Helyezettek, különdíjasok

(Április számunkban közöltük a szekció egyetemi első helyezettjeit. A következőkben a további helyezetteket és díjazottakat soroljuk fel, a GTK érintett hallgatói nélkül, akik egy másik összeállításban szerepelnek lapunk 14. oldalán)

Agrárműszaki Tagozat

III.: Koncz Annamária SZIE GÉK témavezető: Tarjányi Zsuzsanna klimatológus, dr. Tóth László egyetemi tanár, dr. Schrempf Norbert egyetemi adjunktus

Állatélettan-Állategészségügy Tagozat

II.: Mátis Gábor SZIE ÁOTK témavezető: dr. Domokos Mónika tanszéki munkatárs

III.: Tombácz Kata SZIE ÁOTK témavezető: Cságola Attila tudományos segédmunkatárs, dr. Tuboly Tamás egyetemi docens

A Fővárosi Állat- és Növénykert könyvjutalma: Bohák Zsófia SZIE ÁOTK témavezető: dr. Langer Dóra klinikus állatorvos

A Magyar Mezőgazdaság Lapkiadó féléves előfizetése (Állatorvosok Lapja): Mátis Gábor

A Magyar Mezőgazdaság Lapkiadó 1 éves előfizetése (Állatorvosok Lapja): Bohák Zsófia

A Gödöllői Múzeum különdíja: Sótonyi Kata SZIE ÁOTK Témavezető: dr. Csende Zsolt egyetemi docens, dr. Szabó Ferenc klinikai állatorvos

A SZIE MKK különdíja: Nagy Gergely SZIE MKK Témavezető: dr. Barna Judit tudományos főmunkatárs, Végi Barbara tudományos munkatárs

Állatgenetika és -biotechnológia Tagozat

III: Török Éva SZIE MKK témavezető: dr. Révay Tamás tudományos főmunkatárs, dr. Szalai Tamás egyetemi docens

A Fővárosi Állat- és Növénykert könyvjutalma: Varga Eszter SZIE MKK témavezető: dr. Dinnyés András egyetemi tanár, Polgár Zsuzsanna PhD hallgató

A Gödöllői Múzeum különdíja: Bontovics Babett SZIE MKK témavezető: dr. Gócza Elen tudományos munkatárs, dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár

Állattenyésztéstani I. Tagozat

II.: Kotrik László SZIE MKK témavezető: Lefler Kinga Katalin tanszéki mérnök, dr. Szabó Tamás tudományos munkatárs

A Magyar Mezőgazdaság Lapkiadó féléves előfizetése (Állattenyésztők Lapja): Kotrik László

A Gödöllői Múzeum különdíja: Rozgits Károly SZIE ÁOTK témavezető: dr. Szathmári László egyetemi docens

A SZIE MKK különdíja: Bencsik Dóra SZIE MKK témavezető: dr. Szabó Tamás egyetemi adjunktus, dr. Baska Ferenc egyetemi docens, Csenki Zsolt tanszéki mérnök

Állattenyésztéstani II. Tagozat

III.: Galló Judit SZIE MKK témavezető: dr. Hausenblasz József tudományos munkatárs, Pap István Tibor tenyésztésvezető

A SZIE MKK különdíja: Galló Orsolya SZIE MKK témavezető: Pajor Ferenc tanszéki mérnök

Kertészeti Tagozat

A Magyar Mezőgazdaság Lapkiadó 1 éves előfizetése (Kertgazdaság): Komjáthy László György SZIE MKK témavezető: dr. Pék Zoltán egyetemi adjunktus

Környezetgazdálkodás I. Tagozat

A Vidék Hangja Magazin prezentációs jutalma: Kis Szilvia SZIE VKK témavezető: dr. Jakab Gusztáv, főiskolai docens

A GATE Zöld Klub könyvjutalma: Saláta Dénes SZIE MKK témavezető: dr. Lábadi Károly egyetemi docens, dr. Malatinszky Ákos egyetemi adjunktus

Környezetgazdálkodás II. Tagozat

II.: Benedek Szilveszter SZIE MKK témavezető: dr. Füleky György egyetemi tanár, dr. Márton László tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens

