In memoriam – Dr. Jeanplong József (1919-2006)

 

In memoriam – Dr. Jeanplong József  (1919-2006)2006. október 20-án, életének 87. évében elhunyt Dr. Jeanplong József nyugalmazott egyetemi docens, a Szent István Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszékének tiszteletbeli doktora.

  Jeanplong József Pancsován született 1919. április 2-án. Az elemi és középiskolát Szombathelyen végezte. 1943-ban a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán földrajz-természetrajz szakból tanári oklevelet szerzett. 1947-ben bölcsészettudományi doktorrá avatták. 1950. októberétől az Agrártudományi Egyetem Növénytani Tanszékének oktatója, adjunktusi, majd docensi beosztásban. 1971-ben készült disszertációja "A Rába ártéri rétek, legelők ökológiai, cönológiai és hozamvizsgálata" alapján nyerte el a biológiai tudomány kandidátusa címet. 1981-ben nyugdíjba ment, de még 18 évig aktívan részt vett a tanszék oktató és kutató munkájában. Vas megye közgyűlése 1991-ben Gáyer Gyula-emlékplakettel és oklevéllel tüntette ki a megye területén végzett botanikai kutatási eredményeinek elismeréseként, s ugyanebben az évben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem a dr. honoris causa (tiszteletbeli doktor) címet adományozta részére.

  Jelentős tanáregyéniség volt. Nevéhez fűződik a Trópusi botanika tantárgy hazai egyetemi oktatásba történő bevezetése, és az első ilyen témájú hazai tananyag elkészítése. A botanika egyéb területein (növényföldrajz, cönológia, ökológia) is kiemelkedő oktató és oktatásfejlesztő munkát végzett. Jelentős figyelmet fordított a tudomány népszerűsítésére is. Publikációinak száma 110 felett van. Cikkeinek sorozata jelent meg többek között gyomtársulásokról, rétek-legelők ökológiai, cönológiai és hozamvizsgálatairól, trópusi-szubtrópusi területek flórájáról, növénytársulásairól. A hazai növényi produkcióökológia egyik első művelője volt. Kedvelt kutatási területe volt a botanikatörténet. A Clusius-kötet elkészítése ügyében végzett munkája Európa-szerte ismertté tette nevét.

  Jeanplong tanár úr az egyetemi oktatásban eltöltött közel ötven éve alatt magas szakmai igénnyel adta át botanikai tudását többezer egyetemi hallgató agrármérnök jelöltnek. Tanítványai és kollégái szeretettel és hálával emlékeznek rá.

 

SZIE MKK Növénytani és Növényélettani Tanszék

Taxonomy upgrade extras: