Emlékezés a bőkezű jótevőre

 Kálmán, Árpád-házi herceg (1208-1241), a muhi csata hősi halottja jelentős birtokadományokkal segítette a Kassa közelében található jászói premontrei prépostság működését. Több száz évvel később, amikor a trianoni szerződés következtében a rend átköltözött Gödöllőre, e birtokokra felvett kölcsönök segítségével épült meg egyetemünk mai központi épülete, amely 1948-ig a premontrei gimnáziumnak, rendháznak és konviktusnak adott otthont. A rend 1931-ben, az ifjúság évében, Szent Imre herceg halálának ezredik évfordulója alkalmából döntött bőkezű jótevője lovas szobrának, Róna József alkotásának felállításáról.

A muhi csatára emlékezve április 10-én a Premontrei Szent Norbert Gimnázium szervezett ünnepséget a szobor előtt. Lencsés Barna tanár és Bárdy Péter igazgató elevenítette fel annak a történelmi személynek az életét, akinek nagyon sokat köszönhet a középiskola és egyetemünk is.   

A premontrei gimnázium 2000-ben, a millennium évében a muhi csata emlékhelyén kopjafát állított Kálmán herceg tiszteletére. Minden évben együtt emlékeznek a muhiakkal és a templomos lovagokkal, akiknek elődei Kálmán herceg és IV Béla király mellett harcolva a csatában mind egy szálig elestek. A szobor talapzatán látható egyik dombormű Montreali Jakabot, a templomosok nagymesterét, a másik Ugrin kalocsai érseket, aki - csakúgy, mint az esztergomi érsek, három püspök és a nádor is - szintén hősi halált haltak.

Kálmán herceg a lovagi életeszményt testesítette meg. Soha nem fordult bátyja ellen, sőt, mindenben segítette. IV. Béla „karja és kardja" volt. A becsület és hűség eszményét testesíti meg szobra, melyet a város nevében dr. Krassay László alpolgármester, a gödöllői általános és középiskolák diákjai valamint civil szervezetek képviselői koszorúztak meg.

 

Balázs Gusztáv felvétele