Százhúsz éves az állategészségügyi szolgálat

 120 éves az állategészségügyi szolgálat - 120 emlékérmet adtak át a jubileum alkalmából rendezett megemlékezésen december 12-én a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban.

Az eseményen előadást tartott Gőgös Zoltán, az FVM államtitkára, köszöntötte a megjelenteket dr. Fodor László, az Állatorvos-tudományi Kar dékánja és dr. Solti László, a SZIE rektora, míg a zárszót dr. Süth Miklós szakállamtitkár mondta.

Az ünnepség minden résztvevője megkapta dr. Kováts Jenő és dr. Korzenszky Emőd Az állat-egészségügyi igazgatásról (1867-2007) című kötetét, melynek előszavát idézzük:

 „... a kiegyezés után, le kellett rakni a ma­gyar állat-egészségügyi igazgatás alapjait és megteremteni ennek törvényi alátámasztását. Ezt jelentette az első állategészségügyi igazgatási törvény, az 1888. évi VII. törvénycikk az állategészségügy rendezéséről és a m. kir. állatorvosi szolgálat megteremtéséről. Ez a nagyjelentőségű, kiváló jogalkotás a megjelenésétől mintegy 60 évig volt hatályban. Ezen időszak alatt kialakult az állategészségügyi igazgatásnak egy viszonylag nyugodt, kiegyensúlyozott, jól bejára­tott formája. Ezen hosszú időszak során mindössze egyetlen átfogó, alapvető állat-egészségügyi törvény, az 1928. évi XIX. törvény és an­nak végrehajtási utasítása, a 100.000/1932. FM számú rendelet látott napvilágot. Erre is elsősorban az állatorvos-tudomány nagymérvű fejlődése következtében volt szükség, így a 20. század első felében egységes felfogás uralta az állategészségügyi igazgatást. (...)

 Ettől merőben eltér a század második felének állat-egészségügyi igazgatása. Ebben az időszakban egymás után nyolc alapvető, számos változást hozó, az előző kor előírásait sokszor figyelmen kívül hagyó állategészségügyi rendelkezés lépett hatályba. Ezek megjelenésében szerepet játszott a vesztes II. világháború után a mezőgazdaságban és ezen belül az állategészségügyi igazgatásban kialakult, problémákkal terhelt időszak, a gyakran változó politikai helyzet, a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése, a század végén az Európai Unióba történő belépésre való felkészülés. Mindezek a folyamatok esetenként po­zitív, de igen gyakran negatív hatással voltak az állategészségügyi igazgatás alakulására."

 Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvos-tudományi Kar professzora lebilincselő és gazdagon illusztrált előadásban ismertette az állategészségügyi szolgálat létrehozásához vezető történelmi utat. Ennek során a folyamat meghatározó személyiségeit is méltatta. Előadása közben nemcsak szavai elevenítették meg a múltat, hanem két kolléga is, akik a magyar királyi állatorvosok szolgálati egyenruhájában jelent meg. (Sótonyi professzor előadásának anyaga innen is letölthető: http://www.hungarovet.com/wp-content/uploads/2008/10/mavsz-versec-2008-drsotonyi-eloadas.pdf)

A jubileum alkalmából készült emlékérmeket dr. Süth Miklós adta át. Képeinken dr. Kovács Ferenc akadémikus, az Állatorvos-tudományi Egyetem volt rektora, dr. Solti László rektor és dr. Fodor László dékán veszik át az elismerést. Ezen a rendezvények kerültek átadásra a MÁOK díjai is. Mócsy-emlékérem kitüntetést vett át dr. Kégl Tamás és dr. Mile Sándor, míg a MÁOK országos küldöttközgyűlésének döntése alapján "Az év állatorvosa 2009" díjat dr. Bánfi András kapta.