GTK az OTDK-n

A hagyományoknak megfelelően áprilisban megrendezték a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Karunk 5 szekció munkájában vett részt. Oktatóink az 5 szekció szervező és bíráló bizottságaiban tagként és elnökként, valamint témavezetőként vettek részt a következőkben közölt részletezésben. Hallgatóink - összesen 33 fő, összesen 28 díjat, köztük 5 első helyezést, 5 második helyezést, 5 harmadik helyezést, 14 különdíjat nyerve - 3 szekció 18 tagozatába nyújtottak be dolgozatot. Minden az OTDK-ra benevezett hallgatónk részt vett a konferencián.

A Közgazdaságtudományi Szekciót április 6-8-ig a Debreceni Egyetemen az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, valamint a Közgazdaságtudományi Kar közös rendezésében bonyolították le. A kiválóan megszervezett konferencián 45 főiskolai és egyetemi kar képviseletében közel 500 hallgató vett részt. A Szent István Egyetemről a 28 témakör keretében szervezett 35 tagozaton 25 hallgató mutatta be munkáját. Közülük húszan a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, öten a társkar, a Gazdasági Kar hallgatói voltak. A GTK-s hallgatók munkáját 14 témavezető, a GK-s hallgatókét 4 témavezető segítette.

Urbánné Malomsoki Mónika kari TDT elnök a szekció szervezésének munkájából vette ki részét. A bíráló bizottságok munkájában a GTK több vezető oktatója vett részt. Az Ágazati Gazdaságtan Tagozat elnöke dr. Takács István egyetemi docens, a Fogyasztói Magatartás Tagozat elnöke dr. Lehota József egyetemi tanár, a Módszertan Tagozat elnöke dr. Szűcs István egyetemi tanár, a Tőke- és Pénzpiacok II. Tagozat elnöke dr. Borszéki Éva egyetemi docens voltak.

Tagként szerepeltek az egyes tagozatok bíráló bizottságaiban a következő GTK-s oktatók: Humánerőforrás- menedzsment Tagozat: Csehné dr. Papp Imola egyetemi docens, Logisztika Tagozat: dr. Komáromi Nándor egyetemi docens, Munkaerőpiac Tagozat: dr. Hajós László egyetemi tanár, Stratégiai Menedzsment Tagozat: dr. Noszkay Erzsébet egyetemi docens, Területfejlesztés Tagozat: dr. Káposzta József egyetemi docens, Vállalatelemzés és Tervezés Tagozat: dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens.

A szekció keretén belül a következő hallgatók mutatták be munkájukat:

Fogyasztói Magatartás Tagozat:

Krupincza Mariann: „Egy másik nemzedék" - Az emo egy kívülálló szemével, témavezető: Herczeg Tamás c. főiskolai docens, GK

Mácsai Éva: Az egészségtudatosság megjelenése az élelmiszer-fogyasztásban (empirikus kutatás az emésztési problémákkal küzdők körében) II. díj témavezető: Gyenge Balázs egyetemi adjunktus, GTK

Gazdaságpolitika II. Tagozat

Havay Dóra Anna: A hazai magánnyugdíj-pénztári rendszer hatékonysági vizsgálata II. díj témavezető: dr. Borszéki Éva egyetemi docens, GTK

Humánerőforrás-menedzsment Tagozat

Berkes Ágota: Az emberi erőforrás- menedzsment szerepe, avagy hogyan mérjük az értékteremtést egy konkrét vállalat esetében III. díj témavezető: dr. Fekete Rita egyetemi adjunktus, GTK

Internet-, online-, mobilmarketing Tagozat

Gorelov Iván: Online szakértői rendszer kiépítése és marketing terve Különdíj témavezetők: dr. Komáromi Nándor egyetemi docens és dr. Pitlik László egyetemi docens, GTK

Környezetgazdaságtan Tagozat

Bruder Márton: Az életminőség javítása az erdészeti ágazaton keresztül III. díj témavezető: dr. Kovács Dezső egyetemi docens, GTK

Logisztikai Tagozat

Béres Dániel: Egy papíripari termékek disztribúciójával foglalkozó vállalat telephely-választási kérdéseinek vizsgálata I. díj témavezető: dr. Takács István egyetemi docens, GTK

Molnár Anna: Kooperáció a logisztikában, mint értékteremtő tényező témavezető: dr. Szegedi Zoltán egyetemi docens, GTK

Szakál Gyöngy: Ellátási lánc, logisztikai szűkkeresztmetszetek megszüntetése profitoptimalizálási rendszerrel Különdíj témavezető: dr. Takács István egyetemi docens, GTK

Marketingstratégia I. Tagozat

Miczinger Kinga Éva: Kis üzlet lehet még NAGY üzlet? Különdíj témavezető: dr. Komáromi Nándor egyetemi docens, GTK

Marketingstratégia II. Tagozat

Rácz Georgina: A nonprofit marketingstratégia vizsgálata az állatvédő szervezetek példáján keresztül empirikus kutatás segítségével I. díj témavezető: Gyenge Balázs egyetemi adjunktus, GTK

Munkaerőpiac Tagozat

Kuti Zsófia: A legfontosabb humán értékek - kutatás a Szent István Egyetem levelező és távoktatás formában tanuló hallgatók körében (2007/2008) témavezető: dr. Rudnák Ildikó egyetemi adjunktus, GTK

Makó János: Szakközépiskolások szakmai tájékozottsága és munkaerő-piaci ismerete I. díj és javaslat Prezentációs díjra témavezető: Csehné dr. Papp Imola egyetemi docens, GTK

Prihoda Emese: A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program sikerességének értékelése Magyarország munkaerő-piaci mutatóinak változása alapján II. díj és a Vidék Hangja díj témavezető: dr. Komor Levente egyetemi docens, GTK

Oktatás, Tudásmenedzsment Tagozat

Kormány Gergely Zsolt: Tudástőke mérése és jelentése - Összehasonlító felmérés a tudástőkemérés gyakorlatáról Magyarországon és a fejlett EU tagországokban I. díj témavezető: dr. Takács István egyetemi docens, GTK

Regionális Gazdaságtan I. Tagozat

Kollár Kitti: Magyarország gazdasági versenyképességének főbb összefüggései témavezető: dr. Káposzta József egyetemi docens, GTK

Nagy Adrienn: A migrációt befolyásoló gazdasági tényezők vizsgálata Magyarországon III. díj témavezető: dr. Káposzta József egyetemi docens, GTK

Regionális Gazdaságtan II. Tagozat

Bodnár Gábor: A Békés megyei vállalkozások gazdasági erejének és innovációs képességének területi jellemzői egy reprezentatív felmérés alapján, 2008 témavezető: dr. Borzán Anita egyetemi docens, GK

Répási Anita: Békéscsaba és Nyíregyháza társasalmi-gazdasági fejlettségének összehasonlító elemzése Különdíj témavezető: dr. Borzán Anita egyetemi docens, GK

Területfejlesztés Tagozat

Juhos Krisztina: „Jótékony rendezvények" - A rendezvények szerepe a települések fejlesztésében témavezető: Kölcseyné Balázs Mária főiskolai tanársegéd, GK

Tőke- és pénzpiacok I. Tagozat

Musznyai Márta - Szabó Mária: A klímaváltozás kezelésének gyakorlata a nemzetközi bankszektorban témavezető: dr. Fogarassy Csaba egyetemi docens, GTK

Végh Klaudia Katalin: A befektetési alapok mint megtakarítási formák elemzése, értékelése Különdíj témavezető: dr. Borszéki Éva egyetemi docens, GTK

Vállalatelemzés és Tervezés Tagozat

Bán Barbara: A szerencsejátékok matematikai és pénzügyi elemzése témavezető: dr. Szakács Attila főiskolai tanár, GK

Bocsi Ágnes: Kockázatelemzés és pénzügyi ellenőrzés témavezető: dr. Zéman Zoltán egyetemi docens, GTK

Vállalatfinanszírozás, bankügyletek Tagozat

Bogáth Andrea - Havay Dóra: Mikor mivel fizetünk? - A készpénz és a készpénzkímélő eszközök használata Különdíj témavezető: dr. Borszéki Éva egyetemi docens, GTK

Németh Mónika: Kockázatitőke-befektetések Különdíj témavezető: dr. Borszéki Éva egyetemi docens, GTK

Tóbi Ágnes Éva: A lakossági hitelezés, a forint- és devizaalapú személyi kölcsönök elemzése témavezető: dr. Borszéki Éva egyetemi docens, GTK

A díjkiosztás után az OTDK Közgazdasági Szekciójának jelképes vándorbotját a szekció következő konferenciáját 2011-ben rendező SZIE GTK nevében dr. Takácsné dr. György Katalin, a kar TDK-felelős oktatója vette át. A rendezésben és a konferencián résztvevő két SZIE kar eredményében is tükröződő sikeresség azt kívánja, hogy már most megkezdődjön a felkészülés ahhoz, hogy a debreceni sikereket ne csak elérjük, hanem meg is haladjuk azokat.

