Győztes dolgozat a válságkezelésről

Gödöllői hallgató, Fazekas Boglárka nyerte a Magyar Agrárinformatikai Szövetség ez évi diplomadolgozat pályázatát a Vállalati változtatás és válságmenedzsment és alkalmazott pénzügyi módszerek című munkájával. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési valamint Pénzügyi és Számviteli Intézetében készült diplomadolgozat belső konzulense dr. Csath Magdolna és dr. Takács István, külső konzulense dr. Pitlik László volt.

  A szerző bevezetője szerint a diplomamunka témája a változtatás- és válságmenedzsment és ezen vállalati élethelyzetek esetén alkalmazott pénzügyi elemző, előrejelző és tervező módszerek bemutatása, kritikája és továbbfejlesztése. Mindenkori aktualitását az adja, hogy a jelentős mértékben felgyorsult gazdasági növekedési lehetőségek és/vagy veszélyek, a vállalat mikro- és makro környezetében folyamatosan zajló változások megfelelő ismeretén és kezelni tudásán múlik egy vállalat életképessége.

  Fazekas Boglárka a dolgozat keretében elsősorban a vállalati válsággal, annak meghatározásával, kialakulásának okaival, a lefolyás elméleti szakaszaival, a válságmenedzselés típusaival, az előrejelzésére alkalmazott tudományos módszerekkel és a megelőzés érdekében folytatandó tevékenységekkel foglalkozott.

  Összefoglalójában arról is olvashatunk, hogy „a preventív válságkezelés, amit valójában az elemzések és az idejében végrehajtott változtatások jelentenek, létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen és e tevékenység végrehajtásában az informatikai támogatással létrehozható szakértői diagnosztikai, előrejelző és „terápiás" rendszerek jelentős segítséget nyújtanak."

A dolgozat a http://odin.agr.unideb.hu/magisz/ webhelyen olvasható.

  A diplomadolgozat pályázat helyezettei:

  II. Szíjártó Attila PE-GMK Informatika a díszfaiskolában

  III. Bencsik Anikó DE-ATC AVK Az RFID technológia alkalmazása a termék nyomon követésben

  III. Mátyás Blanka Éva DE-ATC AVK Internet alapú segédanyag a biológia általános iskolai oktatásához

  IV. Csősz Tibor DE-ATC AVK Rádiófrekvenciás egyedi állat azonosítás egy juhászat esetében

  V. Sánta Judit  DE-ATC AVK A Magyar Pékség Kft. Informatikai rendszerének bemutatása