Egy szemeszter a száz torony városában

Rouen

Az egyetemen viszonylag kevesen tanulnak franciául, így kevesen is tudják, hogy milyen nagy szerencséje van annak, aki mégis, ugyanis a csekély létszám miatt könnyebb kikerülni francia nyelvterületre. A nyelvtanulásnak pedig ez a leghatékonyabb módszere. Fehér István tanár úr kapcsolatainak köszönhetően a gödöllői egyetemen folytatott tanulmányokkal párhuzamban lehetőség van Rouenban, az École d'Ingénieur en Agriculture et Agroalimentaire-en (Élelmiszeripari- és Mezőgazdasági Mérnöki Főiskola) tanulni.

Rouen Normandia fővárosa, Párizstól egy órányi vonatútra található. A 100 torony városaként ismert település teljesen magával ragadott bennünket impozáns régi épületeivel, középkori utcáival, templomaival, s a Monet által is oly kedvelt, több remekművében is megjelenített Katedrálissal.

Az iskola - melyben tanulmányokat folytattunk - jelenleg nagy átalakuláson megy keresztül, hiszen hamarosan új épületbe költözik mind az 5 évfolyam. Most az első 3 év Val-de-Reuil-ben van, ez Rouen mellett található, modern kutatólaborokkal, számítógépes termekkel. A 4-5. év pedig Rouenban. Másod és harmad éven Czinege Diána III. éves MKK környezetmérnök hallgató, ötöd éven pedig Albicz Kinga KTI V. éves és Polgári Edit GTK szintén V. éves hallgatók folytattunk tanulmányokat. Az első 3 évben elsősorban a mezőgazdasági alapozó tárgyak vannak, így azok többnyire MKK-soknak, míg a 4-5. év inkább agrárgazdasági jellegűek, így azok GTK-sok számára ajánlatosabbak. Véleményem szerint a többi kar végzős hallgatója is hatékonyan bővítheti ismereteit amellett, hogy olyan új információkra tehet szert, amelyekkel itthon nem találkozhat és hasznosak a jövőre nézve. Köszönhető ez annak is, hogy a nyugati egyetemeken teljesen más tanítási- és tanulási módszer használatos. Nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyéni és csoportos munkákra, melyek talán jobban elősegítik az önálló és csoportos munkavégzést, a korábban tanultak gyakorlatbeli alkalmazását, így nem a magolásra serkentenek, hanem elsősorban az értelemmel való tanulásra. A vizsgákon szintén az volt a cél, hogy az eddig tanultak alapján el tudjon a diák gondolkozni egy adott problémakörön, s meg tudja fogalmazni saját véleményét (tudományos alapokkal alátámasztva) a témát illetően.

Az ötödik évfolyamos tantárgyak nagyon sokrétűek voltak. Elsősorban agrárpolitikával kapcsolatos témákról hallgattunk előadásokat, kicsit talán részletesebben, más nézőpontból tekintve, mint itthon. Franciaország, mint az EU egyik legfejlettebb agrár országa, nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kitekintésre, így a WTO és az EU kapcsolatára, a harmadik országokkal való kereskedelmi kapcsolatokra (mint az Egyesült Állomok, Kína, Oroszország stb.).

A tanulás mellett új kultúrák megismerése is a célja a külföldön tartózkodásnak. Az Erasmus programok többsége egy iskolába különböző nemzetiségű diákokat szervez. Az E.S.I.T.P.A.-ban három magyar, három román, két lengyel, s hat madagaszkári diák színesítette a francia évfolyamokat. Nagyon jó barátságot sikerült kialakítani többek között a lengyel hallgatókkal.

Az Erasmus mellett egy új szerveződés is kezdetét vette Rouenban, a „Servus Europa", melynek célja a nemzetközi diákok összefogása, programok, estek, kirándulások szervezése. A szervezet 2006 november elején jött létre, egy kint élő magyar lány és egy francia fiú alapítása révén, hogy összefogják, s lehetőséget teremtsenek a Rouenban tanuló diákoknak az egymással való ismerkedésre. Nekik köszönhetően sikerült még több barátot szerezni mexikói, lengyel, francia, spanyol, brazil, német, osztrák diákok személyében. Akik ezután mennek Rouenba tanulni, azok nagyon szerencsések, hisz már a kezdetektől fogva tagjai lesznek ennek a szervezetnek, s nem csak iskolatársaikkal, hanem az „Erasmusos" diákokkal is rögtön megismerkedhetnek.

Bátran ajánljuk mindenkinek, hogy vágjon bele a franciába, s kellemeset a hasznossal összekötve bővítse ismereteit anyanyelvi környezetben, ismerjen meg külföldi és francia diákokat, gazdagodjon legalább annyi élménnyel, amennyivel mi.

Végül szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy kint lehettünk ebben a félévben a Szent István Egyetem részéről dr. Fehér István tanár úrnak és az E.S.I.T.PA. részéről Georges Molmy úrnak.

Taxonomy upgrade extras: