fghfghfhgrtterwe

Notebook-nyertesek

 Harmadik alkalommal hirdetett a GTK dékánja a „Hallgatói Motivációs Program" keretében notebook pályázatot a Gazdasági agrármérnöki és Gazdálkodási szakok III.-IV. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatói számára.

A pályázat keretében 10 laptopot ítéltek oda a következő hallgatóknak: Kőrizs Kata KG III. évf.; Páll Zsombor GAM III. évf.; Penczner Rozália KG III. évf.; Rácz Georgina KG III. évf.; Szőke Angéla KG III. évf.; Aranyosi Adrienn GAM IV. évf.; Jasper Attila GAM IV. évf.; Keindl Krisztina GAM IV. évf.; Podruzsik Anita KG IV. évf.; Ritzl Mónika GAM IV. évf.

Taxonomy upgrade extras:

Az EU agrárpolitikája Kozárdon

BENEDEK SZILVESZTER

MKK I.
(a résztvevő 25 hallgató nevében)

 A fenti cím két állapotot kíván kifejezni: egyrészt azt, hogy dr. Fehér István professzor úr vezetésével az EU agrárpolitikája c. tárgy keretében a mezőgazdasági mérnök, kertészmérnök és állattenyésztő mérnök BSc hallgatók közül huszonöten Kozárdra látogattak, másrészt azt is, hogy ezen a településen nagyon komoly fejlesztés valósult meg a helyi vezetés szakértelme és a Leader program által.

Taxonomy upgrade extras:

Debreceni hagyományokról

„A nagy múltú önszervező, önképzőköri hagyományokról úgy gondolom éppen itt, Debrecenben fontos, egyben kötelesség szólni. A felsőszintű oktatás gyökerei Debrecenben a 16. századig, a híres Debreceni Református Kollégium alapításáig nyúlnak vissza. Ezen Kollégium falai között a kezdetektől megtalálhatjuk a többnyire diákok, de tanárok által is kezdeményezett diákköröket, az önképzőkörök igen széles és igen színes formáit. Már egy 1564-ből való jegyzőkönyvből is olvasható erre való utalás: az iskola idősebb, tehetségesebb diákjai nyilvános vitákon mérkőztek egymással és gyakorolták a dialektika tudományát. Az egyházi tárgyak köre mellett megtalálhatók az irodalmi és tudományos önképzőkörök, mint a poétika, az irodalom, olvasás, de a matematika-, a fizika-, a kémia- és földrajzoktatáshoz kapcsolódó önképzőkörök is, majd később a zenei és festőkörök. Igen híres volt az akkor 18 éves Csokonai Vitéz Mihály Nyelvtanuló irodalmi köre, akit ugyan egy idő után a maradi professzorok kiutasítottak a kollégiumból. Ilyen volt a Kollégium szükségleteként létrejött Rézmetsző diákok társasága, akik nemcsak térképeket metszettek, hanem tankönyveket is illusztráltak, s közben igen sok, mélyebb ismeretek szereztek; a Tanítóképző- a Joghallgatók Önképzőkörei; a különböző Természettudományi Önképzőkörök, és még hosszasan sorolhatnám. Ezek a körök azzal a szándékkal jöttek létre, hogy a tagjaik tanulmányaikat önképzéssel, modern nyelvi és irodalmi ismeretekkel egészítsék ki. Voltak olyanok közöttük, amelyek nem tanári kezdeményezésre, sőt tanári engedély nélkül, nem a Kollégium falain belül, hanem titkosan, azon kívül működtek. Rendszeresen üléseztek, találkoztak, felolvastak, vitatkoztak, érveltek, választott vezetésük volt. Gyakran saját lapot is alapítottak, hogy tagjaik munkáinak, írásbeli dolgozataiknak publicitást teremtsenek.

Taxonomy upgrade extras:

Turisztikai díj munkatársunknak

A Gödöllői Régió Turizmusáért-díjjal tüntették ki lapunk munkatársát, az aszódi és turai önkormányzati újságok főszerkesztőjét, Hídi Szilvesztert a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület április 26-i közgyűlésén. A díjat Kardos Endre, a Magyar Turizmus Rt. igazgatója és Bátovszki György egyesületi elnök, Csömör polgármestere adta át.                     

