Kihívások, válaszlehetőségek

A SZIE Gödöllői Karok Professzori Tanácsa december 18-i ülésén a tanács jelenlévő tagjai köszöntötték a múlt félévet Japánban töltő dr. Farkas Istvánt, aki a 15. Nemzetközi Szárítási Szimpóziumon a szárítási kutatásokban elért innovációs teljesítményéért az Ajinomoto Co. Inc. díját vette át és dr. Dinnyés Andrást, aki nagy nemzetközi és hazai publicitást kapott a közelmúltban elért kutatási eredményeiért.

Az első napirendi pont keretében dr. Molnár József rektor részletesen taglalta egyetemünk jelenlegi helyzetét, kitérve az elért eredményekre és a megoldásra váró feladatokra. Sok szó esett az új kihívásokról és az azokra adandó válaszlehetőségekről.

A vita során - melyben tizenegyen fejtették ki véleményüket - körvonalazódtak az előttünk álló időszak főbb fejlesztési elgondolásai. Nagy hangsúly kapott, hogy az új versenyfeltételek a korábbiaktól részben eltérő cselekvést kívánnak valamennyiünktől az oktatás, a kutatás és a szakmai kapcsolatok hazai és nemzetközi építése, ápolása terén.

Egyebekben dr. Husti István, a tanács elnöke jelezte, hogy megalakult egy emlékbizottság, melynek feladata lesz az egykori neves professzorainkról való méltó megemlékezések egyetemi szintű összehangolása. A tanács e munkában érdemi módon, véleményező feladatot vállalva kíván részt venni. A tanács támogatta dr. Romány Pál javaslatát egy "FAO Magyar Baráti Kör" létrehozásának kezdeményezésére. Dr. Szűcs István kérésére kiosztásra került az MTA reformjával kapcsolatos MAE­észrevételeket tartalmazó füzet.

A SZIE Gödöllői Karok Professzori Tanácsa legközelebbi ülésére várhatóan februárban kerül sor.

Taxonomy upgrade extras: