Egyetemi tudományos diákköri konferencia

November 22-én rendezték meg a SZIE tudományos diákköri konferenciáját. Előző számunkban a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, a mostaniban a Gépészmérnöki valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szekcióinak eredményeit közöljük.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

 

Gyártás és műszaki fejlesztés szekció

I. Herpai János IV. évfolyam Termelékenység-növelés vizsgálata CNC megmunkáló-központon kisméretű lépcsősfuratok megmunkálása esetében Témavezetője Kakuk Gyula egyetemi tanársegéd

II. Répánszky István Lipót III. évfolyam Nagyfelbontású szekvenciális képalkotás Témavezetője Dr. Szabó József egyetemi adjunktus és Dr. Hencz Károly múzeumigazgató

III. Bors Zoltán III. évfolyam Műszaki polimerek abráziós kopási folyamatainak kutatása Témavezetője: Dr. Kalácska Gábor egyetemi docens és Keresztes Róbert PhD hallgató

 

Energetika és műszaki ökonómia szekció

I. Horváth Imre IV. évfolyam Gyulladási késedelem mérése növényi eredetű hajtóanyagok esetén Témavezetője: Dr. Jánosi László egyetemi docens

II. Juhász Levente III. évfolyam és Magoss Szabolcs Bence II. évfolyam Hidegen sajtolt olajjal (napraforgó, repce) működő decentralizált mini erőművek irányítása mikrokontrollerrel Témavezetője: Dr. Judák Endre egyetemi docens, Ferencz Ákos gépészmérnök, Madár Viktor és Gergely Zoltán PhD hallgatók

III. Kovács Andor IV. évfolyam A mezőgazdasági gépberuházások alakulása a támogatási rendszer változásának tükrében Témavezetője: Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens

 

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

 

Agrárgazdasági- és vidékfejlesztés szekció

I. Bélteki Krisztina V. évfolyam A bioélelmiszerek nyomon követhetőségének vizsgálata - az EU szabályrendszerének érvényesülése Németországban és hazánkban Témavezetők Vásáry Viktória egyetemi adjunktus és Fürediné Kovács Annamária PhD hallgató

II. Kassai Zsuzsanna V. évfolyam A Galga-menti LEADER+ vidékfejlesztési program Témavezető Dr. Farkas Tibor egyetemi adjunktus

III. Széles Ivett V. évfolyam Vidéki versenyképesség - versenyképes vidékfejlesztés AVOP Intézkedések vizsgálata Témavezető Keszthelyi Krisztián tanszéki mérnök

 

Humán erőforrás szekció

I. Földi Flóra IV. évfolyam A Myers-Briggs típus indikátor és a cafetéria-rendszer kapcsolata Témavezető Dr. Mészáros Aranka egyetemi docens

II. Szemán Viktória III. évfolyam A szerencsi kistérség munkaerő-piaci helyzete gimnazista szemmel Témavezető Csehné dr. Papp Imola egyetemi docens

III. Sashegyi Orsolya III. évfolyam A munkához kapcsolódó értékválasztások alakulása a munkanélküliek körében Témavezetők Dr. Szilágyi Klára egyetemi docens, Zahovayné Mózes Gizella munkavállalási tanácsadó

 

Marketing szekció

I. Tari Tímea V. évfolyam A napi fogyasztási cikkek vásárlásához kapcsolódó akciók, nyerőakciók eredményességének elemzése Témavezető Dr. Horváth Ágnes egyetemi docens

II. Gergely Anikó VI. évfolyam Régió és településmarketing Debrecen város példáján keresztül Témavezető Szabó Zoltán egyetemi tanársegéd

III. Gorelov Iván III. évfolyam Internet hozzáférés tanácsadási szakértői rendszer Témavezető Dr. Pitlik László egyetemi docens

III. Kovács Ildikó V. évfolyam A vállalatértékelés lehetőségei és korlátai Témavezető Dr. Komáromi Nándor egyetemi docens

