Gépészhumor – anno 1977.

Mottó: „Egy újszülöttnek minden vicc új"

 

Pogácsás György

Előadáson:

- A buta emberrel nem szabad dolgoztatni, de a tudatlannal igen, mert az legalább megtanulja.

 

Váradi János

Géptan előadáson:

A prof. magyaráz a hallgatóságnak:

... Az emberekkel tudni kell bánni, hiszen bármikor lebuktathatnak egy mérnököt és ehhez csak az kell, hogy minden utasítását mereven betartsák.

 

Ember Mihály

Javítás előadáson

... Nehogy megtörténjen javítás vizsgán az, ami egy levelezős kollégájukkal. Kértem, hogy rajzolja fel a széles prizmát. A szerencsétlen pedig burgonyaprizmát rajzolt fel. Mondanom sem kell, hogy járt. Valami gazdász beütés lehetett a családjában.

 

Bánházi János:

A Gramoxon minden zöldet kiírt, kivéve a Fradit.

 

Kocsis Károly

Sembery Péter és Kocsis Károly vizsgáztatnak. A hallgató belép, kezében zöld színű füzetecskével. Kocsis megszólítja:

- Ezek közül legyen szíves kihúzni egy tételt, és ott helyet foglalni.

Mire Sembery megjegyzi:

- Te, ezzel ne húzass tételt. az AGROTRÖSZT-nél főosztályvezető és engem keres a tökmagválogató ügyében.

Kocsis meglepődve:

- Csodálkoztam is, honnan vette ezt a zöld indexet!

 

Szabó Lajosné

Gyakorlaton:

Hőtan gyakorlaton megjegyzi: (katalógus helyett.)

- Mivel nincs logarlécük, nem jelent az ittlétük jelenlétet!

 

Sibalszky Zoltán

Elektrotechnikából délelőtt nagy vizsgáztatás folyik. Eredménye az lett, hogy jó néhány hallgatót sikerült kirúgnia.

Délután barlangászkodni megy a hallgatókkal. Egy sötét helyen pihenőt tartanak. Az egyik hallgató megszólal:

- Remélem tanár úr, érzi a súlyát annak, hogy az itt levő hallgatók közül délelőtt öt megbukott!

 

Walz Géza

Munkásvédelem vizsga alatt elhangzik egy szúró kérdés:

- Mi a fekete-fehér öltöző?

A felelő nem tudta kellőképpen a tananyagot. Gondolkodóba esett, majd felrajzolt egy ábrát és ekképp folytatta:

- A kérdés a színdinamika témakörébe tartozik. Köztudomású, hogy az öltöző alapterülete kicsi, ezért fekete-fehér csempével rakják ki, hogy a dolgozó tágasabbnak, nagyobbnak érezze...

Döbbent csend után Walz óriási röhögésben tört ki. /Aznap mindenki átment a vizsgán. A felelő is./

 

Szendrő Péter

Hegesztési feladatok beadásakor látja, hogy a hallgató gyöngybetűkkel felírt dossziéján ez áll: HEGGESZTÉSI FELADAT.

Mire Szendrő:

- A fenék barátom, az a két „g".

 

Ruda Győző

Teodolitkezelésből vizsgáznak az ötödéves hallgatók. Egy lámpaoszlop magasságát kellett megmérni adott távolságról. A hallgató állítgatja a műszert, majd a végén odaszól a tanársegédnek:

- Tanár úr, kicsit közel vagyunk az oszlophoz, nem lehetne hátrább vinni?

Ruda /a legnagyobb komolysággal/:

- A lámpaoszlopot?

 

Benczik László

Nagylelkűség

Két levelező hallgató vizsgázik ábrázoló geometriából, de az alapfogalmakkal sincsenek tisztában. Benczik megszánja őket:

- Elég ennyi kollégák! Adok egy kettest, osszák szét!