már nem a messziséget érzékeltető „túl" jut az ember eszébe, hanem azon álmélkodik, mennyire lerövidítette a távolságot a sztráda. Repülővel sem lehet sokkal gyorsabban a cívisvárosba érni. Két órán belül teljesíthető a penzum - ez már-már áthallgatásra ösztönzi a deákot. Oda és vissza.

Taxonomy upgrade extras:

Hét győzelem az Agrártudományi Szekcióban

 

A XXVIII. OTDK AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁT a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában április 16-18-ig rendezték meg. A SZIE hallgatói a következő eredményeket érték el.

 

AGRÁRGAZDASÁGTANI TAGOZAT

 

  1. Bélteki Krisztina (GTK) A bioélelmiszerek nyomon követhetőségének vizsgálata német és magyar tanúsító szervezetek gyakorlata alapján - az Európai Unió szabályrendszerének érvényesülése Témavezető: Dr. Vásáry Viktória egyetemi adjunktus, Fürediné Kovács Annamária PhD hallgató

Taxonomy upgrade extras:

Oldalak