 

Pénzügy I. szekció

I. Kapás Katalin V. évfolyam Négy ország adórendszerének összehasonlítása a vállalkozások tükrében Témavezető Dr. Borszéki Éva egyetemi docens

II. Volkova Natalia V. évfolyam Az orosz mezőgazdaság fejlesztését támogató pénzügyi program értékelése Témavezető Dr. Takács István egyetemi docens

III. Török István VI. évfolyam A magánexport Áfa visszatérítése Magyarországon Témavezető Dr. Borszéki Éva egyetemi docens

 

Pénzügy II szekció

I. Herczeg Anita III. évfolyam Egységes vállalati kockázatkezelés bevezetése a MOL csoportnál Témavezető Dr. Borszéki Éva egyetemi docens

II. Hatnai Krisztina IV. évfolyam A lízing szerepe a kis- és középvállalatoknál Témavezető Dr. Borszéki Éva egyetemi docens

II. Kalmár Péter IV. évfolyam A faktoring alkalmazási lehetőségei a kis- és középvállalatoknál Témavezető Dr. Borszéki Éva egyetemi docens

III. Fazekas Zsófia V. évfolyam Dunaújvárosi kereskedelmi rádió bemutatása, közgazdasági elemzése, értékelése Témavezető Dr. Borszéki Éva egyetemi docens

III. Tolnai Éva VI. évfolyam Az ORFK számviteli információs rendszerének vizsgálata és elemzése Témavezető Dr. Széles Zsuzsanna egyetemi adjunktus

 

Regionális és Környezetgazdaságtani szekció

I. Bognár Róbert A gazdasági növekedés alternatív ökonómiai értelmezése Témavezető Dr. Tóth Tamás egyetemi docens

II. Kollár Kitti IV. évfolyam Gazdasági makromutatók összefüggéseinek vizsgálata az Európai Unió NUTS II-es szintjén Témavezető Dr. Káposzta József egyetemi docens

III. Várkonyi Andrea V. évfolyam Az észak-magyarországi régió humántőke alapú fejlesztési lehetőségei különös tekintettel az ipari parkokra Témavezető Dr. Káposzta József egyetemi docens

 

Vállalatgazdaságtani szekció

I. Lencsés Enikő V. évfolyam A precíziós gazdálkodás ökonómiai értékelése Témavezető Kovács Attila egyetemi adjunktus

II. Mészáros Kornélia IV. évfolyam A hazai bivalytartás problémái és megoldási lehetőségei Témavezető Dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens

III. Nyolcas Teréz IV. évfolyam Bodzaültetvény beruházás gazdaságossági vizsgálata Bencze Károly gazdálkodónál Témavezető Dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens

 

Különdíjasok

Rektori Bélteki Krisztina

Dékáni Kapás Katalin, Tari Tímea

Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Földi Flóra

Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Lencsés Enikő és Bognár Róbert

OTP Herczeg Anita és Kertész Tamás

Gödrei Mezőgazdasági Zrt. Volkova Natalia és Csatári Ildikó

Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. Sipos Judit és Kalmár Péter

Felsőbabádi Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Dobozi Krisztina és Hatnai Krisztina

Állami Számvevőszék Tolnai Éva, Kiss Bernadett, Németh Mónika

SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa Pekli Judit, Bruder Márton, Turányi Brigitta, Szemán Viktória, Kovács Ildikó, Gergely Anikó, Toma Edit, Török István, Fazekas Zsófia, Budai Adrienn, Várkonyi Andrea, Kollár Kitti, Barnóczki Emília, Szebelédi János

Pénzügyi és Számviteli Intézet Maróthi László

Gödöllői Agrárközpont Kht. Bíró Tamás, Ányos Ágota, Hajnal Péter, Hajdók Fanni

Józsefmajori Tangazdaság Mészáros Kornélia és Nyolcas Teréz