Konferencia a multikulturális oktatásról és az európai állampolgárságról

 Nemzetközi tanácskozáson vettek részt egyetemünk kutatói, oktatói a közelmúltban. A konferencia szervezői, dr. Farkas Tibor és Kassai Zsuzsanna, a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet munkatársai a Socrates Grundtvig (MEEC) projekt keretein belül szlovákiai, spanyol és magyarországi előadókat hívtak meg.

Dr. Puskás János rektorhelyettes üdvözlő szavai után Danka Moravčíková, a nyitrai egyetem oktatója, az európai állampolgárság társadalmi dimenzióit tekintette át, valamint ismertette az említett MEEC projekt kutatási eredményeit is. A kutatásai szerint az állampolgárság szociális dimenziójának van egy régebbi és egy újabb felfogása. A régi szerint az állam kötelessége a szociálisan hátrányos helyzetűek és a rászorultak ellátása. Az új felfogás viszont a hátrányos helyzetűek jogaira helyezi a hangsúlyt, miszerint nekik is joguk van a közéletben és a gazdaságban való teljes mértékű részvételre valamint ezeknek a jogoknak a társadalom többi tagja általi elismerésére.

Dr. Farkas Tibor, a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet oktatója a multikulturális oktatás magyarországi esélyeiról tartott prezentációt. Hangsúlyozta, hogy a multikulturális oktatásnak országonként eltérő a tartalma és a célcsoportja. Nálunk elsősorban a cigány és nem cigány tanulók, hallgatók és felnőttek oktatásánál kellene megjelennie azoknak a sajátos oktatási-nevelési módszereknek, amelyek elősegítik a cigány közösségek integrációját és megkönnyítik az együttélést.

Kassai Zsuzsanna ugyancsak kutatási erdményeket ismertetett. A gödöllői hallgatók körében készült felmérés egyrészt az bizonyítja, hogy az állampolgársággal kapcsolatos attitűdök csak igen szerény mértékben változtak az utóbbi időben, valamint azt, hogy a hallgatók politikailag inaktívak. A demokrácia jelenlegi helyzetét igen kedvezőtlenül ítélik meg, viszont a választásokon szívesen gyakorolják jogaikat.

Goda Pál, a Gazdaság- és Szervezéstudományi Doktori iskola hallgatója, a multikulturalizmushoz kötődő fogalmakat tekintette át. Megállapította, hogy például az integráció, az asszimiláció, a xenofóbia, a diverzitás vagy a diszkrimináció egészen mást jelent Magyarországon, mint Nyugat-Európában.

Kenderfi Miklós, a Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző Intézet oktatója az interkulturális sokk témakörét vázolta. A kibővült Európai Unióban egyre gyakoribb a különböző kultúrákból érkező munkavállalók találkozása és közös munkavégzése. Számos olyan dimenzió van, amelyek segítségével az ekkor fellépő kulturális különbségek leírhatóak, és számos olyan megoldás is létezik, amely által az ilyenkor előforduló kulturális sokk is kezelhetővé válik, tudtuk meg a prezentációból.

Az Európai Unión belüli nyelvi sokféleséget állította előadásának középpontjába Katarína Klimentová, a nyitrai egyetem PhD hallgatója. Arra kereste a választ, hogy vajon az EU 23 hivatalos nyelvének a használata lehetővé teszi-e a hatékony kommunikációt a tagországok között. Megállapította, hogy ez csak akkor jöhet létre, ha az állampolgárok több idegen nyelven is egyaránt jól beszélnek. Az általa bemutatott táblázatból kiderül, hogy Magyarország az unión belül e tekintetben a leghátrányosabb helyzetben van.

Aurora Garcia, az oviedói egyetem oktatója előadásában a szereotípiák jelentőségéről beszélt az európai állampolgársággal kapcsolatban. Kiderült, hogy a sztereotípiák sok esetben hátráltatják az európai állampolgárság erősítését, s ezek bemutatása (lásd Entrópia installáció) adott estben sértődésekhez vezethet. Kiderült az is, hogy a legjobb sztereotíp elképzeléseket az egymáshoz közeli országok tudják egymásról megalkotni.

A tanácskozást dr. Puskás János zárta. Hangsúlyozta, hogy az egyetemek közös képzések kialakításával és diplomák kiadásával tudják a multikuturalizmust és egyben a versenyképességet erősíteni. Azok az egyetemek, amelyek ebben a versenyben lemeradnak, nem csak a piaci pozíciójukat veszíthetik el, hanem egyetemi vagy főiskolai státuszukat is.

A sikeres konferencia résztvevői az előadások után egy szentendrei kiránduláson vettek részt, ahol egy igazi multikulturális kisváros látnivalóival ismerkedtek meg.