III.: Nagygyörgy Emese Dalma SZIE MKK témavezető: Óbert Mária egyetemi tanársegéd

A Vidék Hangja Magazin prezentációs jutalma: Haulik Beatrix Ibolya SZIE MKK témavezető: dr. Dudásné Posta Katalin egyetemi docens

Környezetgazdálkodás III. Tagozat

II.: Szabó Gabriella SZIE MKK témavezető: Kaszab Edit tanszéki mérnök

III.: Sebők Flóra SZIE MKK témavezető: dr. Dobolyi Csaba tudományos főmunkatárs

A Vidék Hangja Magazin prezentációs jutalma Cseh Renáta Katalin SZIE MKK témavezető: Csúrné dr. Varga Adrienne egyetemi adjunktus, Homoki Hajnalka tanácsos, GMO felelős

A Gödöllői Múzeum különdíja: Petneházi Norbert SZIE VKK témavezető: dr. Rácz Istvánné főiskolai docens, Bíróné dr. Oncsik Mária tudományos főmunkatárs

Növényegészségügyi I. Tagozat

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtárának különdíja: Lázár Nelli SZIE MKK témavezető: Körösi Katalin PhD hallgató, dr. Virányi Ferenc egyetemi tanár

Növénygenetika és -biotechnológia Tagozat

III.: Major Péter SZIE MKK témavezető: dr. Silhavy Dániel tudományos főmunkatárs, dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár

A SZIE MKK különdíja: Tóth Zsófia SZIE MKK témavezető: dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár, dr. Kovács László egyetemi tanár

Növénytermesztéstan I. Tagozat

III.: Oravecz Viktória Mária - Pál Erzsébet SZIE VKK témavezető: dr. Izsáki Zoltán egyetemi tanár, Ollai Ignác tanszéki mérnök

Magyar Mezőgazdaság Lapkiadó 1 éves előfizetése (Magyar Mezőgazdaság): Lőrincz Borbála SZIE MKK témavezető: dr. Hajósné dr. Novák Márta egyetemi docens, Szalay Rita

SZIE MKK különdíja: Dankó Pál Áron - Kolarovszki Tamás SZIE VKK témavezető: dr. Izsáki Zoltán egyetemi tanár, Németh Tamás főiskolai adjunktus

Béres Alapítvány különdíja: Lőrincz Borbála

Növénytermesztéstan II. Tagozat

Magyar Mezőgazdaság Lapkiadó 1 éves előfizetése (Kistermelők Lapja): Simon Károly SZIE MKK témavezető: dr. Birkás Márta egyetemi tanár

Takarmányozástani Tagozat

A Gödöllői Múzeum különdíja: Ancsin Zsolt SZIE MKK témavezető: Balláné dr. Erdélyi Márta egyetemi docens

A SZIE MKK különdíja: Vörös Annamária SZIE MKK témavezető: dr. Hausenblasz József tudományos munkatárs

Természetvédelmi Állattani Tagozat

A SZIE MKK különdíja: Boczonádi Zsolt SZIE MKK Témavezető: dr. Müller Tamás tudományos munkatárs, Csorbai Balázs Ph.D. hallgató

Természetvédelmi Növénytani Tagozat

III.: Ádám Szilvia SZIE MKK témavezető: dr. Penksza Károly egyetemi docens, dr. Kevey Balázs egyetemi docens, dr. Csontos Péter tudományos tanácsadó

A GATE Zöld Klub könyvjutalma: Szentes Szilárd SZIE MKK Témavezető: dr. Penksza Károly egyetemi docens, dr. Tasi Julianna egyetemi docens, dr. Bartha Sándor tudományos tanácsadó

A SZIE Környezetvédelmi Szakkollégium könyvjutalma: Ádám Szilvia

Vadgazdálkodási Tagozat

II.: Hajdu Márk SZIE MKK témavezető: dr. Katona Krisztián egyetemi adjunktus, dr. Szemethy László egyetemi docens

A Gödöllői Múzeum különdíja: Schally Gergely Tibor SZIE MKK témavezető: dr. Szemethy László egyetemi docens, dr. Csányi Sándor egyetemi tanár

OTDT Prezentációs díjra pályázó hallgató: Bohák Zsófia SZIE ÁOTK