Kedves Gólyák!

 Amikor soraimat írom, hogy az egyetemi újság hasábjain az elsők között köszöntsem önöket új alma materük falai között, folyosóinkon már elcsendesültek a nyár eleji ballagások és diplomaosztó ünnepségek keltette örömhullámok. Még tart a nyári szünet, de már célba értek a fölvett és beiratkozásra készülő új egyetemistáknak küldött SMS-üzenetek. Augusztus második felében, államalapító - és az egyetem névadó - királyának ünnepe tájékán újra benépesülnek a kampuszok, s mintegy varázsütésre, felébred mindannyiunkban a kíváncsiság, vajon mit hoz az első találkozás az újdonsült egyetemi polgárokkal, a gólyákkal. Hiszen miattuk izgalmas minden becsengetés, mert ők hoznak új hírt és friss szellemet a fiatalok világából.

Egy egyetem persze nem változtathatja évről-évre azt, hogy mit vár el és mit ajánl hallgatóinak felsőfokú tanulmányaik idején. Az eddigiekhez hasonlóan tehát azt szeretnénk, ha nem csak úgy eltöltenék a 3-5 tanulmányi évet, hanem eltökéltek lennének abban, hogy tudásfedezetű diplomát szerezzenek. Mi pedig vállaljuk a színvonalas oktatást, vagyis mindazt, ami ránk esik a használható diploma feltételeiből.

Univerzitásunk küldetése, hogy az élhetőbb környezetért dolgozzék. Hatan üljük körül az asztalt, az egyetemnek hat kara van. Mindnyájunknak - oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak - megvan a maga feladata e hivatás teljesítésében, legyen szó az emberi erőforrás, az épített környezet, a mezőgazdaság, a vidék fejlesztéséről egyaránt. Fakultásainkon szerteágazóan vizsgáljuk az ember, a természet, a környezet, a gazdaság és a társadalom a valóságban is egymásba kapcsolódó kérdéseit, amelyekre a gyakorlatban is használható és érvényes válaszokat keresünk. Az ismereteket a tudományos gondolattól a termékig, az állatgyógyászattól az építészetig, a pedagógusképzéstől a mérnök- és közgazdászképzésig számos változatban kínáljuk.

Magyarországnak most rendkívül erős versenyben kell helytállnia. Sok helyütt és mindenfelé elmondtam, ezért most a gólyákat is arra ösztönzöm, hogy legyenek partnerek a XXI. század színvonalán végzett munkában, hogy tanuljunk és együtt hasznosítsuk mindazt, amink van. A mostani élelmiszerválság arra tanít, hogy becsüljük meg természeti erőforrásainkat, kivált a mezőgazdasági termelés lehetőségeit.

A Szent István Egyetem nagyra tartja és megbecsüli agrárhagyományait. A legjobb tudásunk szerint képviseljük azt az álláspontot, hogy a késztermékek piacán kell erősíteni pozícióinkat. Ehhez a legkorszerűbb biológiai, műszaki, közgazdasági ismeretekre van szükség, amelyek gazdag tárházát kínáljuk elsajátításra. Remélem, hogy ezekből az értékekből a gólyatáborokban is sikerül felvillantani néhány kincset önöknek.

S mivel álláspontunk szerint az egyetemnek szakmailag felkészült, gondolkodó és kulturált embereket kell kibocsátania, kérem, éljenek a lehetőségekkel, tanórán és azon kívül, a tudományos diákkörökben, a szakkollégiumokban, az egyetemi civil szervezetekben, az egyetemi kulturális- és sportéletben!

Végezetül azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, előbb gólyaként, később esküt tett egyetemi polgárként, majd felavatott egyetemi hallgatóként! Alapozzák meg a jövő szép emlékeit!

Dr. Solti László
rektor