Besztercebányai „ezüst”

 Április 23-án rendezték meg Besztercebányán a helyi Bél Mátyás Egyetem szervezésében az Economic Theory and Practice - Students´ View című nemzetközi tudományos konferenciát. A rendezvényen a helyieken túl részt vettek lengyel, román és magyar diákok is. A Szent István Egyetem békéscsabai Gazdasági Karát négy diák és dr. Simon Imre főiskolai docens képviselte.

Bányai Kriszta II. évfolyamos gazdálkodás és menedzsment szakos, Bodnár Gábor II. évfolyamos műszaki menedzser szakos, Forgó Norbert II. évfolyamos pénzügy és számvitel szakos, illetve Plavecz Ádám II. évfolyamos gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatók vettek részt a konferencián, amelyen, mint team jelentek meg. Békés megye tőkeabszorpciós képességének különböző vonatkozásait (humán erőforrások, gazdasági erő és innováció, a nemzeti fejlesztési tervek hatásai, intézményi feltételek) mutatták be az egyes prezentációk. Tanulmányaikat és angolul megtartott előadásaikat a szakmai zsűri második helyezéssel díjazta.

A konferencia számos hasznos tapasztalattal szolgált; a nemzetközi kapcsolatok ápolásán túl, lemérhettük, hogy karunk diákjai hol tartanak a többi, közép-európai intézmény diákjaihoz mérten. Mint az elért helyezés is bizonyítja, a SZIE Gazdasági Kara képes megfelelni az egyre élesebb regionális versenynek és egy nemzetközi megmérettetésen is képes sikeresen helytállni.