Ciganológiai/romológiai gyűjtemény

A gyűjtemény a SZIE GTK, valamint a Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület közötti együttműködési megállapodás keretében a Szociológia Docentúra épületében működik. Könyvtárból, folyóirattárból, továbbá történeti- és néprajzi adattárból áll.

Magyarországon ez a gyűjtemény tesz leginkább lehetővé komplex kutatást a cigányság történelme, társadalmi helyzete és kultúrája iránt érdeklődők számára. A könyvek és periodikák mellett minden fontos hazai romákra vonatkozó dokumentáció egy helyen megtalálható. Különleges értéke a gyűjteménynek az egyedül-álló sajtóanyaga. Itt található meg legteljesebben az utóbbi 30 év roma sajtója, valamint a romákról megjelent cikkek. A történeti adat-tárban többek között a népességről, foglalkoztatásról, egészség-ügyi és művelődési viszonyokról szóló felmérések, intézkedési tervek találhatók. A néprajzi adattár folklórgyűjtéseket, kéziratokat, hagyatékokat tartalmaz.

Kutatóknak, egyetemi hallgatóknak, vagy bármely, romákról adatokat, szakirodalmat kereső érdeklődőnek segítséget nyújthat a gyűjtemény.

Nagy Pál