Békéscsabai anziksz

 Az újévtől korábban kel a Nap a Szent István Egyetem égboltján, hiszen a „határunk" keletebbre tolódott. Most azonban, amikor Békéscsaba felé autózom, a tél eddigi leghidegebb hajnalán, csak bőven Jászberény, „az eddigi ismert föld" után, Alattyánnál kezd derengeni. Azután ködben hasítok Szolnokig, ahol már hajnalodik. S miután átrobogok a befagyott Körös hídján, elhiszem: odaérek a nyílt nap kezdetéig a Gazdasági Karra.

Úgy gondolkozom, hogy lapzártához közeledve a legjobb alkalom az ismerkedésre az új karok egyikével, ha magam is ellátogatok az iskolaválasztók meggyőzésére meghirdetett tájékoztatóra.

 Békéscsabán az első taxis, akitől megkérdezem, merre van a Főiskola, elmondja, sokat járt Gödöllőn, s ebédelt a Napsugár étteremben, amikor Dunakeszin szolgált de már húsz éve is van annak. Az egyik utcában egy felirat láttán elmosolyodom: „megelőztek" bennünket, a Gödöllői Búza-Borsó Termelési Rendszer Békéscsabai Kft-jének irodáját mutatja a cégtábla.

Majd egyszer csak, egy töltés mögül kiemelkedik a Gazdasági Kar épületegyüttese. Kiderítem, hogy a régebbi részei is fiatalabbak a gödöllői aula- és szemináriumi épületeknél, majd igazán az egy-két éve átadott modern, korszerű és szép tömbjein csodálkozom el.

 Belépve az épület főkapuján, szinte azonnal eszembe jut a lapunkban közölt rektori interjú indítása. Itt tényleg az Újvilágba csöppenve érzem magam, s szinte hiányzik egy biológiai vagy agrárkar: olyan gazdagok a folyosók és az aula zöld növényekben, mintha nem is a Dél-Alföldre, hanem egyenesen a trópusokra érkeztem volna.

*

A nyílt nap résztvevői között sem lepleződnék le, hiszen több szülő elkíséri csemetéjét, de természetesen bemutatkozom. Jóleső érzés látni, hogy lapunk különkiadását, a Felvételi Magazint dr. Puskás János rektorhelyettes is olvasásra ajánlja.

Ahány iskola, annyi szokás. Figyelemre méltó, hogy elsőként az idegen nyelvi képzésről kapunk tájékoztatást. Mit is kérdezett a taxis, amikor a főiskoláról érdeklődtem nála? Nyelvvizsgára jöttem? Bizonyára sokan érkeznek vonattal bizonyítványt szerezni a nyelvtudásukról és a négy kilométeres gyaloglás helyett taxiba ülnek.

 Dr. Máthé Ilona intézetigazgató, főiskolai docens elmondja, 2000 óta működnek Origo és Zöld út vizsgaközpontként is. A legtöbbre vállalkoznak: segíteni a hallgatóknak abban, hogy emberként és szakemberként is beteljesítsék álmaikat. A karon másod-szakirányként is választható az idegen nyelvi kommunikáció. Multimédiás laborban, számos idegen nyelvű szoftver használatával tanulhatnak a kar diákjai.

Dr. Patay Zoltán intézetigazgató, főiskolai tanár a műszaki menedzserképzést ismerteti. Magyarországon 12 felsőoktatási intézményben van műszaki menedzser képzés. Érdekesség, hogy a Szent István Egyetemen három karon is, ami a tanár úr szerint előrevetíti a hallgatók számára leghasznosabb oktatási együttműködés vízióját is. Békés megyében ezen a szakon a Gazdasági Kar az első fecske. Informatika és logisztika szakirány választható.

Dr. Nagy Zsuzsanna főiskolai docens arra mutat rá, hogy az andragógia alapszak az emberi erőforrás fejlesztésével segíti a gazdaság működését. A személyügyi szervező szakirányon tanulóknak érteniük kell a gazdaság működését, s egyben meg kell találniuk a hangot az emberekkel. Mi több, fejleszteni őket annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek egy-egy, nem ritkán új munkakör betöltésére.

 A Szent István Egyetembe történt integráció előnyei hamar jelentkeznek, mondja dr. Puskás János. Azzal érvel, hogy bővül a kar alapképzési kínálata és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karral közösen mesterszakok indítására is mód nyílik Békéscsabán. Felsőfokú szakképzéstől a mesterképzésig mindhárom diplomát meg lehet szerezni ebben a városban.

Meghirdeti a kar a gazdálkodás és menedzsment alapszakot is, amellyel párhuzamosan el lehet végezni a projekt menedzser asszisztens felsőfokú szakképzést. Az alapdiplomával rendelkezők a vezetés és szervezés mesterszakra jelentkezhetnek Békéscsabára. Elindul Gödöllővel közösen (mindkét helyen először!) a turizmus - vendéglátás alapszak is.

A megyeszékhelyen 1994 óta folyik közgazdászképzés, én is itt végeztem, mondja Borzán Anita dékán. A régióban elismert szakuk a pénzügy és számvitel. Nem kis részben azért, mert gyakorlati szakemberek oktatnak sok tárgyat. S amikor a hallgatók féléves gyakorlatra mennek, számosan a munkahelyüket is megtalálják. Végül a kar vezetője bejelenti: a dél-alföldi régióban elsőként hirdetik meg a pénzügy mesterszakot.

A tájékoztatók után többen általános intelligencia teszt megírására adják a fejüket. A tesztet kitöltő, és állami finanszírozású, nap-pali tagozatra felvételt nyerő legjobb 30 hallgató kiegészítő ösztöndíjat kap majd.

Én a többséggel tartok, hogy felfedezzem a korszerű és új könyvtár, a saját klub, majd a most felújított és bővített kollégium világát. Mindez, amit megemlítek, tágasságával, kerítetlenségével olyan kampuszra emlékeztet, mint amilyen Gödöllőn található. Bárkinek ajánlom a megtekintését!

(balázs)