Bővült a Szent István Egyetem

A Tessedik Sámuel Főiskola 2009. január elsejével a Szent István Egyetem szervezetébe olvadt és Tessedik Sámuel Egyetemi Központ néven működik tovább. Az integrációt az Országgyűlés december 8-i döntése tette lehetővé, amellyel módosította a felsőoktatási törvényt.

A Tessedik Sámuel Főiskola Szenátusa 2008. szeptember 8-án, a Szent István Egyetem Szenátusa pedig 2008. szeptember 10-én kezdeményezte a két intézmény integrációját. Az átalakulással nő az egyetem stabilitása, erősödik tudományos potenciálja, bővül hallgatóinak és oktatóinak mobilitása és szélesednek az intézmény oktatási szolgáltatásai.

A kibővült egyetemen agrártudományi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, műszaki tudományi, társadalomtudományi, természettudományi, orvos- és egészségtudományi, valamint pedagógusképzési területeken zajlik az oktatás. Az alapképzési rendszer (44 BSc/BA szak) felfutásával párhuzamosan a Szent István Egyetemen képzési struktúrájában már 21 MSc/MA szak szerepel. Az integráció lehetővé teszi a mesterszakok indítását Békés megyében.

A Szent István Egyetem szerepet vállal Békés megye fejlesztésében, ahol nagymértékű a munkanélküliség, magas arányú a fiatalok és a magasabban képzettek elvándorlása, a térségi vállalkozások munkahelyteremtő, profittermelő és külső tőkevonzó képessége pedig alacsony. A Tessedik Sámuel Egyetemi Központ földrajzi elhelyezkedése és az átalakuló intézmények hagyományai kiváló lehetőséget kínálnak a határon túli magyarok és egyéb nemzetiségű fiatalok képzésére.

A beolvadást követően a Szent István Egyetem az ország egyik legnagyobb intézményévé vált a vidékfejlesztés, az élelmiszertermelés- és biztonság, az agrárképzés- és kutatás területén.