Tisztelgés és kötelezvény

RÉTI L. LÁSZLÓ

Egyetemünk szenátusa úgy döntött, hogy a Gödöllői Tudományos Könyvtár elnevezése a jövőben Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár legyen. Alma Materünket jó híre és neve segítette, hogy ilyen módon is tiszteleghet a XX. századi egyetemes tudományosság nagy magyar gondolkodójának, európai formátumú alkotójának emberi személyisége, szakmai-történelmi és tudományszervező teljesítménye előtt. Az immár kilenc karúvá nőtt-gazdagodott univerzitás, a Szent István Egyetem kinyilvánította, tudtára adta „mindenkinek, akit illet", hogy értékválasztásában, szellemi és gyakorlati tevékenységében, ethoszában, erkölcsi és etikai tartásában azokkal az eddig is vallott-követett normákkal azonosul, amelyek a névadó nagy tudós személyiségét identifikálták. A kutatói kreativitás, a gondolkodói bátorság, az eredmények kritikai értékelése, a megélt valósághoz való eleven viszonyulás, az európaiság és a magyarság kapcsolatának kölcsönösen előnyös voltába vetett meggyőződés, a munkában tanúsított helytállás és az emberség, a humánum örök eszményei melletti cselekvő kiállás.

A névválasztás önbecsülés és kötelezvény a névadó munkásságának jobb megismerésére és szellemének méltó ápolására. S ez nem is kevés.