Taxonomy upgrade extras:

Évzárta

A SZIE Szenátusa június 8-án, pénteken 10 órától tartja tanévzáró ünnepi ülését a gödöllői aulában.

*

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar diplomaosztó ünnepsége a HEM távoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára június 14-én 14 órakor kezdődik az Aulában. A nappali képzés ünnepségét június 16-án 11 órától az aulában tartják.

*

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete diplomaosztó ünnepélye június 15-én 14 órakor kezdődik az aulában. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar tanévzáró ünnepi tanácsülése június 21-én 10 órakor kezdődik a sportcsarnokban, esetleg az aulában.

Taxonomy upgrade extras:

Európai állampolgárság, európai államok

 Az európai állampolgárság a különböző európai államok szemszögéből címmel rendezett angol nyelvű fórumot május 17-én a GTK tanácstermében az EU által támogatott Multicultural Education for European Citizenship pro-jekt. A szlovákiai, ausztriai, csehországi és spanyolországi egyetemekről érkezett előadókat dr. Puskás János egyetemi docens és dr. Farkas Tibor egyetemi adjunktus fogadta.

Balázs Gusztáv felvétele

Taxonomy upgrade extras:

A sikeresebb tanári pályázatokért

A SZIE Gödöllői Karok Professzori Tanácsa április 16-i ülésén napirend előtt a tanács jelenlévő tagjai kegyelettel emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt egykori professzor­társukról dr. Varga Jánosról, köszöntötték dr. Dimény Imrét, aki Széchenyi-díjat kapott a nemzeti ünnepen, dr. Villányi Lászlót, aki a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét (polgári tagozat) vette át ugyancsak a nemzeti ünnepen és dr. Ángyán Józsefet, aki elnyerte az MTA Doktora címet.

Taxonomy upgrade extras:

Doktorandusz konferencia

A Miskolci Egyetemen április 26-án Doktorandusz Konferenciát rendeztek, melyen a GTK hallgatói a következő eredményeket érték el.

Emberi erőforrás menedzsment szekció

Kiemelt minősítésű előadások, illetve dolgozatok:

Derecskei Anita (BMF) - Hurta Hilda: Regionális KreatiVitás Konzulens: Dr. Findrik Mária

Egri Zoltán - Törőcsik Viktória - Tánczos Tamás: Területi különbségek vizsgálata a humán fej-lettségi index segítségével Konzulens: Dr. Káposzta József

Taxonomy upgrade extras:

Diáktudósok vallanak munkájukról

 

Lapunkban rendszeresen megszólaltatunk olyan hallgatókat, akik a tanulás mellett a kutatásban is jeleskednek. A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tagozataiban sikeresen szerepeltek a SZIE képviselői. (Eredményeiket áprilisi és jelenlegi számunkban közöltük/közöljük.) Azt kértük tőlük, hogy írják meg, miért kezdték el diákköri tevékenységüket, hogyan esett választásuk kutatási témájukra és mit tartanak munkájuk eredményéből kiemelésre méltónak. A beérkezett válaszokat szerkesztett formában közöljük.

Taxonomy upgrade extras:

A pedagógusok tisztelete

Néhány évtizede június első vasárnapja a pedagógusok ünnepe. Szép, árnyalatokban gazdag nyelvünk sok szinonimáját ismeri a pedagógusnak, bár a tanító, tanár, oktató, nevelő nem ugyanazt jelenti egészen. Egyben azonban azonosak, a társadalom minden korban magas presztízsű hivatásnak, az egyik legfontosabb nemzetépítő tevékenységnek tartotta és tartja munkájukat.

  A pedagógus hivatása azért is szép, mert az Univerzum talán legkülönlegesebb és titokzatosabb elemével, az emberi elmével és lélekkel foglalkozik. Amikor egy gyermek megszületik, szélesre van tárva előtte az élet kapuja, majd az idő haladtával a kapu záródni kezd, hogy az életpálya végén végleg becsukódjon. Sajnos sokan, méltatlanul sokan, már a születésük pillanatában félig zárt kapu előtt állnak. Korunk ezernyi társadalmi problémája mellett is elmondhatjuk azonban, hogy a tehetség és a szorgalom ma könnyebben törhet utat magának, mint bármikor a történelem során.

Taxonomy upgrade extras:

Oldalak