Közös nevezőn a Könyvtárvezetői Kollégium

 Április 8-án ült össze először szakmai megbeszélésre a SZIE Egyetemi Könyvtár Könyvtárvezetői Kollégiuma. Az egyetem 9 karának mind a 7 szakkönyvtára képviseltette magát.

SZABÓNÉ SZÁVAY JUDIT

könyvtár főigazgató

Nem ez volt az első találkozásunk, hiszen a könyvtárak már az integráció előkészítő szakaszában megismerkedtek egymással. Komoly, szakmai kérdések megbeszélésére azonban ez volt az első alkalom.

 Az időpont megválasztását az is indokolta, hogy az Egyetemi Szenátus által elfogadott és életbe lépett új SZMSZ pontosan tartalmazza az Egyetemi Könyvtár szervezeti felépítését és feladatait. A karok által fenntartott tagkönyvtárak - mint nyilvános szakkönyvtárak - alaptevékenységükben az egyetem hallgatóit, oktatóit, kutatatóit látják el szakmai információval. Ezen a szinten, függetlenül az oktatott szakterülettől, küldetésükben, szolgáltatásaikban és fejlesztési terveikben azonos koncepciót követnek, amelyet az RRP 1. sz. intézkedési terve „Intelligens tanulási környezet létrehozása" c. dokumentum is alátámaszt.

Az egyetemi könyvtári feladatokat egészítik ki a karok és a régiók speciális feladatai és elvárásai. Ma már egyre gyakoribb a könyvtár és könyvtáros új „definíciója". A hívószó a tudásközvetítés, az információ-szerzés, a kreativitás és az élethosszig tartó tanulás támogatása. Elengedhetetlen az informatikai infrastruktúra magas szintű ismerete az elektronikus információ továbbításához, és az aktív részvétel az egyetemi szolgáltatások támogatásában, az intézményi tudásvagyon közvetítésében.

A tagkönyvtárak közül a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár vállalta az e-learning koordinálását, és szorosabb együttműködése az Informatikai Központtal új lehetőségek kibontakozását ígéri.

Az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum a szakirodalmi információellátás biztosítását koordinálja.

A közeljövőben az új kihívásoknak csak úgy tudunk megfelelni, ha minden tagkönyvtár saját erejéhez képest vállal a közös kötelezettségekből.

*

A megbeszélés során kiemelten kezeltük azokat a feladatokat, melyek minden könyvtárra egyforma súllyal hárulnak:

1. Tevékenységének bemutatása írott és elektronikus formában.

2. Az Egyetemi Könyvtár közös fejlesztési stratégiájának kialakítása.

3. A pályázatokban összehangolt célok megfogalmazása.

4. A tartalomszolgáltatás népszerűsítése és a felhasználóképzés szervezése.

5. A TEK könyvtárainak bekapcsolódása a közös HUNTÉKA könyvtári rendszerbe.

6. A külföldi folyóirat-rendelés és az elektronikus adatbázisok beszerzésének egyeztetése.

7. Az egyetemi adattárak kialakításában való aktív részvétel.

8. Minőségbiztosítás.

*

A megvalósítás a területi széttagoltság miatt csak modern informatikai háttérrel teremthető meg: virtuális szolgáltatásokkal és management eszközökkel.

Mindannyian tudjuk, hogy az egyes könyvtárak helyzete nagyon különböző. A közös munka és „együttgondolkozás" célja az, hogy megfeleljünk az MAB akkreditációjában megfogalmazott követelményeknek, amelyek között hangsúlyosan szerepelnek az egyetemi tudásközpont és a tartalomszolgáltatás magas szintű szolgáltatásai. A könyvtárak elkötelezettek, szakember gárdájuk a biztosíték arra, hogy meg tudnak felelni az elvárásoknak.