Az ugyanebben az időben Gödöllőn, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara által rendezett Agrártudományi Szekció bíráló bizottságaink munkájában is több GTK-s oktató vett részt. Az Agrárgazdaságtani Tagozat elnöke dr. Molnár József egyetemi tanár, az Agrármarketing Tagozat elnöke dr. Papp János egyetemi docens, a Vidék- és Területfejlesztési I. Tagozat elnöke dr. Szabó Lajos egyetemi tanár voltak.

Bíráló bizottság tagjaként szerepeltek az Agrárgazdaságtani Tagozatban dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár, a Vidék- és Területfejlesztési II. Tagozatban dr. Farkas Tibor és dr. Tóth Tamás egyetemi docensek. Titkárként Vida Adrienn, Gergely Anikó, Baranyai Zsolt, Kassai Zsuzsa és Széles Ivett, hallgatóként pedig Kis Máté vett részt a tagozatok munkájában.

A szekció keretében a következő GTK-s hallgatók mutatták be munkájukat (a GK-ról nem volt résztvevő).

Agrárgazdaságtani Tagozat

Kruppa Bertalan: A kukoricabogár-rezisztens génmódosított kukorica gazdasági elemzése. Különdíj Témavezető: dr. Tóth Tamás, egyetemi docens, Szabó Virág: Broyler kontra ökobaromfi a hazai piacokon. Különdíj Témavezető: Nagyné dr. Pércsi Kinga, egyetemi adjunktus Tóth Erzsébet: A magyar borászat helyzetének és lehetőségeinek elemzése két Tokaj-hegyaljai vállalkozás tükrében. II. díj Témavezető: dr. Takácsné dr. György Katalin, egyetemi docens

Vidék- és Területfejlesztés I. Tagozat

Aranyosi Adrienn: A turisztikai vonzerők fejlesztésének vizsgálata a közép-magyarországi régióban - egy területi hatáselemzés tanúságai II. díj Témavezető: dr. Tóth Tamás egyetemi docens és Kulcsár Gábor tervező-elemző

Bencze Szilvia: A hagyományos tejtermelés és a vidéki gazdálkodás esélyei Székelyföldön. Különdíj Témavezető: dr. Farkas Tibor egyetemi docens

Goda Pál: Esélyek a piramis alján, avagy vidékfejlesztés az általános elmélet alapján. I. díj és Vidék Hangja díj Témavezető: dr. Farkas Tibor egyetemi docens

Gugi Bettina: A fenntarthatóság korlátai és lehetőségei a tótkéri tanyavilág példáján keresztül. III. díj Témavezető: dr. Nagyné dr. Molnár Melinda, egyetemi docens

Vidék- és Területfejlesztés II. Tagozat

Horkay Ágnes: A fenntartható településfejlesztés lehetőségei Gömörszőlősön. Vidék Hangja díj Témavezető: dr. Ritter Krisztián, egyetemi adjunktus

Lencsés Enikő: Daruszentmiklós az új évezred szülötte. II. díj és Vidék Hangja Díj Témavezető: dr. Nagyné dr. Molnár Melinda, egyetemi docens

Zimmermann Rita: A várossá nyilvánítás gazdasági és társadalmi hatásai. Vidék Hangja díj Témavezető: dr. Tóth Tamás, egyetemi docens

A GTK az említetteken felül a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar szervezésében ugyanezen időszakban a Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció Közművelődés Tagozatának munkájában is részt vett. Itt dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens bírálói bizottsági tagként tevékenykedett, és oda egy hallgató nyújtott be pályamunkát.

Burik Boglárka: A bolognai folyamat hatása a középiskolások és a BA, BSc hallgatók témaválasztása témavezető: dr. Szilágyi Klára, egyetemi docens

Említeni kell továbbá, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Karán, Szombathelyen április 7-9-ig rendezett Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció Földtudományok Alszekció Turizmusföldrajz Tagozata Bíráló Bizottsága munkájában tagként dr. Nagyné dr. Molnár Melinda vett részt.

Végül szólni kell a Had- és Rendészettudományi Szekció üléséről, amelyet a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Kara Budapesten rendezett április 15-16-ig. A szekció munkájában a Szervező Bizottság tagjaként a GTK-ről Gősi Mariann egyetemi adjunktus vett részt.