Mindenkinek – mindannyian

 Egyetemünk első idei kiadványaként jelent meg a Szent István Egyetem című lap Felvételi Magazin 2009 című különkiadása.

A 48 oldalas színes újság már a 2009. január 1-jével kibővült egyetem kilenc karának (Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Pedagógiai Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar) valamint Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézetének életébe nyújt bepillantást mind-azok számára, akik felsőoktatási intézménybe szeretnének felvételt nyerni.

A Felvételi Magazin olvasóit dr. Solti László rektor és Umenhoffer Péter, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke is köszönti írásával. A karok és az intézet 4-4 oldalon mutatkoznak be. A be-iskolázási kiadványban - amellyel 2000. évi megalakulása óta először jelentkezik az egyetem - tanárok, jelenlegi és volt hallgatók is megszólnak.

A különkiadás bemutatja az egyes szervezeti egységekben ápolt diákhagyományokat és ismerteti a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat.

Szerkesztette a Szent István Egyetem PR Bizottsága: Balázs Gusztáv, Csincsi Károlyné, Farkasné Inkret Judit (a bizottság vezetője), Ecseki Mónika, dr. Lakatos Vilmos, Oláhné Sápi Katalin, dr. Orosz Szilvia, Pekár István, Suppán Józsefné, Szakál Zoltán, Varró Ferencné.

Rövid összeállításunkban a Felvételi Magazin néhány írásából idézünk.

Mostanában divat tudásgyáraknak nevezni a felsőoktatási intézményeket, de akik bebocsájtást nyernek a kapuikon, hamar rá kell ébredniük, hogy a tudást nem gyártják. Az ismereteket még csak nem is megszerezni lehet, hanem - képessége és tehetsége szerint - kinek több, kinek kevesebb erőfeszítéssel meg kell tanulni. (Dr. Solti László rektor)

*

Több forrásból alátámasztott tény, hogy az egyetemen szerzett végzettségek nem csak hazánkban, de az egész világon a legkeresettebb végzettségek közé tartoznak. Nálunk, a Szent István Egyetemen megkaphatod azt a gyakorlatias, szakmailag is elismert képzést, amire szükséged lehet. (Umenhoffer Péter, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke)

*

A Zagyva-partja, annak kőhídja, az apátság barokk épületei, a város templomai, a belvárosi templom óránként felhangzó harangjátékával, képzőművészeti kiállításai, az egykori Jászkürt fogadó kort idéző épülete kedves hangulatot árasztó sétákra hív. Ezeket az utcákat rótta egykor Déryné Széppataki Róza, Székely Mihály, Gerevich Aladár, Rácz Aladár... (Dr. Barkó Endre, az Alkalmazott Bölcsészeti Kar dékánja)

*

Karunk Európa egyik legrégebbi állatorvosképző kara, ahol 1787 óta megszakítás nélkül folyik az oktatás. Bár a képzés hangsúlyai az eltelt több mint két évszázad alatt sokat változtak, az a cél, hogy a nemzetközi színvonalhoz igazodó, jól képzett állatorvosokat bocsássunk ki, nem változott. (Dr. Fodor László, az Állatorvos-tudományi Kar dékánja)

*

Átalakulóban a világ és ebben a forgatagban 3 terület köré csoportosulnak a társadalmi-gazdasági változások. Az egészségügyben, a szociális területen és a turizmusban gyökeres átalakulások kezdődtek el és mennek végbe. A kiépülő rendszerekhez új képzettségű szakemberek kellenek; olyanok, akik a globális ismeretek birtokában képesek a lokális cselekvésekre. (Dr. Köteles Lajos, az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet igazgatója)

*

Önök, akik még a pályájuk legelején tartanak, most kerülnek igazán olyan döntés elé, ahol szövetséget köthetnek a törekvéssel. Fontos, hogy olyan felsőfokú intézményt válasszanak, ahol megtalálják a sikeres életpályához szükséges feltételeket, és ahol a lankadó lendület felgyorsítható, a figyelmet elterelő, hamis célt felvillantó kísértéseket kivédhetők. (Dr. Villányi László, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja)

*

Beiskolázásunk eredményessége érdekében igyekszünk kielégíteni a térség növekvő igényét a gyakorlatorientált képzésekben diplomát szerzett szakemberek iránt, ezért gyakorlattal (jog, bankismeret, biztosítás, adózás, ellenőrzés, társadalom-biztosítás stb.) rendelkező szakembereket vonunk be az oktatásba. A képzéseink gyakorlati elismerését igazolják a társadalmi és gazdasági életből származó megrendelések. (Dr. Borzán Anita, a Gazdasági Kar dékánja)

*

Bár az oktatási programok elnevezése és a megszerezhető végzettség egységes a hazai felsőoktatásban, a Gépészmérnöki Kar egyedülálló hallgatóközpontúsága, oktatóink szakmai kvalitása, elkötelezettsége és nem utolsó sorban a hamisítatlan egyetemi környezet ideálissá teszi Gödöllőt a műszaki felsőfokú tanulmányok iránt érdeklődők számára. (Dr. Szabó István, Gépészmérnöki Kar dékánja)

*

A tartamos, fenntartható mezőgazdaság alapja, hogy egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása közben a természeti- és ember alkotta környezetünk értékeit, az élővilágot, az ivóvizet, a talajt, a levegőt és a tájat is megőrzi. Biztonságosan élni és termelni csak egészséges környezetben lehet: az éltető vidék az az örökségünk, amit a jövő nemzedékei számára meg kell őrizni. (Dr. Csányi Sándor, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja)

*

A Pedagógiai Kar az Alföld egyik legpatinásabb, közel 200 éves szellemi múltra visszatekintő intézménye, amely Tessedik Sámuel és Vajda Péter pedagógiai örökségére, a szarvasi és a békéscsabai tanítóképzés, valamint az 1959 óta felsőfokúvá, majd főiskolai szintűvé vált óvóképzés értékeire épül. (Dr. Lipcsei Imre, a Pedagógiai Kar dékánja)

*

Aki az Ybl diplomáját viszi magával, az talál magának munkát. Tudják, hogy aki nálunk tanult annak az épülete nem ázik be, nem dől össze, nem szennyezi a környezetet, nem vesz el többet a közösből, mint amennyi feltétlenül szükséges. (Dr. Makovényi Ferenc, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja)

*

Nemzetközi kapcsolataink révén, az Erasmus program keretében vagy nyári gyakorlaton egyre több hallgató tölt el hosszabb-rövidebb időt külföldi társintézményünkben (pl. Belgiumban, Angliában, Finnországban, Hollandiában, Japánban). Takácsné dr. Hájos Mária, a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar dékánja)